broadcast

listen to the pronunciation of broadcast
Englisch - Türkisch
(Nükleer Bilimler) yayın

O program şu anda yayınlanıyor. - That program is now being broadcast.

Saat başı haber yayınlıyoruz. - We broadcast news on the hour.

{i} radyo/televizyon yayını
{f} yayımlamak
{f} yayın yapmak [radyo
{i} radyo yayını
{i} yayın [radyo
{f} duyurmak
neşretmek
(Politika, Siyaset) yayımlanan program
yayım

Konuşma özgürlüğü özellikle yayımcılar için önemlidir. - Freedom of speech is especially important to broadcasters.

yayına sokmak
(Askeri) yayımlama
yayın (radyo, televizyon)
dağıtılmış
yayılmış
(Politika, Siyaset) radyo veya televizyon yayını
yayımlanmak
yayın yapmak (radyo, tv)
yayınlamak

O TV istasyonu sadece film yayınlamaktadır. - That TV station broadcasts only movies.

ünalgı yayını yapmak
{f} yayın yap

Amerikanın sesi Washington'dan yayın yapar. - Voice of America broadcasts from Washington.

O, modern sanat hakkında ilginç bir yayın yaptı. - He gave an interesting broadcast about modern art.

sınalgı yayını yapmak
{i} program

O program şu anda yayınlanıyor. - That program is now being broadcast.

Bu program, iki haftada bir yayınlanır. - This program is broadcast biweekly.

ünalgı yayını
bildirmek
{s} radyo veya televizyonla ilgili
sınalgı yayını
yaymak
{i} tv]
{f} yayınla

O program şu anda yayınlanıyor. - That program is now being broadcast.

O program iki haftada bir yayınlanır. - That program is broadcast every other week.

{f} (broad.cast)
{f} (radyo/televizyon aracılığıyla) yayımlamak
saçılmış
yayınlanmış
neşredilmiş
{f} saçmak
(sıfat) radyo veya televizyonla ilgili
{f} ekmek (tohum)
{f} (tohum) saçmak
radyo ile yayınlamak
neşriyata ait
{i} yayı

O TV istasyonu sadece film yayınlamaktadır. - That TV station broadcasts only movies.

O program şu anda yayınlanıyor. - That program is now being broadcast.

saçma suretiyle tohum ekmek
etrafa yaymak radyo ile yayın yapmak
haber iletmek
(Televizyon) televizyon yayını yapmak
ekmek tohum
herkese söylemek
televizyon yayını
yayını
yayın yapmak
broadcast address
(Bilgisayar) yayın adresi
broadcast as
(Bilgisayar) yayın türü
broadcast bands
(Bilgisayar,Teknik) yayın bantları
broadcast medium
(Bilgisayar,Teknik) yayın ortamı
broadcast message
(Bilgisayar,Teknik) yayın iletisi
broadcast mode
(Bilgisayar) yayın kipi
broadcast network
yayın ağı
broadcast rate
(Bilgisayar) yayın hızı saniye
broadcast studio
(Bilgisayar,Teknik) yayın stüdyosu
broadcast topology
(Bilgisayar,Teknik) yayın topolojisi
broadcast transmission
(Bilgisayar,Teknik) radyo yayın
broadcast transmission
(Bilgisayar,Teknik) radyofonik yayın
broadcast area
yayın alanı
broadcast band
yayın bandı
broadcast channel
yayın arnası
broadcast media
yayın aracı
broadcast receiver
yayın alıcısı
broadcast station
yayın istasyonu
broadcast transmitter
yayın vericisi
BROADCAST RIGHT
(Kanun) Yayın hakkı

While copyright goes to the people who create things, broadcast rights go to people who have no creative contribution at all.

broadcast channel
yayın kanalı
broadcast monitoring
Yayın takibi
broadcast sowing
serpme ekim
broadcast videotex
yayın videotex
broadcast a speech
konuşma yayınlamak
broadcast bands
yayin bantlari
broadcast channel
radyo yayın kanalı
broadcast company
(Askeri) yayın bölüğü
broadcast controlled air interception
(Askeri) YAYIN KONTROLLU HAVA ÖNLEMESİ: Önleme uçağına bir düşman baskınıyla ilgili devamlı bilgi yayını yapıldığı ve başkaca kontrola lüzum kalmadan önlemenin yapıldığı bir önleme şekli. Ayrıca bakınız: "air interception; close controlled air interception"
broadcast coordinator
yayın koordinatörü
broadcast life
yayın hayatı
broadcast live
canlı yayınlamak
broadcast medium
yayin ortami
broadcast message
yayin iletisi
broadcast seeding
(Tarım) serpme ekim
broadcast slot
(Askeri) cevapsız yayın tarifesi
broadcast station
yayin istasyonu
broadcast stream
yayın akışı
broadcast streaming
yayın akışı
broadcast studio
yayin studyosu
broadcast subnetwork
(Havacılık) yayın alt ağı
broadcast topology
yayin topolojisi
broadcast transmitter
radyo vericisi
broadcaster
yayın yapan
broadcaster
yayımcı

Konuşma özgürlüğü özellikle yayımcılar için önemlidir. - Freedom of speech is especially important to broadcasters.

broadcasting
yayın

Asiler yayın istasyonunu ele geçirdi. - The rebels have captured the broadcasting station.

Spor yayıncılığına girmek istiyorum. - I want to go into sports broadcasting.

live broadcast
canlı yayın

Sarhoş bir TV sunucusu, canlı yayın esnasında istifra etti. - A drunk TV presenter vomited during a live broadcast.

broadcasting
yayıncılık
broadcasting
(Basın) televizyonculuk
broadcasting
(Politika, Siyaset) yayınlama
broadcasting
(Televizyon) yayıncı

Spor yayıncılığına girmek istiyorum. - I want to go into sports broadcasting.

broadcasting
(Televizyon) yayın yapan
broadcasting
(Televizyon) yayınlayarak
broadcasting
(Bilgisayar) yayımlama
educational broadcast
eğitim yayını
thought broadcast
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünce yayma
broadcasted
{f} yayın yap
broadcaster
ünalgı istasyonu
broadcaster
ünalgı spikeri
broadcasting
{f} yayın yap
broadcasting
ünalgı veya sınalgı ile yayın yapma
direct broadcast satellite
direkt yayın uydusu
live broadcast
naklen yayın
satellite broadcast
uydu yayını
television broadcast
sınalgı yayını
broadcasters
yayıncılar
broadcasting
yayın yapma
by live broadcast; in person
canlı yayın ile, bizzat
Foreign Broadcast Information Service
(Askeri) Yabancı Yayın Bilgi Servisi
Global Broadcast Service; Global Broadcast System
(Askeri) Küresel Yayın Dairesi; Küresel Yayın Sistemi
Integrated Booking System; Integrated Broadcast System
(Askeri) Birleştirilmiş Zabıt (Suç Kayıt) Sistemi; Birleştirilmiş Radyo Yayın Sistemi
aero nautical broadcast station
(Askeri) METEOROLOJİ HAVA TELSİZ İSTASYONU: Meteoroloji haberleri yayınlayan ve havacıları ikaz eden bir meteoroloji istasyonu
battle staff; broadcast source
(Askeri) muharebe karargahı; yayın kaynağı
broadcaster
yayıncı

Onu Japonya'nın kamu yayıncısı NHK tarafından üretilen bir belgeselde gördüm. - I saw it in a documentary produced by NHK, Japan' s public broadcaster.

broadcaster
{i} yayın yapan [radyo
broadcaster
{i} tohum saçma makinesi
broadcaster
{i} tv]
broadcasting
yayınlama/yayın
broadcasting
{i} radyo veya televizyon
broadcasting
radyo veya televizyon yayını ile ilgili
broadcasting
{i} yayın [radyo
broadcasting
ulaştır/yayınla
broadcasting
{i} tv]
digital audio broadcast
sayisal ses yayini
educational broadcast
egitim yayini
high frequency regional broadcast
(Askeri) yüksek frekans bölgesel yayın
merchant ship broadcast system
(Askeri) TİCARİ GEMİLER İÇİN RADYO YAYINI SİSTEMİ: Dünyanın herhangi bir yerindeki ticari gemilere resmi mesajların gönderilmesini temin için faaliyete geçirilebilecek bir radyo yayın sistemi
netbios broadcast packet handling
Netbios Yayım Paket İşlemesi
reconnaissance broadcast
(Askeri) KEŞİF TELSİZ YAYINI: Bir keşif birliğindeki kara irtibat subayı tarafından göz, fotoğraf veya radar keşfi sonuçlarını yaymak için gösterilen faaliyet. Bu yayın; ordu, kolordu, tümen ve ilgili müfrezeler tarafından dinlenir
reconnaissance broadcast
(Askeri) keşif telsiz yayını
tactical information broadcast service
(Askeri) taktik bilgi yayın servisi
to be broadcast
neşredilmek
transportable amplitude modulation and frequency modulation radio broadcast syst
(Askeri) taşınabilir genlik modülasyonu ve frekansı modülasyonu telsiz yayın sistemi
urgent marine information broadcast
(Askeri) acil deniz bilgi yayını
Türkisch - Türkisch

Definition von broadcast im Türkisch Türkisch wörterbuch

broadcasting
Broadcasting'in ise tam Türkçe karşılığı yayınlamaktır. Bir noktadan çok alıcıya yapılan ve ortamı sadece network olmayıp, radyo dalgalarıyla yerel veya uydudan da yapılabilen transmisyon türüdür. Bir çok alanda kullanılabilir:
Englisch - Englisch
To appear as speaker, presenter or performer in a broadcast program
The act of scattering seed
cast or scattered widely, in all directions
A programme (show, bulletin, documentary ...) so transmitted
A transmission of a radio or television programme aired to be received by anyone with a receiver
To transmit a message or signal via radio waves or electronic means
To transmit a message over a wide area
To send an email in a single transmission to a (typically large) number of people
To sow seeds over a wide area
disseminated far and wide
{f} transmit over the radio; publicize, advertise
{n} a scattering of seed widely, in husbandry
{s} sent to or over a broad area, transmitted, aired, announced, publicized
cause to become widely known; "spread information"; "circulate a rumor"; "broadcast the news"
Data packet that will be sent to all nodes on a network Broadcasts are identified by a broadcast address Compare with multicast and unicast See also broadcast address
A casting or throwing seed in all directions, as from the hand in sowing
So as to scatter or be scattered in all directions; so as to spread widely, as seed from the hand in sowing, or news from the press
a radio or television show; "did you see his program last night?"
The simultaneous transmission of like data from one to many destinations, one to all
Packet delivery service in which all nodes on a network receive a copy of any frame that is designated for broadcast or, when used as a verb, sending the message to all nodes
message that is transmitted by radio or television
Cast or dispersed in all directions, as seed from the hand in sowing; widely diffused
message that is transmitted by radio or television a radio or television show; "did you see his program last night?" sow over a wide area, especially by hand; "broadcast seeds
A network transaction that sends data to all hosts connected to the network
The act of sending a frame to all stations Also describes the class of media for which CSMA/CD Ethernet is designed, in which all stations are capable of receiving a signal transmitted by any other station
A special type of multicast packet that all nodes on the network are always willing to receive Also in the Unidata LDM context, refers to the satellite broadcast of FOS and McIDAS data by Alden
Message forwarded to all devices on a network
The simultaneous transmission of data via a network from one terminal to a set of destinations or to all destinations
message that is transmitted by radio or television a radio or television show; "did you see his program last night?"
Transmission of the same data to all destinations Simultaneous transmission of data to more than one destination
To simultaneously send the same message to all the users on a network
In general terms, a transmission sent simultaneously to more than one recipient In Internet terminology, a transmission sent to a single address to be forwarded to many recipients In practice, Internet broadcasts function only on local networks, because routers do not forward them
broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We cannot air this X-rated song"
To broadcast a programme means to send it out by radio waves, so that it can be heard on the radio or seen on television. The concert will be broadcast live on television and radio CNN also broadcasts in Europe. = transmit. a programme on the radio or on television
On an Ethernet, a broadcast packet transmits to all hosts on the network
The simultaneous transmission of a message to all receiver on the channel
Data packet that will be sent to all nodes on a network Broadcasts are identified by a broadcast address Compare with multicast and unicast
A message (e g packet or frame) sent to all the nodes on a network
A special type of multicast packet which all nodes on the network are always willing to receive See also: multicast, unicast [Source: RFC1392]
A broadcast is a programme, performance, or speech on the radio or on television. In a broadcast on state radio the government also announced that it was willing to resume peace negotiations. = programme
A transmission of a radio or television programme that can be received by anyone with a receiver
(n ) To send a message to all possible recipients Broadcast can be implemented as a repeated send, but is more efficiently implemented by using spanning trees and having each node in the tree propagate the message to its descendants See also multicast and process group
sow over a wide area, especially by hand; "broadcast seeds
A programme so transmitted
The process of sending a message from one station to all other stations on the network
Data transmission to all addresses or functions
{i} transmission, dispatch, radio program
The simultaneous transmission of data or voice to a number of stations
A packet whose special address results in its being heard by all hosts on a computer network
The address for all nodes in a network or the message sent to all nodes
A simultaneous transmission of data to all nodes on a network or subnetwork
Sending a transmission to all Nx_Ports on a Fabric
sow over a wide area, especially by hand; "broadcast seeds"
A frame or datagram addressed to all interfaces on a network
The form broadcast is used in the present tense and is the past tense and past participle of the verb
Scattering in all directions (as a method of sowing); opposed to planting in hills, or rows
broadcast delay
A very brief postponement, achieved by technical means, often used in the public broadcasting of live radio or television programs in order to provide sufficient time to edit out undesired content, such as profanity or coughing

Some networks have started using a broadcast delay on live programs to catch any offensive material before it aired.

broadcast delays
plural form of broadcast delay
broadcast station
A station from where a signal is emitted (more commonly a radio station or a television station)
broadcast stations
plural form of broadcast station
broadcast-station
Attributive form of broadcast station

broadcast-station employee.

broadcast area
the area over which a radio or tv transmission can be received
broadcast by satellite
transmit via a satellite
broadcast journalist
a journalist who broadcasts on radio or television
broadcast medium
a medium that disseminates via telecommunications
broadcast system
(Ticaret) Sequenced plans or data communicated to multiple points at the same time in order to provide a common view and synchronize results
broadcaster
An organisation that engages in the activity of broadcasting
broadcaster
A person whose job it is to broadcast
broadcasting
Scattering seeds

We sewed the seeds, broadcasting with a rotary spreader.

broadcasting
transmitting, sending out messages omnidirectionally

This radio station is broadcasting at a frequency of 104Mhz.

broadcasting
The business or profession of radio and television

'Broadcasting can be a lucrative field, but very few people end up on the air.

broadcasting
Sending in all directions
party political broadcast
a short radio or television broadcast made by a political party
Direct Broadcast Satellite
high-powered digital television system in which signals are broadcast directly to customers' homes via satellite and are received by small antennas, DBS (Telecommunications)
TV broadcast
television transmission, transmission of TV programs over radio waves
TV news broadcast
news program transmitted by television
broadcasted
past of broadcast
broadcaster
a mechanical device for scattering something seed or fertilizer or sand etc
broadcaster
A person whose job is to broadcast
broadcaster
{i} person or thing that broadcasts; radio or television announcer
broadcaster
a mechanical device for scattering something (seed or fertilizer or sand etc ) in all directions
broadcaster
in all directions someone who broadcasts on radio or television
broadcaster
A broadcaster is someone who gives talks or takes part in interviews and discussions on radio or television programmes
broadcaster
someone who broadcasts on radio or television
broadcasters
plural of broadcaster
broadcasting
A strategy used by network executives to attract a large and demographically diverse audience A strategy used by network executives to attract a large and demographically diverse audience
broadcasting
Streaming (sending packets) any datatype from a live source to all nodes
broadcasting
a medium that disseminates via telecommunications
broadcasting
Transmitting electromagnetic signals in a multidirectional pattern over the air
broadcasting
distributing chemicals in the pool by scattering over the water surface
broadcasting
The body of law which relates to radio, television (including satellite) and cable transmissions Legal issues which can arise in broadcasting include defamation and libel, as well as a host of regulatory matters
broadcasting
from the top of the world!
broadcasting
taking part in a radio or tv program
broadcasting
The ability to send the same document to more than one location
broadcasting
{i} producing and transmitting television and radio programs; television or radio being a business, radio or television as a career or profession
broadcasting
Fertilizer and seed can both be broadcast When seed, for example, is broadcast it is spread by handful or by a spreader as evenly as possible over the soil For best results, it is usually most effective to prepare the soil beforehand When seed is light or small, mixing it with sand can make even distribution easier After the seed is broadcast, water it gently; you might also need to rake soil lightly over the seeds, depending on the variety
broadcasting
transmissions that are intended for the general public
broadcasting
An operation that transfers data contained in any MPI process (root process) to all other MPI processes
broadcasting
Broadcasting is the making and sending out of television and radio programmes. If this happens it will change the face of religious broadcasting. the state broadcasting organisation. the business of making television and radio programmes. Transmission of sound or images by radio or television. After Guglielmo Marconi's discovery of wireless broadcasting in 1901, radio broadcasting was undertaken by amateurs. The first U.S. commercial radio station, KDKA of Pittsburgh, began operation in 1920. The number of stations increased rapidly, as did the formation of national radio networks. To avoid radio monopolies, Congress passed the Radio Act of 1927, which created the Federal Communications Commission to oversee broadcast operations. In the 1930s and '40s, the "golden age of radio," innovations in broadcast techniques and programming made radio the most popular entertainment medium. Television broadcasting began in Germany and Britain in the 1930s. After World War II, the U.S. took the lead, and television stations soon overshadowed radio networks. Color television broadcasts began in 1954 and became widespread in the 1960s. By the 1980s, satellite transmission of live television further expanded the field of broadcasting. See also ABC, BBC, CBS, CNN, NBC, PBS. American Broadcasting Co. British Broadcasting Corp. National Broadcasting Co. Public Broadcasting Service Canadian Broadcasting Corp. Fox Broadcasting Co
broadcasting
present participle of broadcast
broadcasting
– Signals transmitted over-the-air for television or radio for use by the general public
broadcasting
an information dissemination problem in which one vertex in a graph, called the originator, must distribute a message to all other vertices by placing a series of calls along the edges of the graph Once informed, other vertices aid the originator in distributing the message This is assumed to take place in discrete time units
broadcasting
Producing and designing media content to appeal to a broad audience segment and offered on airways to a large number of people The technology of broadcasting only applies to content carried through the airwaves
broadcasting
"Broadcasting is a protocol which allows a process to send one message out, and allow all of the other processes to read that single message" (qtd in Gossweiler 4) The advantage of broadcast messages over multicast messages is that only one message has to be sent out instead of one message to each node See also: Multicasting
broadcasting
Early farming was a very labour intensive process Because the early settlers did not possess mechanized machinery they had to hand-sow their crops Broadcasting was the act of widely scattering or planting the seeds of a crop by hand
broadcasting
The term "broadcast," meaning to send a radio message to a number of simultaneous listeners, has existed since the 19th century (Before then, the term was an agricultural one to describe a method of sowing seeds )
broadcasting
The delivery of data packets to all computers on a network
broadcasting
Using radio waves to distribute radio or TV programs which are available for reception by the general public
broadcasts
third-person singular of broadcast
broadcasts
plural of broadcast
full broadcast
full-length broadcast of something on the television or radio (news broadcast, sporting event, etc.)
live broadcast
live show, broadcast aired during the actual performance
local broadcast
transmission originating from a local station
news broadcast
transferring of the news of the day by radio or television
outside broadcast
broadcast done away from the studio
outside broadcast
An outside broadcast is a radio or television programme that is not recorded or filmed in a studio, but in another building or in the open air
party political broadcast
A party political broadcast is a short broadcast on radio or television made by a political party, especially before an election. It explains their views and often criticizes other political parties
radio broadcast
transmission of radio signal; dispatch of a message through radio waves
radio broadcast
a broadcast via radio
repeat broadcast
rebroadcast, retransmission of a program
television broadcast
television program, T.V. broadcast, T.V. show
broadcast
Favoriten