acayipsin

listen to the pronunciation of acayipsin
Türkisch - Englisch

Definition von acayipsin im Türkisch Englisch wörterbuch

acayip
odd

Tom gave me the oddest look. - Tom bana en acayip görüntüyü verdi.

Do you mean you don't find that odd? - Onu acayip bulmadığını mı demek istiyorsun?

acayip
bizarre
acayip
grotesque
acayip
{s} strange

Their view of life may appear strange. - Onları hayat görüşü acayip görünebilir.

This story may sound strange, but it's absolutely true. - Bu hikaye kulağa acayip gelebilir ama tamamen gerçektir.

acayip
{s} curious
acayip
{s} quirky
acayip
queer
acayip
spooky

I believe in many different spooky things. - Birçok farklı acayip şeylere inanıyorum.

acayip
wild
acayip
extraordinary
acayip
abnormal
acayip
outrageous

It is outrageous that you should spend so much money. - Bu kadar çok para harcamanız acayip.

acayip
uncommon
acayip
weird

Tom has a lot of weird ideas. - Tom'un bir sürü acayip fikirleri var.

What's the weirdest thing you've ever eaten? - Bugüne kadar yediğin en acayip şey ne?

acayip
offbeat
acayip
kinky
acayip
futuristic
acayip
singular
acayip
funky
acayip
awfully
acayip
freak
acayip
uncanny

She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe. - O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır.

acayip
funny
acayip
unheard-of
acayip
cranky
acayip
peculiar
acayip
nifty
acayip
unco
acayip
bloody
acayip
specimen
acayip
droll
acayip
{s} quaint
acayip
{s} unusual
acayip
rummy
acayip
eccentric
acayip
{s} quizzical
acayip
{s} incongruous
acayip
{s} freakish
acayip
{i} bughouse
acayip
{s} fantastic
acayip
{s} kooky
acayip
{s} exotic
acayip
{s} flaky
acayip
outoftheway
acayip
splay
acayip
comically
acayip
{s} splendiferous
acayip
flaky (about a person)
acayip
out of the way
acayip
{s} crotchety
acayip
insane asylum
acayip
in an amusing manner
acayip
strange, peculiar, queer, curious, odd
acayip
strange, queer, bizarre, weird , peculiar, odd, grotesque, astonishing, curious,outlandish, cranky; freakish, unusual, abnormal; super, very, damn, nifty, funky
acayip
humorously
acayip
How strange! How odd!
acayip
fanciful
acayip
{s} fantastical
acayip
strange things, wonders
acayip
{s} comical
acayip
{s} novel
acayip
{s} outlandish
acayip
crotchet
acayip
screwy
acayip
{s} rum
acayip
{s} some

Sometimes he can be a strange guy. - Bazen acayip bir adam olabiliyor.

There's something strange about this house. - Bu evle ilgili acayip bir şey var.

acayip
crackbrained
acayip
laughable
acayip
marvelous
acayip
{s} antic
Türkisch - Türkisch

Definition von acayipsin im Türkisch Türkisch wörterbuch

Acayip
tansı
Acayip
gayritabii
acayip
Tuhaf, yadırganan
acayip
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı: "Dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler çıkarmaya başladılar."- R. N. Güntekin. Şaşma anlatan bir söz
acayip
Şaşma bildiren bir söz
acayip
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı
acayipsin
Favoriten