yayım

listen to the pronunciation of yayım
Türkisch - Englisch
release
(radio or television) broadcasting
publication (of printed matter)
phys. emission
publication, edition; broadcasting
transmission
broadcast

Freedom of speech is especially important to broadcasters. - Konuşma özgürlüğü özellikle yayımcılar için önemlidir.

(Askeri) dissemination
edition
issue

An arrest warrant was issued for the company's accountant. - Şirketin muhasebecisi için bir tutuklama emri yayımlandı.

Publication of this month's issue will probably be delayed one week. - Bu ayın meselesinin yayımlaması olasılıkla gelecek haftaya ertelenecek.

publication

Publication of this month's issue will probably be delayed one week. - Bu ayın meselesinin yayımlaması olasılıkla gelecek haftaya ertelenecek.

emission
publishing
yayım güvenliği
(Askeri) emanations security
yayım kodu
emission code
yayım kontrol emirleri
(Askeri) orders emission control orders
yayım kontrolü
(Askeri) emission control
yayım verimi
emission efficiency
Savunma İstihbarat Yayım Sistemi
(Askeri) Defense Intelligence Dissemination System
Ulusal Muhabere Emniyeti / Yayım Güvenliği (COMSEC/EMSEC) Bilgilendirme Muhtıras
(Askeri) National Communications Security / Emanations Security (COMSEC/EMSEC) Information Memorandum
geçerli yayım
current release
grafik yayım
(Havacılık) graphic dissemination
güncel yayım
current release
ikincil yayım
secondary emission
kirletici yayım
(Çevre) pollutant emission
müttefik yayım bilgi merkezi
(Askeri) allied press information center
müşterek yayım
(Askeri) joint publication
savunma yayım sistemi; kuru güverte sığınağı
(Askeri) defense dissemination system; dry deck shelter
tehlikeli yayım
hazardous emission
Türkisch - Türkisch
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
Yayma işi
Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir
Ev eriştesi
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması: "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır."- R. N. Güntekin
Yaymak işi
neşir
YAYIM SÖZLEŞMESİ
(Hukuk) Neşir mukavelesi;öyle bir sözleşmedirki onunla bir edebiyat veya sanat yapıtının yazarı veya halefi(ardılı)o yapıtı yayımlayıcıya bırakmak ve yayımlayıcıda,o yapıtı az çok çoğaltarak halk arasında yayımlama borcu altına girer
yayım
Favoriten