listen to the pronunciation of ağ
Türkisch - Englisch
{i} network

The profane language used on network television makes many parents with young children not want to subscribe to cable. - Ağ televizyonda kullanılan saygısız dil küçük çocuklu ebeveynlerin kabloluya abone olmayı istememelerine sebep oluyor.

There may be a killer who looks harmless in any social network. - Sosyal ağlarda zararsız bir kişi gibi görünen bir katil olabilir.

web

I like social networking web sites. - Sosyal ağ sitelerini severim.

Have you ever seen a spider spinning its web? - Hiç ağını ören bir örümcek gördün mü?

net

There may be a killer who looks harmless in any social network. - Sosyal ağlarda zararsız bir kişi gibi görünen bir katil olabilir.

There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them. - Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız.

{i} tissue
spider

Spiders like to build spiderwebs. - Örümcekler örümcek ağı yapmayı severler.

Have you ever seen a spider spinning its web? - Hiç ağını ören bir örümcek gördün mü?

(Bilgisayar) node
(Matematik) reticle
nett
grit

Tom is gritting his teeth in obvious pain. - Tom ağrıyan dişlerini gıcırdatıyor.

(Denizbilim) bunt
crotch
{i} trawl
reticulum
(Giyim) Crotch (of trousers)
{i} filet
{i} fishnet
{i} system

Our company has a well organized system of 200 sales offices, located all over Japan. - Şirketimiz, tüm Japonya'da konuşlanan, iyi organize edilmiş 200 satış ofisi ağına sahiptir.

The tree's root system stretches over thirty meters. - Ağacın kök sistemi otuz metre boyunca uzanır.

driftnet
{i} mesh
{i} netting
{s} reticular
net; network; (tuzak) net, mesh; (örümcek ağı) web, cobweb
{i} gin
{i} graticule
rete
{i} plexus
{i} dragnet
network; spider's web; cobweb
net for catching fish
diffraction grating
{i} cobweb

There is a big cobweb in the corner. - Köşede büyük bir örümcek ağı var.

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. - Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler.

lar
networks
Türkisch - Türkisch
apışlık
Oyun alanını ortadan ikiye bölen veya kale direkleri arkasına gerilen, iple yapılmış örgü. Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file
Beyaz, ak
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
Donun veya pantolonun apış arasına gelen yeri, apışlık
Kafes biçimindeki örgü
Tuzak: "Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü, ne ondurdu."- S. Ayverdi
Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke
Örümcek gibi birtakım hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü
Tuzak
Pantolonun apış arasına gelen yeri
Ak
Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmışörgü
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Örümcek gibi birtakım hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke
Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file
Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü
Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemi
Favoriten