an organisation that engages in the activity of broadcasting

listen to the pronunciation of an organisation that engages in the activity of broadcasting
Englisch - Türkisch

Definition von an organisation that engages in the activity of broadcasting im Englisch Türkisch wörterbuch

broadcaster
ünalgı spikeri
broadcaster
ünalgı istasyonu
broadcaster
yayımcı

Konuşma özgürlüğü özellikle yayımcılar için önemlidir. - Freedom of speech is especially important to broadcasters.

broadcaster
(isim) yayın yapan [radyo, tv], yayımcı; tohum saçma makinesi
broadcaster
yayıncı

Onu Japonya'nın kamu yayıncısı NHK tarafından üretilen bir belgeselde gördüm. - I saw it in a documentary produced by NHK, Japan' s public broadcaster.

broadcaster
{i} yayın yapan [radyo
broadcaster
{i} tohum saçma makinesi
broadcaster
{i} tv]
Englisch - Englisch
broadcaster
an organisation that engages in the activity of broadcasting

  Silbentrennung

  an or·ga·ni·sa·tion that engages in the ac·ti·vi·ty of broad·cast·ing

  Türkische aussprache

  ın ôrgınîzeyşın dhıt engeycîz în dhi äktîvıti ıv brôdkästîng

  Aussprache

  /ən ˌôrgənəˈzāsʜən ᴛʜət enˈgāʤəz ən ᴛʜē akˈtəvətē əv ˈbrôdˌkastəɴɢ/ /ən ˌɔːrɡənɪˈzeɪʃən ðət ɛnˈɡeɪʤɪz ɪn ðiː ækˈtɪvətiː əv ˈbrɔːdˌkæstɪŋ/

  Wort des Tages

  atavism
Favoriten