sent to or over a broad area, transmitted, aired, announced, publicized

listen to the pronunciation of sent to or over a broad area, transmitted, aired, announced, publicized
Englisch - Türkisch

Definition von sent to or over a broad area, transmitted, aired, announced, publicized im Englisch Türkisch wörterbuch

broadcast
{i} radyo yayını
broadcast
{i} yayın [radyo
broadcast
{f} duyurmak
broadcast
yayına sokmak
broadcast
(Politika, Siyaset) yayımlanan program
broadcast
yayım

Konuşma özgürlüğü özellikle yayımcılar için önemlidir. - Freedom of speech is especially important to broadcasters.

broadcast
{f} yayın yap

Televizyon istasyonları günde yirmi dört saat yayın yapar. - Television stations broadcast 24 hours a day.

O, modern sanat hakkında ilginç bir yayın yaptı. - He gave an interesting broadcast about modern art.

broadcast
ünalgı yayını yapmak
broadcast
yayınlamak

O TV istasyonu sadece film yayınlamaktadır. - That TV station broadcasts only movies.

broadcast
sınalgı yayını yapmak
broadcast
{i} yayın

Televizyon önemli bir kültür kaynağı olabilir, ve eğitim yayınlarına birçok okulda değer verilmektedir. - Television could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools.

O TV istasyonu sadece film yayınlamaktadır. - That TV station broadcasts only movies.

broadcast
{f} yayınla

Konser canlı olarak yayınlandı. - The concert was broadcast live.

O TV istasyonu sadece film yayınlamaktadır. - That TV station broadcasts only movies.

broadcast
{f} (broad.cast)
broadcast
yayınlanmış
broadcast
saçılmış
broadcast
(fiil) yayın yapmak [radyo, tv], yaymak, duyurmak, yayımlamak, saçmak, ekmek (tohum)
broadcast
{f} (radyo/televizyon aracılığıyla) yayımlamak
broadcast
yayın, yayımlamak
broadcast
(isim) yayın [radyo, tv], radyo yayını
Englisch - Englisch
{s} broadcast
sent to or over a broad area, transmitted, aired, announced, publicized
Favoriten