fight

listen to the pronunciation of fight
Englisch - Türkisch
dövüşmek

Gerçekten hiç dövüşmek istemiyordu. - He did not really want to fight at all.

Bu, elinin biri arkanda bağlıyken biriyle dövüşmek gibidir. - This is like fighting someone with one arm tied behind your back.

kavga etmek

Ben kavga etmekten hoşlanmam. - I don't enjoy fighting.

Tom kavga etmekten hoşlanmaz. - Tom doesn't like fighting.

savaşmak

Düşmanla savaşmak için güçlerini birleştirdiler. - They combined forces to fight the enemy.

Bazıları savaşmak için isteksiz. - Some were unwilling to fight.

dövüş

Ortak düşmanı yenmek için birlikte dövüşmek zorunda olduklarını biliyorlardı. - They knew they must fight together to defeat the common enemy.

Senin ve benim dövüşmemiz gerektiği doğru mu? - Is it right that you and I should fight?

{i} mücâdele

George, son zamanlarda üç saatlik mücadeleden sonra yakaladığı 30 paundluk bir levreği tanımlıyordu. - George was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours.

Sonuna kadar mücadele edelim. - Let's fight to the last.

mücadele

Ben sonuna kadar mücadeleye niyet ediyorum. - I intend on fighting till the end.

Sonuna kadar mücadele edelim. - Let's fight to the last.

kavga

Tom kavgaya karışmak istemiyordu, fakat başka seçeneği yoktu. - Tom didn't want to get involved in the fight, but he had no choice.

Kavga, birçok tutuklamalarla sonuçlandı. - The fight resulted in several arrests.

{i} uğraşma
döğüşmek

İsyancı kuvvetler döğüşmek için hazırlandı. - Rebel forces prepared to fight.

Sizinle döğüşmekten usandım. - I'm tired of fighting with you.

uğraş
boğuşmak
cidal
döğüş

Onlar döğüşmeyeceklerini söylediler. - They said they would not fight.

Mark Twain tarafından söylenmiş sevdiğim sözlerden biri Döğüşte köpeğin büyüklüğü önemli değil, köpekteki döğüşün büyüklüğü önemlidir. - One of my favorite quotes by Mark Twain is, It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.

çarpışmak
kapışmak
savaşım

Ben kendi savaşımı veriyorum. - I fight my own battles.

savaş

Amerikalıların sadece savaşmak için herhangi bir arzusu yoktu. - Americans simply had no desire to fight.

Farragut, New Orleans'ı savaş olmadan ele geçirdi. - Farragut captured New Orleans without a fight.

tartışmak
didişmek
ile savaşmak
kavgacılık ruhu
-e karşı savaşım vermek
{f} (fought)
{f} savaş vermek
muharebe
defetmek
{f} uğraşmak
fight it out mücadele yoluyla hesabını görmek
{i} dalaş
savaş veya mücadele eğilimi
fight off püskürtmek
{i} anlaşmazlık
{f} mücâdele etmek

Hastalıklarla mücadele etmek için doktorlar ilaçlar öneriyor. - Doctors suggest drugs to fight diseases.

Artık mücadele etmek istemiyordu. - She didn't want to fight no more.

{i} karşılaşma
{i} çekişme
{f} savunmak
dövüştürmek
cenk etmek
savaşma
maraza
dalaşma
fight off
defetmek
fighting
kavga

Kavga ettiği için okuldan kovuldu. - He was expelled from school for fighting.

Tom ve Mary hep kavga ediyorlardı. - Tom and Mary were always fighting.

fight off
(Fiili Deyim ) def etmek , püskürtmek
fight or flight
savaş ya da kaç
fight a duel
düello yapmak
fight against
savaşmak

Herkes AIDS'e karşı savaşmak için birleşmelidir. - Everybody must unite to fight against AIDS.

Bu diğer kadına karşı savaşmak zorundasın. - You have to fight against this other woman.

fight against corruption
yolsuzlukla mücadele
fight against crime
(Politika, Siyaset) suçla mücadele
fight against terrorism
(Askeri) terörizmle mücadele
fight each other
vuruşmak
fight for
uğruna savaşmak
fight like kilkenny cats
(deyim) kapışmak
fight something
savaşmak
fight with
uğraşmak
fight against time
zamana karşı yarışmak
fight off
püskürtmek
fight off
defet
fight off
ile mücadele etmek
fight shy of
kaçınmak
fight shy of
sakınmak
fight tooth and nail
canını dişine takarak mücadele etmek
fight verbally
ağız kavgası yap
fight off
Fight someone/something off: Püskürtmek, yenmek, savmak
fight against a disease
hastalıkla mücadele etmek
fight between members of a family
Bir ailenin üyeleri arasında kavga
fight fire with fire
Ateşe ateşle müdahele etmek
fight for someone hammer and tongs
(deyim) Biri için olanca gücüyle mücadele vermek
fight for something hammer and tongs
(deyim) Bir şey için olanca gücüyle mücadele vermek
fight over
bir şey için kavga etmek
fight sb
püskürtmek, yenmek, savmak
fight something out
(deyim) Bir şeyin mücadelesini/kavgasını vermek
fight a battle
mücâdele etmek
fight a battle
savaşmak
fight a loosing battle
(deyim) şartlar karşı olduğu için fazla şansı olmadan çok çalışmak
fight a losing battle against
ümitsizce savaşmak
fight a losing battle against
akıntıya kürek çekmek
fight a war
savaş yapmak
fight againist organized crime
örgütlü suçlarla mücadele
fight against
karşı savaşmak

Herkes AIDS'e karşı savaşmak için birleşmelidir. - Everybody must unite to fight against AIDS.

Bu diğer kadına karşı savaşmak zorundasın. - You have to fight against this other woman.

fight against aids
(Politika, Siyaset) aıdsle mücadele
fight against difficulties
zorluklarla mücadele etmek
fight against money laundering
(Politika, Siyaset) kara para aklamayla mücadele
fight against racism
ırkçılıkla mücadele etmek
fight back
karşı koymak

Karşı koymak için tereddüt etmeyeceğiz. - We won't hesitate to fight back.

Karşı koymak zorundasın. - You've got to fight back.

fight back
direnmek
fight broke out
çıkan kavga
fight disease
hastalıkla mücadele
fight filter
ışık filtresi
fight hand to hand
(deyim) göğüs göğse çarpışmak
fight hand to hand
(deyim) yakın dövüşmek
fight information region
(Politika, Siyaset) fir hattı
fight it out
(deyim) sonuna kadar mucadele etmek
fight like cat and dog
(deyim) kedi köpek gibi dalaşmak
fight like cats and dogs
(deyim) kedi köpek gibi dalaşmak
fight off
(deyim) fight someone/something off puskurtmek,yenmek,savmak
fight off the infection
enfeksiyon gidermek
fight shy of
(deyim) fight shy of (doing) sth. bir şeyden kaçınmak
fight the corruption
(Ticaret) yolsuzlukla mücadele etmek
fight to a standstill
(deyim) yorulana kadar mücadele etmek
fight to a standstill
(deyim) tükenene kadar savaşmak
fight verbally
ağız kavgası yapmak
fight way
yol verme kavgası
fight windmills
yeldeğirmenlerine karşı savaşmak
fight windmills
don kişotluk yapmak
fight with stones and rods
taşlı sopalı kavga
fight with stones and sticks
taşlı sopalı kavga
fire fight
(Askeri) ateş muharebesi
fire fight
silahlı kavga
fire fight
(Askeri) ATEŞ MUHAREBESİ: Düşman birlikler arasında karşılıklı ateş teatisi. Ateş muharebesi; taarruzun, genellikle, yaklaşma yürüyüşü ve yayılmayı takip eden hücumdan önce gelen safhasıdır
fighting
{s} savaşan
fighting
savaşçı

O hayatının çoğunu düşmanlarıyla savaşarak harcamış cesur bir savaşçıydı. - He was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.

fought
savaş

Bay Williams'ın Vietnam Savaşı'nda savaştığını bilmiyordum. - I didn't know that Mr. Williams fought in the Vietnam War.

Tom bütün gücüyle savaştı. - Tom fought with all his might.

begin to fight
savaş açmak
fighting
dövüş

Keşke onlar dövüşmeyi bıraksalar. - I wish they would stop fighting.

Anne dövüşen çocukları ayırdı. - The mother separated the fighting children.

pillow fight
yastık savaşı
sham fight
danışıklı dövüş
wage a fight
savaşmak
fighting
mücadele

Japonyanın savaş sırasında açlığa karşı sürekli bir mücadele verdiğini söyleyebiliriz. - We can say that Japan was fighting a constant battle against hunger during the war.

Onlar şimdi şiddetle mücadele ediyorlar fakat çok uzun zaman geçmeden önce savaş baltasını gömeceklerine sizi temin ederim. - They're fighting fiercely now but I assure you they'll bury the hatchet before long.

fighting
harp
aerial fight
havadan mücadele
bull fight
boğa mücadele
cat and dog fight
kedi köpek kavgası
fair fight
Adil bir dövüş
fights
dövüşleri
fought
savaştı
have fight
kavga etmek
i dont have a dog in this fight
(deyim) Bu olayda/işte benim bir menfaatim yok

I dont have a dog in this fight.

parents' fight
Anne baba kavgası
proxy fight
proxy mücadele
sea fight
Deniz savaşı
stage fight
sahne kavga
sword fight
kılıç mücadele
to engage in a brawl; to fight or quarrel
bir arbedede girişme; savaşmak ya da kavga
wage war/a battle/a fight
(a) savaşmak
an uphill battle fight
(deyim) çok zor uğraşı
an uphill battle fight
(deyim) zor mücadele
be spoiling for a fight
(deyim) kavgaya susamak
be spoiling for a fight
(deyim) kavga aramak
break up the fight
kavga (edenleri) ayırmak
break up the fight
kavga ayırmak
break up the fight
kavga edenleri ayırmak
challenge to fight
düelloya davet etme
close fight
şiddetli çatışma
close fight
göğüs göğüse savaş
cock fight
horoz dövüşü
fighting
{s} savaş

Onlar şimdi şiddetle mücadele ediyorlar fakat çok uzun zaman geçmeden önce savaş baltasını gömeceklerine sizi temin ederim. - They're fighting fiercely now but I assure you they'll bury the hatchet before long.

Savaş bir hafta sürdü. - The fighting lasted one week.

fighting
savaşarak

O hayatının çoğunu düşmanlarıyla savaşarak harcamış cesur bir savaşçıydı. - He was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.

fighting
{s} mücâdeleye hazır
fighting
(Askeri) SAVAŞ: Taktik alanda, yapılan bir savaş içinde bilfiil çarpışmalar
fighting
{i} mücâdele

Ben sonuna kadar mücadeleye niyet ediyorum. - I intend on fighting till the end.

Japonyanın savaş sırasında açlığa karşı sürekli bir mücadele verdiğini söyleyebiliriz. - We can say that Japan was fighting a constant battle against hunger during the war.

flight or fight response
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaç-kavga et tepkisi
fought
f., bak. fight
fought
fight savaş/kavga et
free fight
meydan kavgası
have a fight
dövüşmek
knife fight
bıçak düellosu
knife fight
bıçaklı kavga
law to fight terrorism
(Kanun) terörle mücadele yasası
pick a fight
kavga çıkarmak
pillow fight
yastık kavgası
prize fight
ödüllü boks maçı
put up a fight
mücadele etmek
snowball fight
kartopu savaşı
spoiling for a fight
kavgacı
spoiling for a fight
kavga arayan
spoiling for a fight
kavgaya susamış
street fight
(Askeri) sokak muharebesi
street fight
(Askeri) sokak çatışması
take place for an armed fight
çatışma çıkmak
the law to fight terrorism
(Kanun) terörle mücadele yasası
throw a fight
maçı satmak
top fight
(Sanat) tepe ışığı
turn into a fight
kavgaya dönüşmek
Englisch - Englisch
The will or ability to fight
To engage in combat with; to oppose physically, to contest with
A physical confrontation or combat between two or more people or groups
To conduct or engage in (battle, warfare etc.)
A conflict, possibly nonphysical, with opposing ideas or forces; strife
An occasion of fighting
To contend in physical conflict, either singly or in war, battle etc
A boxing or martial arts match
To try to overpower; to fiercely counteract
To strive for; to campaign or contend for success
A battle between opposing armies
Fight is the desire or ability to keep fighting. I thought that we had a lot of fight in us
If you fight an emotion or desire, you try very hard not to feel it, show it, or act on it, but do not always succeed. I desperately fought the urge to giggle He fought with the urge to smoke one of the cigars he'd given up awhile ago He fought to be patient with her
Someone who is fighting for their life is making a great effort to stay alive, either when they are being physically attacked or when they are very ill. He is still fighting for his life in hospital
If you fight a case or a court action, you make a legal case against someone in a very determined way, or you put forward a defence when a legal case is made against you. Watkins sued the Army and fought his case in various courts for 10 years The newspaper is fighting a damages action brought by the actress
If you fight an election, you are a candidate in the election and try to win it. The former party treasurer helped raise almost £40 million to fight the election campaign
{n} a bettle, combat, duel, contest, dispute
{v} to contend in battle, war, engage, resist
be engaged in a fight; carry on a fight; "the tribesmen fought each other"; "Siblings are always fighting"
If one person fights with another, or fights them, they have an angry disagreement or quarrel. You can also say that two people fight. She was always arguing with him and fighting with him Gwendolen started fighting her teachers Mostly, they fight about paying bills. = quarrel, argue Fight is also a noun. We think maybe he took off because he had a big fight with his dad the night before
If an army or group fights a battle with another army or group, they oppose each other with weapons. You can also say that two armies or groups fight a battle. The two men fought a battle over land and water rights In the latest incident at the weekend police fought a gun battle with a gang which used hand grenades against them The Sioux had always fought other tribes for territorial rights
To cause to fight; to manage or maneuver in a fight; as, to fight cocks; to fight one's ship
To strive or contend for victory, with armies or in single combat; to attempt to defeat, subdue, or destroy an enemy, either by blows or weapons; to contend in arms; followed by with or against
If a person or army fights in a battle or a war, they take part in it. He fought in the war and was taken prisoner by the Americans If I were a young man I would sooner go to prison than fight for this country My father did leave his university to fight the Germans Last month rebels fought their way into the capital. see also dogfight + fighting fight·ing More than nine hundred people have died in the fighting
To contend with in battle; to war against; as, they fought the enemy in two pitched battles; the sloop fought the frigate for three hours
To struggle with a particular golfing flaw If all your poor shots are slices, you're said to be fighting a slice If all your misses are hooks, you're said to be fighting a hook If you miss all your short putts, you're said to be fighting a balky putter If your rounds resemble boxing matches, take up tennis
To fight means to take part in a boxing match. In a few hours' time one of the world's most famous boxers will be fighting in Britain for the first time I'd like to fight him because he's undefeated and I want to be the first man to beat him I'd like to fight him for the title
make a strenuous or labored effort; "She struggled for years to survive without welfare"; "He fought for breath"
Strength or disposition for fighting; pugnacity; as, he has a great deal of fight in him
If you fight your way to a place, you move towards it with great difficulty, for example because there are a lot of people or obstacles in your way. I fought my way into a carriage just before the doors closed = battle
a boxing match; "the fight was on television last night"
To carry on, or wage, as a conflict, or battle; to win or gain by struggle, as one's way; to sustain by fighting, as a cause
A battle; an engagement; a contest in arms; a combat; a violent conflict or struggle for victory, between individuals or between armies, ships, or navies, etc
fight against or resist strongly; "The senator said he would oppose the bill"; "Don't fight it!"
To combat, duel, battle
emphasis If you describe someone as fighting fit, you are emphasizing that they are very fit or healthy. After a good night's sleep I feel fighting fit again
If one person fights with another, or fights them, the two people hit or kick each other because they want to hurt each other. You can also say that two people fight. As a child she fought with her younger sister I did fight him, I punched him but it was like hitting a wall He wrenched the crutch from Jacob, who didn't fight him for it I refuse to act that way when my kids fight You get a lot of unruly drunks fighting each other. Fight is also a noun. He had had a fight with Smith and bloodied his nose
an intense verbal dispute; "a violent fight over the bill is expected in the Senate"
to fight a losing battle: see battle
{f} battle; combat; wrestle; advance through great effort
make a strenuous or labored effort; "She struggled for years to survive without welfare"; "He fought for breath
If you fight for something, you try in a determined way to get it or achieve it. Our Government should be fighting for an end to food subsidies I told him how we had fought to hold on to the company The team has fought its way to the cup final. Fight is also a noun. I too am committing myself to continue the fight for justice. = battle
a hostile meeting of opposing military forces in the course of a war; "Grant won a decisive victory in the battle of Chickamauga"; "he lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement"
You can use fight to refer to a contest such as an election or a sports match. the fight for power between the two parties. = contest
{i} battle, combat; wrestle; quarrel; boxing match; desire to do battle
A fight is a boxing match. The referee stopped the fight. = bout
A struggle or contest of any kind
a boxing match; "the fight was on television last night" the act of fighting; any contest or struggle; "a fight broke out at the hockey game"; "there was fighting in the streets"; "the unhappy couple got into a terrible scrap" an intense verbal dispute; "a violent fight over the bill is expected in the Senate" be engaged in a fight; carry on a fight; "the tribesmen fought each other"; "Siblings are always fighting" fight against or resist strongly; "The senator said he would oppose the bill"; "Don't fight it!" make a strenuous or labored effort; "She struggled for years to survive without welfare"; "He fought for breath
an aggressive willingness to compete; "the team was full of fight"
A screen for the combatants in ships
the act of fighting; any contest or struggle; "a fight broke out at the hockey game"; "there was fighting in the streets"; "the unhappy couple got into a terrible scrap"
exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for; "The liberal party pushed for reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is pushing for his favorite candidate"
To struggle with a fish after hooking it Fighting the fish will tire it out and make it easier to land
If you fight something unpleasant, you try in a determined way to prevent it or stop it happening. More units to fight forest fires are planned I've spent a lifetime fighting against racism and prejudice. Fight is also a noun. the fight against drug addiction
To act in opposition to anything; to struggle against; to contend; to strive; to make resistance
fight a losing battle
To continue to wage war when it is clear that one is not going to win
fight a losing battle
To try to do something so difficult that it will probably end in failure

The bus was oppressively warm and the air-conditioning was fighting a losing battle with the heat.

fight back
to defend oneself by fighting
fight back
to overturn a losing deficit
fight fire with fire
To respond to an attack with a similar or identical method
fight fires
To deal with urgent matters and minor emergencies rather than longer-term work

I spent all of Monday fighting fires and didn't get a single thing done on my project.

fight in armour
to make use of cundum. (1811 Dictionary of Vulgar Tongue)
fight off
To succeed in defeating a challenge, or an attack

The actor John Smith hopes to fight off the other nominees for the Golden Globe award.

fight off
To resist, particularly an infection or an emotion

I'm fighting off the 'flu' at the moment.

fight shy of
To avoid something
fight the good fight
To battle for a noble cause
fight the tape
To make a trade contrary to the overall tendency of prices, i.e., to buy when prices are generally falling or sell when prices are generally rising

I kept buying hoping the price would go up, but I eventually decided I was fighting the tape.

fight to the death
To take part in a battle in which the winner is the sole survivor
fight tooth and nail
To use every means possible to overcome a difficult opposition

The villagers fought tooth and nail to prevent the motorway being built through the local woodlands.

fight-or-flight reaction
(Psikoloji, Ruhbilim) A set of physiological changes, such as increases in heart rate, arterial blood pressure, and blood glucose, initiated by the sympathetic nervous system to mobilize body systems in response to stress
fight-or-flight response
The fight-or-flight response, also called hyperarousal or the acute stress response, was first described by Walter Cannon in 1915. His theory states that animals react to threats with a general discharge of the sympathetic nervous system, priming the animal for fighting or fleeing. This response was later recognized as the first stage of a general adaptation syndrome that regulates stress responses among vertebrates and other organisms
fight against
battle with, struggle with, wage war against
fight back
fight against or resist strongly; "The senator said he would oppose the bill"; "Don't fight it!"
fight back
If you fight back against someone or something that is attacking or harming you, you resist them actively or attack them. The teenage attackers fled when the two men fought back We should take some comfort from the ability of the judicial system to fight back against corruption
fight back
If you fight back an emotion or a desire, you try very hard not to feel it, show it, or act on it. She fought back the tears
fight back
defend oneself
fight down
fight: fight against or resist strongly; "The senator said he would oppose the bill"; "Don't fight it!"
fight for
battle for, struggle in favor of
fight off
force or drive back; "repel the attacker"; "fight off the onslaught"; "rebuff the attack"
fight off
drive back, ward off, repulse
fight off
If you fight off someone who has attacked you, you fight with them, and succeed in making them go away or stop attacking you. The woman fought off the attacker
fight off
If you fight off something, for example an illness or an unpleasant feeling, you succeed in getting rid of it and in not letting it overcome you. Unfortunately these drugs are quite toxic and hinder the body's ability to fight off infection All day she had fought off the impulse to telephone Harry. = resist
fight one's way
force one's way, push through
fight out
If two people or groups fight something out, they fight or argue until one of them wins. Instead of retaliating, he walks away leaving his team-mates to fight it out Malcolm continued to fight it out with Julien from his self-imposed exile in Paris
fight shy of
avoid, stay away from
fight something out
decide something through arguing, decide something through battle; do battle over something
fight to a finish
fight which continues till one of the combatants wins
fight to the death
battle in which the one who remains alive is the victor
fight together
bicker or argue with one another, physically fight one another, brawl
fight tooth and nail
fight hard, fight with everything one has
fight windmills
fight imaginary enemies
fire fight
a short gun battle, involving soldiers or the police
fist fight
a fight in which people hit each other with their bare fists
bitch fight
a fight between women and/or between gay men
fighting
A fight or battle; an occasion on which people fight
food fight
A typically spontaneous and disorderly outbreak in which food is thrown for amusement, especially across a cafeteria room, as a form of chaotic collective behavior
mud fight
A physical fight in which two (or more) opponents wrestle in mud or other dirt
mud fight
A dirty duel, involving verbal mudslinging
pillow fight
A play fight that involves hitting others with pillows
play fight
To engage in such a contest; to horseplay
play fight
An unrefereed contest in which participants try to dominate each other without inflicting injury
snowball fight
A scuffle or play fight whose object is to hit unallied participants with snowballs
water fight
An activity, usually involving children, where the participants use water balloons, guns and pistols to get each other wet
you can't fight city hall
Nothing can be done to change the situation, because it is a governmental decision

I see they're going to build the airport after all. I suppose you can't fight city hall.

chicken-fight
fight while sitting on somebody's shoulders
fought
Fought is the past tense and past participle of fight. Past tense and past participle of fight. the past tense and past participle of fight
fighting
{a} fit for or employed in war, brave
fought
{a} of to fight
have a dog in this fight
(deyim) To have a personal stake in an issue
bun fight
(British Slang) big or official tea party; formal party, dinner party; noisy or disordered gathering of people; small fight between a group of people; argument (Slang)
bun-fight
bunfight: (Briticism) a grand formal party on an important occasion
cock fight
an occasion when two male chickens are made to fight as a sport
cock fight
{i} contest between gamecocks armed with spurs
ding dong fight
loud fight or argument (British usage)
dog fight
fight between airplanes at close quarters; fight between dogs; fiercely disputed contest, rough fight
fair fight
just fight
fighting
present participle of fight
fighting
Qualified for war; fit for battle
fighting
the act of fighting; any contest or struggle; "a fight broke out at the hockey game"; "there was fighting in the streets"; "the unhappy couple got into a terrible scrap"
fighting
{s} militant, combative, warlike
fighting
apt to provoke a fight
fighting
when people or groups fight each other in a war, in the street etc fighting between
fighting
disposed to loud disagreements and fighting
fighting
engaged in war; "belligerent (or warring) nations"; "a fighting war"
fighting
a major penalty which occurs when two or more players drop their sticks and gloves and fight; if a referee deems one player to be the instigator, that player also receives a minor penalty and a misconduct penalty; the minor penalty for a less severe pushing and shoving match is called roughing
fighting
Often a result of territorial behaviour which becomes exaggerated when fish are stressed (particularly when overcrowded) Can be more pronounced in some species during breeding times Insufficient water velocity in tanks and ponds can also induce fighting (e g in some tilapia species) Fighting is particularly common in crustaceans when stressed In addition to leaving open wounds which are easy entry sites for pathogens, the loss of appendages can also lead to a reduction in the value of the animal In some larger crustaceans such as lobster, rubber bands can be put round the claws, which in addition to protecting the handler, also reduce damage caused during fights See also nipping
fighting
{i} combat, battle
fighting
Occupied in war; being the scene of a battle; as, a fighting field
fighting
engaged in or ready for military or naval operations; "on active duty"; "the platoon is combat-ready"; "review the fighting forces"
fighting
engaged in war or other conflict
fighting
An infraction that incurs a major penalty It's called when two or more players drop their sticks and gloves and begin fighting A player judged to be the instigator may get a game misconduct penalty
fights
plural of fight
fights
third-person singular of fight
fought
of Fight
fought
past of fight
free fight
fight ungoverned by rules
give a fight
fight against
got into a fight
became entangled in a quarrel, began a fight
knife fight
fighting with knives
ongoing fight
continuing struggle, current dispute
pillow fight
{i} game played by children and teenagers in which they throw pillows at each other
pillow fight
a child's game of fighting with pillows
prize fight
A prize fight is a boxing match where the boxers are paid to fight, especially one that is not official
prize fight
title fight, boxing match to determine championship rankings
proxy fight
a measure used by an acquirer to gain control of a takeover target; acquirer tries to persuade other shareholders that the management of the target should be replaced
put up a good fight
fight respectably, make a good effort in fighting
sea fight
An engagement between ships at sea; a naval battle
sea fight
battle at sea, combat on the ocean
show fight
show an aggressive tendency, show combative tendencies
start a fight
provoke an argument, cause a scuffle
fight
Favoriten