aklın

listen to the pronunciation of aklın
Türkisch - Englisch
of the mind
of mind
mind of
akıl
wisdom
akıl
{i} intelligence

Someone famous said that imagination is more important than intelligence. - Ünlü biri hayal akıldan daha önemlidir dedi.

akıl
mind

The confused mind is the mind that, thinking something over, congeals in one place. - Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır.

The right mind is the mind that does not remain in one place. - Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır.

akıl
wit

I'm going with Ken. He is cool, gentle and smart. What's more, he is single! - Ken ile gidiyorum. O, serin, nazik ve akıllı. Dahası, o bekar!

Tom knows better than to fight with you. - Tom seninle dövüşmeyecek kadar akıllıdır.

akıl
reason

This is an elementary error of reasoning. - Bu akıl yürütme ile ilgili temel bir hatadır.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. - Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir.

aklın yolu birdir
Great minds think alike
aklın bilme gücü
cognation
aklın kemale erdiği yaş
full age
akıl
{i} memory
akıl
brain

The brain is the center of every mind, soul, and muscle energy. - Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir.

Who is the brains of this operation? - Bu operasonun akıl hocaları kimdi?

akıl
{i} advice

You were wise not to follow his advice. - Onun tavsiyesini dinlemeyecek kadar akıllıydın.

He was wise enough to take her advice. - Ondan tavsiye alacak kadar akıllıydı.

akıl
mental

Tom is in a mental institution. - Tom bir akıl hastanesinde.

Tom was sent to a mental hospital. - Tom bir akıl hastanesine gönderildi.

akıl
{i} Psyche
akıl
gray matter
akıl
understanding
akıl
guidance
akıl
idea

My ideal woman is shapely, intelligent and a polyglot. - Benim ideal kadınım, düzgün, akıllı ve çok dillidir.

Actually that's a smart idea. - Aslında o akıllıca bir fikir.

akıl
long
akıl
sapience
akıl
intellect

Health and intellect are the two blessings of life. - Sağlık ve akıl, hayatın iki nimetidir.

akıl
mentality
akıl
headpiece
akıl
discernment
akıl
head

You've got a good head on your shoulders. - Sen akıllı ve zeki birisin.

I admit he's smart, but does he have to talk over everyone's heads all the time? - Onun akıllı olduğunu kabul ediyorum ama o her zaman karşısındakinin anlayamayacağı şekilde konuşmak zorunda mı?

akıl
fettle
Akıl
rational faculty
akıl
ıntellect
akıl
{i} prudence
akıl
strength of mind
akıl
grey matter
akıl
sentient
akıl
{i} bean
akıl
nous
akıl
{i} chump
akıl
mind, comprehension
akıl
comprehension
akıl
{i} loaf
akıl
intelligence, brain, reason " us; memory" " bellek; advice" " öğüt; opinion, idea
akıl
consciousness
akıl
reason, intelligence; wisdom, discernment, discretion
akıl
sense
akıl
{i} senses
akıl
psycho
akıl
idea, opinion, thought
akıl
pate
akıl
prudent
Türkisch - Türkisch

Definition von aklın im Türkisch Türkisch wörterbuch

Akıl
(Osmanlı Dönemi) DERS
âkıl
(Osmanlı Dönemi) akıllı
akıl
Vaka'nin duyu organlarıyla hissedilip beyne nakledilmesi ve on bilgilerle yoğrulup yorumlanması
AKIL
(Osmanlı Dönemi) Bak: Akl
Akıl
(Osmanlı Dönemi) UNAB
Akıl
(Osmanlı Dönemi) CÂL
Akıl
(Osmanlı Dönemi) MİRRE
Akıl
(Osmanlı Dönemi) HULM
Akıl
(Osmanlı Dönemi) HÜRMAN
Akıl
(Osmanlı Dönemi) SEDAD
Akıl
(Osmanlı Dönemi) HULÜM
Akıl
us
Akıl
(Osmanlı Dönemi) MECR
akıl
Hafıza, bellek
akıl
Hafıza, bellek: "Hâlâ aklımda o tufan yağmuru."- C. S. Tarancı. Öğüt, salık verilen yol
akıl
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
akıl
Öğüt, salık verilen yol
akıl
Düşünce, kanı: "Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!"- A. K. Tecer
akıl
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us: "Akıl yaşta değil baştadır."- Atasözü
akıl
Düşünce, kanı
akıl
Düşünce, niyet
ÂKIL
(Osmanlı Dönemi) (E) Uyanık. Aklı başında. Tedbirli. Düşüncesi sağlam. Huşyâr
aklın
Favoriten