insane asylum

listen to the pronunciation of insane asylum
Englisch - Türkisch
tımarhane

Tom tımarhaneye gönderildi. - Tom was sent away to an insane asylum.

akıl hastanesi

Tehlikeli bir suçlu, akıl hastanesinden kaçtı. - A dangerous criminal has escaped from the insane asylum.

Toplum, mahkumlar tarafından işletilen bir akıl hastanesidir. - Society is an insane asylum run by the inmates.

acayip
bughouse
{i} tımarhane
bughouse
i., argo tımarhane
bughouse
{i} acayip
bughouse
{i} akıl hastanesi
bughouse
{i} akılsız
bughouse
{i} delice
insane asylum
Favoriten