white

listen to the pronunciation of white
Englisch - Türkisch
{i} ak
solgun

Neden bu kadar solgun görünüyorsun? - Why do you look so white?

beyaz

Siyah beyaz bir köpeğim var. - I own a white and black dog.

Onun bir kedisi var. Bu kedi beyazdır. - She has a cat. This cat is white.

{s} temiz

Beyaz halıları temiz tutmak çok zordur. - White carpets are very hard to keep clean.

Biz beyazlatma gibi işlemleri yaparız. Ayrıca tütün lekesi çıkarırız ve diğer temizleme işlemlerini yaparız. - We carry out treatments like whitening. We also do tobacco stain removal and other cleaning procedures.

{s} beyaz ırktan olanlara ait, beyazlara ait: a white neighborhood beyazların oturduğu bir semt
akçıl
beyazlara ait
beyaz ırktan olanlara ait
saflık
lepiska
beyazlatmak
ağartmak
akkor
beyaz ırktan olan kimse
{s} zararsız
beyaz ırktan olan
yumurta akı
göz akı
sütlü kavhe
soluk benizli
gözün beyaz kısmı
{s} masum
{s} terbiyeli
beyaz derili adam
san

Tom sandalları ile beyaz çorap giymeyi seviyor. - Tom likes wearing white socks with his sandals.

O beyaz elbise sana yakışıyor. - That white dress looks good on you.

beyazlık
okçulukta hedefin dış halkası
aklık
beyaz giysi
en iyi kalite un
beyazlamış
extremely white
bembeyaz
whiteness
{i} beyazlık
whitish
{s} beyazımsı
White-eared Tailorbird
(Ticaret) Beyaz gözlü terzikuşu
white space
Alfabe dışı karakter
white ant
(Hayvan Bilim, Zooloji) beyaz karınca
white ant
(Hayvan Bilim, Zooloji) divik
white beet
şekerpancarı
white board
yazı tahtası
white cell
(Tıp) beyaz kan hücresi
white cell
(Tıp) akyuvar
white cell
(Tıp) lökosit
white flag
(Askeri) teslim bayrağı
white hot
çok yüksek ısı
white label
bir başka üretici tarafından üretilen ve üretici firmanın izniyle kendisininmiş gibi pazarlanan ürün yada servis
white label
bir başka üretici tarafından üretilen ürün yada servisi üretici firmanın izniyle kendi ürünü yada servisi gibi pazarlamak
white mica
muskovit
white mica
akmika
white oak
(Botanik, Bitkibilim) akmeşe
white pine
akçam
white sea
Beyazdeniz ya da Beyaz Deniz Rusya'nın kuzeydoğusunda, Barents Denizi'nin kıta içine doğru oluşmuş bir uzantısıdır
white admiral
kelebek
white alder
kızılağaç
white blood cell
akyuvar
white blood corpuscle
akyuvar
white book
devlet işleri raporu
white cake
beyaz kek
white cell
beyaz hücre
white corpuscle
akyuvar
white feather
korkaklık göstergesi
white flag
beyaz bayrak

Kırmızı beyaz bayrak rüzgarda uçuyordu. - A red and white flag was flying in the wind.

Beyaz bayrak sallayan birini gördüm. - I see someone waving a white flag.

white fox
beyaz fok
white goods
beyaz eşya
white haired
beyaz saçlı
white headed saki
ak başlı maymunu
white heat
çok yüksek ısı
white hot
akkor
white light
beyaz ışık
white lighting
beyaz aydınlatma
white line
beyaz kenar
white man
beyaz adam
white matter
ak madde
white mustard
beyaz hardal
white noise
beyaz gürültü
white onion sauce
beyaz soğan sosu
white paper
beyaz kağıt

Sadece beyaz kağıt yeterli. - Plain white paper will do.

Uyuşturucu ile ilgili suçlar konusunda Doyle'nin çalışmasında sunulan argüman bir beyaz kağıt olarak ilk kez yayımlandı. - The argument presented in Doyle's study was first published as a white paper on drug-related crimes.

white pelican
beyaz pelikan
white pepper
beyaz biber
white person
beyaz insan
white pine
beyaz çam
white plague
tüberküloz
white potato
beyaz patates
white rhinoceros
ak gergedan
white russia
beyaz rusya
white russian
beyaz rusyalı
white sage
çalı
white sale
beyaz eşya satışı
white sauce
beyaz sos
white shark
beyaz köpekbalığı
white sheep
beyaz koyun
white stork
ak leylek
white substance
beyaz cevher
white supremacy
beyaz üstünlüğü
white tail
beyaz kuyruk
white tie
frak
white tipped shark
beyaz başlı köpekbalığı
white toothed shrew
ak kuyruklu soreks
white trash
beyaz çöp
white turnip
beyaz şalgam
white wagtail
ak kuyruksallayan kuşu
white walnut
beyaz ceviz
white water
köpüklü su
white whale
ak balina
white winged black tern
ak kanatlı deniz kırlangıcı
white winged lark
ak kanatlı tarla kuşu
white wolf
beyaz kurt
white woman
beyaz kadın
white-winged Diuca finch
buzulkuşu
white arsenic
beyaz arsenik
white bait
beyaz yem
white brass
beyaz pirinç
white bronze
beyaz tunç
white cane
Körlerin yön bulmak ve korunmak için kullandığı beyaz ve uzun değnek

A pedestrian using a white cane means that the pedestrian is visually impaired.

white clover
beyaz yonca
white crest
beyaz kret
white dwarf
beyaz cüce
white fur
beyaz kürk
white knight
beyaz şövalye
white layer
beyaz kat
white level
beyaz seviyesi, beyaz düzeyi
white object
beyaz cisim
white perch
beyaz levrek
white rice
beyaz pirinç
white spruce
akçam, köknar
white wash
beyaz yıkama
white wax
Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan, beyazlatılmış balmumu
white-crowned pigeon
(Hayvan Bilim, Zooloji) Ak tepelikli güvercin
white sheet=white flag
(Askeri) Teslim bayrağı
whiting
(Gıda) mezgit balığı
whiting
mezgit
white out
(Bilgisayar) donuk
whiter
daha beyaz
whiting
(Gıda) morina balığı
whiting
(Denizbilim) bakalyaro
whiting
(Gıda) bakalarya balığı
whiting
(Denizbilim) bakalyaro balığı
whiting
mezgitbalığı
whiting
(Gıda) merlan balığı
whiting
{i} beyazlatma
whiting
{f} beyazlat
whiting
arıtılmış tebeşir tozu
whitish
beyazca
white house
beyaz ev

Onlar uzun beyaz evin yanında seni bekliyorlar. - They are waiting for you next to the long white house.

white lie
önemsiz yalan
white noise
Radyo veya televizyon yayınlarında arka plandan sürekli gelen ses
white paper
Detaylı rapor
white paper
(Ticaret) tanıtım yazısı
white spirit
beyaz ispirto
whiting
beyazlatarak
whitish
akçıl
White Paper
(Hukuk) Beyaz Kitap
white collar
büroda çalışan
white collar
memur
white collar
ofiste çalışan
white goods
beyaş eşya
white goods
beyaz çamaşırlar
white lie
beyaz yalan
white lie
zararsız yalan
white noise
parazit (radyo)
white noise
(Pisikoloji, Ruhbilim) beyaz parazit
white noise
beyaz ses (radyo)
white noise
beyaz ses
white out
(Askeri) YÖNÜN KAYBEDİLMESİ: Kar üzerinde parlayan güneş veya gökyüzünün kararması nedeniyle ufka göre istikametin kaybedilmesi
white spirit
(Kimya) beyaz benzin
white spirit
beyaz alkol
whiteness
beyazlik
whiteness
{i} aklık
whites
beyazlar

Bazı Beyazlar daha muhteşem çözümler aramaktadır. - Some Whites seek more imperial solutions.

Yumurtaları kır ve sarıları ve beyazları ayır. - Break the eggs and separate the yolks and whites.

whites
(isim) beyazlar
whiting
mezit
whiting
mezitbalığı
whiting
Merlangus merlangus
whiting
{i} tebeşir tozu (boya)
whiting
Merluccius merluccius
whiting
merlanos/beyazlatıcı
whiting
{i} İspanya beyazı
whiting
barlam
whiting
{i} merlanos
whiting
ıspanya beyazı
whitish
beyazımtırak
whitish
{s} beyazımtrak
Englisch - Englisch
A surname, derived from the common noun white
Containing cream, milk, or creamer
White wine
A Caucasian person
Pertaining to an ecclesiastical order whose adherents dress in white habits; Cistercian

at the fourthe day aftir evynsonge he com to a whyght abbay; and there was he resceyved with grete reverence .

The standard denomination of the playing pieces of a board game deemed to belong to the white set, no matter what the actual colour

The white pieces in this set are in fact made of light green glass.

Bright and colourless; reflecting equal quantities of all frequencies of visible light
Of Caucasian race
A common name for the Pieris genus of butterflies
The sclera, white of the eye
The color/colour of snow or milk; the colour of light containing equal amounts of all visible wavelengths
The albumen of bird eggs (egg white)
Street name for cocaine
The cue ball in cue games
{a} snowy, pale, pure
{n} a white color, the white part of the eye, or an egg
{v} to make or grow white
a British surname from a nickname for someone with white hair
{i} family name
the quality or state of the achromatic color of greatest lightness (bearing the least resemblance to black)
not of Hispanic Origin: having origin in any of the original people of Europe, North Africa, or the Middle East
A person having origins in any of the original peoples of Europe, North Africa, or the Middle East Normally excludes persons of Hispanic origin
{s} having a white color; lacking color or pigment (e.g. white wine, white hair, etc.); white-skinned, Caucasian; pure; having no print, blank; dressed in white; covered in or having snow; politically conservative
a person, not of Hispanic origin, having origins in any of the original peoples of Europe, North Africa, or the Middle East
A white pigment; as, Venice white
King e1; General d1; Rook a1, h1; Knight b1, g1; Elephant c1, f1; Pawns a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2, h2
United States writer noted for his humorous essays (1899-1985)
A person having origins in any of the original people of Europe, North Africa, or the Middle East
Reflecting to the eye all the rays of the spectrum combined; not tinted with any of the proper colors or their mixtures; having the color of pure snow; snowy; the opposite of black or dark; as, white paper; a white skin
of summer nights in northern latitudes where the sun barely sets; "white nights"
United States architect (1853-1906)
of or belonging to a racial group having light skin coloration; "voting patterns within the white population"
A person with a white skin; a member of the white, or Caucasian, races of men
The player who moves first (But, in the Orient, the player with black stones traditionally moves first )
(usually in the plural) trousers
marked by the presence of snow; "a white Christmas"; "the white hills of a northern winter"
See Cabbage butterfly, under Cabbage
The white of an egg is the transparent liquid that surrounds the yellow part called the yolk
of a surface; not written or printed on; "blank pages"; "fill in the blank spaces"; "a clean page"; "wide white margins"
(board games) the lighter pieces
free from moral blemish or impurity; unsullied; "in shining white armor"
a tributary of the Mississippi River that flows southeastward through northern Arkansas and southern Missouri
See the Note under Color, n
United States political journalist (1915-1986)
Regarded with especial favor; favorite; darling
Specifically, the central part of the butt in archery, which was formerly painted white; the center of a mark at which a missile is shot
Gray, as from age; having silvery hair; hoary
United States educator who in 1865 (with Ezra Cornell) founded Cornell University and served as its first president (1832-1918)
Something that is white is the colour of snow or milk. He had nice square white teeth He was dressed in white from head to toe. + whiteness white·ness Her scarlet lipstick emphasized the whiteness of her teeth
All persons having origins in any of the original peoples of Europe (except Spain and Portugal), North Africa (above the Sahara), or the Middle East This category would include, for instance: Italy, France, the British Isles, Scandinavia, Germany, Russia, Romania, Greece, Turkey, Morocco, Algeria, Libya, Egypt, Iraq, Israel, Saudi Arabia, and Iran Any person not claiming an ethnicity is categorized as white African American: All persons having origins in any of the original peoples of Africa south of the Sahara
The result of combining the additive primary colors (Red, Green and Blue)
One of the two colors of chess spaces, pieces, and players See also: color, black
A person of European, North African, or Middle Eastern origin
(of coffee) having cream or milk added benevolent; without malicious intent; "white magic"; "a white lie"; "that's white of you"
glowing white with heat; "white flames"; "a white-hot center of the fire"
Destitute of color, as in the cheeks, or of the tinge of blood color; pale; pallid; as, white with fear
White coffee has had milk or cream added to it. Wayne has a large white coffee in front of him
Something having the color of snow; something white, or nearly so; as, the white of the eye
To make white; to whiten; to whitewash; to bleach
Indicates purity and/or protection When detected in the outer layers of the aura, can indicate an area of the body which has been over energized, or is over active
White blood cells are the cells in your blood which your body uses to fight infection
(of coffee) having cream or milk added
White wine is pale yellow in colour. Gregory poured another glass of white wine and went back to his bedroom. You can refer to white wine as white. I bought a bottle of Californian white
Includes persons who indicated their race as "White" or reported entries such as Canadian, German, Italian, Lebanese, Near Easterner, Arab, or Polish
Similar to Green Tea Identifiable by the presence of the white hairs on the leaf tips, and a light infusion
a special type of green tea Distinguished by the presence of the white hairs of the tea flush (baihao) and a lighter green, almost clear, infusion
Portable DTMF keypad
dressed (or especially habited) in white; "white nuns"
one more lap in the race
If someone goes white, the skin on their face becomes very pale, for example because of fear, shock, anger, or illness. Richard had gone very white, but he stood his ground His face was white with fury. If someone looks white as a sheet or as white as a sheet, they look very frightened, shocked, or ill. He appeared in the doorway, white as a sheet, eyes wide with horror
White Castle
The first fast-food hamburger chain and one of the oldest American fast-food restaurant chains, known for its Slyder, a small square burger

Indeed it turned out the developer had illegally modeled all of Tuscanyville’s homes on Olive Garden, Pizzeria Uno’s, and White Castle outlets.

White Cloud Mountain minnow
A popular aquarium fish, Tanichthys albonubes Lin
White Cloud Mountain minnows
plural form of White Cloud Mountain minnow
White Hart Lane
the home stadium of Tottenham Hotspur Football Club
White Hart Lane
Tottenham Hotspur Football Club itself
White House
The official home and workplace of the President of the United States of America
White House
The US presidency and its administration

The White House announced its support for the new law.

White Legend
The term purports to counterbalance the defamatory anti-Hispanic Black Legend (Spanish Leyenda Negra). It is an insidious aspect of the Black Legend in that it characterizes documented historical facts favorable to Hispanics as exaggerated praise and therefore suspect
White Russia
Literal name of Belarus, a country in Eastern Europe
White Russian
(Russian history) A Russian who supported the tsar in the 1917 Revolution and the Russian Civil War (1918–20), and afterwords
White Russian
Of or related to Russians with tsarist sympathies in the period directly following the 1917 Revolution
White Russian
A Belarusian person
White Russian
A cocktail consisting of coffee liqueur, vodka, and milk
White Russian
The Belarusian language
White Russian
Of or related to Belarus, literally "White Russia," or its language
White Russian
A strain of marijuana containing very high THC levels - in excess of 22%
White Russians
plural form of White Russian
White Sox
The Chicago White Sox, an American baseball club
white Christmas
A Christmas Day on which there is a ground covering of snow

At Environment Canada, senior climatologist David Phillips' standard for a white Christmas calls for at least two centimeters of snow on the ground at 7 a.m. . . . In England, if a weather guy sees a snowflake, they call it a white Christmas..

white Christmas
A sweet food item made from dried fruits and nuts mixed with copha or white chocolate or some similar sweet white binding and allowed to set in a tray to make slices

Combine rice bubbles, coconut, milk powder, dried fruit and cherries, mix well.

white Christmases
plural form of white Christmas
white English bulldog
A type of farm utility dog
white English bulldog
A medium to large breed of predominantly white dog with short, coarse coat, square, flat skull with powerful jaws and hind legs, originally bred as a protection and defense dog against the hostile frontier of early Spanish Florida. They are the closest descendents to the old spanish guard and war dogs brought to argentina and spanish florida by spanish settlers and inquisitors and they also have strong influence of the british alaunt
white English bulldogs
plural form of white English bulldog
white adipose tissue
One of the two types of adipose tissue present in mammals, providing heat insulation, mechanical cushion, and a source of energy, and comprising as much as 20% of the body weight in men and 25% of the body weight in women
white as a sheet
Very white or pale, as if suffering from shock
white bear
A white, semi-aquatic marine species of bear, Ursus maritimus, that is native and best adapted to the Arctic mix of land, ice and sea
white bears
plural form of white bear
white blood cell
A type of blood cell that is involved with an immune response, or part of the immune system
white blood cells
plural form of white blood cell
white boy
a young Caucasian male
white bream
A European species of fish in the Cyprinidae family, Abramis bjoerkna, formerly Blicca bioerkna
white breams
plural form of white bream
white cap
a small wave that breaks offshore due to the wind
white cedar
An evergreen coniferous tree of the Cupressaceae family, native to the northeastern US and southeastern Canada
white cedar
The chinaberry
white cedar
The Atlantic white cypress
white cell
alternate term for white blood cell
white cells
plural form of white cell
white chocolate
a piece of confectionery consisting of this
white chocolate
a food made from cocoa butter, milk, and sugar, having no cocoa solids
white clover
a species of clover, Trifolium repens, native to much of Europe, North Africa and parts of Asia and introduced elsewhere as a pasture crop
white coal
water that is being used to generate power
white coat
a white, knee-length coat worn by laboratory workers etc as protection
white coat effect
Alternative form of white coat hypertension
white coat high blood pressure
Alternative form of white coat hypertension
white coat hypertension
Elevated blood pressure measured by a medical practitioner and deemed to result from the patient's emotional response to the medical environment

Patients with white coat hypertension did not show a generalized increase of blood pressure lability, nor an exaggerated pressor response while at work. . . . In such patients, the pressor response may be relatively specific to the physician's office and lead to significant misclassification of hypertension.

white coats
plural form of white coat
white coffee
A serving of such
white coffee
Coffee (the drink) with milk added
white coffees
plural form of white coffee
white dwarf
A dying star of low or medium mass, more solid and dense but less bright than the sun
white dwarfs
plural form of white dwarf
white elephant
An albino elephant
white elephant
An ornament etc that is unwanted or is a financial burden; an unprofitable investment
white elephants
plural form of white elephant
white fir
A North American species of fir tree (Abies concolor)
white firs
plural form of white fir
white flag
A flag with a white color, often used as a symbol of surrender
white flags
plural form of white flag
white flour
Exact synonym of flour
white fox
The arctic fox (Alopex lagopus)
white foxes
plural form of white fox
white glove test
An examination of cleanliness, hygiene or other cleaning-related standards

Looking at the imprint his hand had left on the visible layer of dust, he realized his home would certainly not pass his mother's white glove test.

white gold
A precious metal alloy consisting of gold and a platinum group metal such as platinum or palladium or other white metal such as nickel
white goods
domestic appliances that are mostly electric in composition

At one time major appliances (white goods), washer, dryer, and refrigerator stores would last more than 20 years.

white gourd
A green, fuzzy melon fruit taken from this vine that has sweet white flesh
white gourd
A vine of the genus Benincasa cultivated throughout Asia
white guilt
A term used by some to describe the vacuum of moral authority surrounding whites on the issues of race due to their racial crimes against blacks
white hat
A white hat hacker
white hat hacker
A hacker who is legally authorized to use otherwise illegal means to achieve objectives critical to the security of computer systems, for example, someone hired to execute a penetration test upon a network to produce a report for its administrator about vulnerabilities and solutions to the networks security
white hat hacker
A hacker who is ethically opposed to the abuse of computer systems
white hat hackers
plural form of white hat hacker
white hats
plural form of white hat
white hole
A theoretically possible but physically highly unlikely singularity which would emit matter and energy; the antithesis of a black hole
white holes
plural form of white hole
white horse
any of several horse-shaped chalk figures in England, such as the Uffington White Horse
white horse
a wave that is blown by the wind such that its crest is broken up and appears white and foamy; a whitecap
white horse
heroin, cocaine
white horses
plural form of white horse
white iron
A kind of cast iron that contains carbon as cementite, unlike gray iron, that contain carbon as graphite
white knight
An individual or corporation that intends to acquire another company in order to avert a hostile takeover
white knuckle ride
Alternative spelling of white-knuckle ride
white label
An unbranded product – a brand name product which has had a white label applied to remove branding so that it can be resold for cheaper without undercutting the value of the brand
white label
A rebranded product – a generically manufactured product, branded with the marketer's or retailer's trade dress
white label
A vinyl record with a white label or white background (rather than artwork), typically used for test records or promotion
white lady
cocaine
white lead
A basic lead carbonate once used in paint
white lie
A deliberate, untrue statement which does no harm or is intended to produce a favorable result

An occasional little white lie such as Weston's probably won't cause any lasting damage. And at times, telling the truth—particularly the whole truth to a child who's not at an age to handle it—may do more harm than good, they say.

white lies
plural form of white lie
white light
A white-coloured light or lamp
white light
Light, having a mixture of frequencies, being perceived as having no specific colour; such as sunlight
white lightning
Illegally distilled whiskey, so named because it is frequently of higher proof than legal whiskey and/or may contain impurities imparting an unrefined taste
white maggot
A field umpire

2004: Come on you white maggot, that was a throw. — Brooke Neindorf, Country footy.

white maggots
plural form of white maggot
white man
A Caucasian man; a European
white man
White people collectively; White culture

very little attempt seems to have been made so far to deal with the whole problem of the African in contact with white man’s law, .

white man's burden
The supposed responsibility of European people to govern and care for their colonial subjects
white man's grave
Africa, or more specifically, western Africa or Sierra Leone. By extension, any other land subject to Western colonialism or missionizing that is comparably deadly

Not only this, but it is also much higher than the death-rate of such insanitary places as Borne, Venice, Hamburg, and Munich, and actually falls not far short of the rate recorded in that white man's grave Calcutta.

white marriage
An unconsummated marriage
white matter
A region of the central nervous system containing myelinated nerve fibres and no dendrites
white meat
Meats whose color before cooking is considered white as opposed to red, including poultry, seafood, and even pork
white meat
The breast portion of poultry
white meats
plural form of white meat
white men
plural form of white man
white metal
Any silvery or whitish metal or alloy
white metal
Silver that cannot be labeled as silver in the UK
white metal
Any tin- or lead-based alloy
white mulberry
A short-lived mulberry tree, native to northern China, used in traditional Chinese medicine
white nebula
a nebula that appears white in colouration through a high-powered telescope (nebulae often appear to have some hint of colour through a powerful telescope, but white when not using a powerful instrument); these nebulae were generally to be determined to be galaxies in the 20th century
white noise
Any nondescript noise used for background or to mask or drown out other noise
white noise
A random signal (or process) with a flat power spectral density; a signal with a power spectral density that has equal power in any band, at any centre frequency, having a given bandwidth
white nose syndrome
A malady associated with the deaths of bats in North America, identifiable by a distinctive ring of fungal growth around the muzzles and on the wings
white on rice
a descriptive analogy of closeness. See like white on rice
white out
To hide an error or other material on a surface by covering it with correcting fluid
white owl
the barn owl, tyto alba
white pages
The phone directory, (or section of a larger directory), that lists residential numbers
white paper
A parliamentary document announcing government policy
white paper
A factual write-up of something, specifically devoid of the appearance of marketing
white papers
plural form of white paper
white pepper
The peppercorn and spice of a light colored variety of pepper (contrast black pepper). Used as a spice in light colored foods such as cream sauces
white phosphorus
The most common allotrope of phosphorus; a yellow-white waxy solid that is insoluble in water and spontaneously combusts on exposure to air to form clouds of phosphorus pentoxide; used as a military smokescreen and as an incendiary weapon
white poplar
Populus alba, a poplar found in Central Europe
white power
white supremacy
white privilege
In critical race theory, a way of conceptualizing racial inequalities that focuses as much on the advantages that white people accrue from society as on the disadvantages that non-white people experience
white pudding
A meat dish, made from liver and oats cooked in a sausage skin
white puddings
plural form of white pudding
white rabbit
A phrase said, before saying anything else, on the first day of the month in order to bring good luck
white rice
Rice which has had the brownish colored hull polished off leaving a white colored grain

She always got white rice at Chinese restaurants even though she knew the brown rice was healthier.

white sauce
A simple sauce made from flour, milk and butter
white sauce
mayonnaise
white sauces
plural form of white sauce
white sheep
a disliked person; one who is disfavored

I was the white sheep of the family, the straight man.

white sheep
a conformist; an unusual or conventional person
white slave
a woman (of European descent) sold into prostitution, especially when transported to a foreign country
white slaver
a trafficker in white slaves
white slavery
Sexual slavery, particularly the involuntary prostitution of women of European ancestry
white smoke
The announcement to the outside world that a conclave has chosen a new Pope
white soul
Rhythm and blues or soul music performed by white artists
white space
White area between written characters and graphic regions on a produced page or computer display; blanks and the vertical blank lines in between paragraphs, or other organized rows of text lines (poetry)
white space
Any single character or series of characters that represents horizontal or vertical space in typography
white spaces
plural form of white space
white spot
a place without coverage

TMC coverage is smaller than that of the radio programme carrying the TMC service, therefore white spots do exist.

white stork
a large wading bird, Ciconia ciconia, that winters in Africa and breeds in Europe; in mythology, it delivers babies
white supremacist
An advocate of white supremacy
white supremacy
The ideology which holds that the white race is superior to all others
white tea
The leaves of a tea plant which have been processed in a manner to let them wilt slightly and lose their "grassy" taste of green tea while undergoing minimal oxidation
white tea
A drink brewed from these tea leaves
white tie
The most formal of evening wear, usually worn on state occasions and the like, consisting of an evening tailcoat, trousers, white shirt, white bow tie and waistcoat with sash, alternatively, full military dress, or national costume

You are cordially invited to dinner with His Excellency the President. Dress: White Tie.

white tie
A white tie function

I'm going to a white tie bash at the palace.

white
Favoriten