a journalist who broadcasts on radio or television

listen to the pronunciation of a journalist who broadcasts on radio or television
Englisch - Englisch
broadcast journalist
a journalist who broadcasts on radio or television

  Silbentrennung

  a jour·nal·ist who broadcasts on ra·di·o or te·le·vi·sion

  Türkische aussprache

  ı cırnılıst hu brôdkäs ôn reydiō ır telıvîjın

  Aussprache

  /ə ˈʤərnələst ˈho͞o ˈbrôdˌkas ˈôn ˈrādēˌō ər ˈteləˌvəᴢʜən/ /ə ˈʤɜrnələst ˈhuː ˈbrɔːdˌkæs ˈɔːn ˈreɪdiːˌoʊ ɜr ˈtɛləˌvɪʒən/

  Wort des Tages

  matronym
Favoriten