aşk

listen to the pronunciation of aşk
Türkçe - İngilizce
love

Love makes the world go round. - Aşk dünyayı döndürür.

You're the love of my life. - Sen benim hayatımın aşkısın.

amorous
crush

She has a secret crush on her sister's boyfriend. - Kız kardeşinin erkek arkadaşına karşı gizli bir aşkı var.

Tom has a huge crush on Mary. - Tom'un Mary'ye büyük bir aşkı var.

gallantry
passion

It was a very passionate love affair. - Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı.

Love is only one of many passions. - Aşk birçok tutkudan sadece biridir.

adoration
amour
heart

seni seviyorum.

Only love can break your heart. - Sadece aşk kalbini kırabilir.

Open your heart; write beautiful love sentences! - Kalbini aç; güzel aşk cümleleri yaz!

Love, amour, adoration, crush, passion, gallantry
love; passion
flame

She gave herself to flames of love. - O kendini aşk ateşinin kollarına bıraktı.

adore
romance

You should stop reading romance novels. - Aşk romanları okumayı durdurmalısın.

What's your favorite romance novel? - Favori aşk romanın nedir?

the love
love of
of love
aşk hikâyesi
romance
aşk ilişkisi
affair
aşk dolu
loving
aşk esprileri
love jokes
aşk esprileri
jokes of love
aşk hikayesine
love story
aşk romanı
love novel, romance
aşk sınır tanımaz
love has no limits
aşk temelli
love-based
aşk u
love u
aşk-ı memnu
liaison
aşk-ı memnu
forbidden love
aşk-ı memnu
i love satisfied
Aşk tanrısı
Cupid
Aşk tanrısı
Eros
Aşk tanrıçası
Aphrodite
aşk acısı
pangs of love
aşk büyüsü
love charm
aşk dolu
adoring
aşk dolu
amatory
aşk dolu
amative
aşk etmek
to land (a blow) on (someone's face)
aşk etmek
to slap, to strike, to land
aşk evliliği
love match
aşk hastası
lovesick
aşk hayatı yaşamak
shack up with
aşk hikâyesi
love story

A true love story never ends. - Gerçek bir aşk hikayesi asla bitmez.

aşk hikâyesi anlatmak
romance
aşk iksiri
philtre [Brit.]
aşk iksiri
philter
aşk ile
eagerly, zealously
aşk ile
with great zeal
aşk ilişkisi
love affair

That love affair is a family secret. - O aşk ilişkisi bir aile sırrıdır.

It was a one-sided love affair. - O tek-taraflı bir aşk ilişkisiydi.

aşk ilişkisi
affaire
aşk macerası
love affair

It was a very passionate love affair. - Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı.

aşk macerası
amour
aşk mektubu
billet-doux
aşk olsun
that takes the cake
aşk romanı
romance

The novelist wrote several romances. - Romancı birkaç aşk romanı yazdı.

What's your favorite romance novel? - Favori aşk romanın nedir?

aşk yapmak
make love

I want to make love with you. - Seninle aşk yapmak istiyorum.

aşk yapmak
to make love
aşk çekmek
colloq . to suffer the pangs of love
aşk üçgeni
the eternal triangle
aşk şiiri
madrigal
ilk aşk
calf love
kusursuz aşk
perfect love
ilan-ı aşk
Declaration of love
ilan-ı aşk
declaration of loveprofession of love
ilk bakışta aşk
Love at the first sight
ilk görüşte aşk
love at first sight
saf aşk
pure love
ateşli aşk
ardent love
duygusal aşk şarkısı
torch song
gerçek aşk
true love

True love never ends. - Gerçek aşk hiç bitmez.

True love never grows old. - Gerçek aşk asla yaşlanmaz.

ihtiraslı aşk
blind love
ilanı aşk
declaration of love
ilanı aşk etmek
to declare one's love (to)
karşılıklı aşk
mutual love
karşılıksız aşk
unrequited love
melankolik aşk şarkısı
torch song
saf aşk
idyl
sevişme sonrası aşk oyunu
afterplay
temiz aşk
idyll
umutsuz aşk
hopeless love
yasak aşk
liaison
yasak aşk yaşmak
have it off
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) İttibâ'. Alâka.İnsanın mahiyeti ulviye; fıtratı, câmia olduğundan; binler envâ-ı hâcât ile binbir esmâ-i İlâhiyyeye herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, iştiyaktır. Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülâtına göre merâtib-i muhabbet, meratib-i esmâya göre inkişaf eder. Bütün esmâya muhabbet dahi -çünki o esmâ Zât-ı Zülcelâl'in ünvanları ve cilveleri olduğundan- muhabbet-i zâtiy
(Osmanlı Dönemi) (Işk) Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi: "Gönlüm düştü bu sevdaya / Gel gör beni aşk neyledi."- Yunus Emre
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
amor
sevi
heva
aşk-ı memnu
Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in realist-natüralist bir romanıdır. Aşk-ı memnu, 'yasak aşk' demektir
aşk-ı memnu
yasak aşk
aşk etmek
Tokat atmak
aşk olsun
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildiren söz
aşk olsun
Dervişler arasında kullanılan selâm sözü
aşk olsun
Beğenilmeyecek bir davranış, bir tutum karşısında kınama, sitem bildiren söz
HÜSN Ü AŞK
(Osmanlı Dönemi) Güzellik ve muhabbet
HÜSN Ü AŞK
(Osmanlı Dönemi) şeyh Galib'in manzum hikâyesi
yasak aşk
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
İngilizce - Türkçe

aşk teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aşk mektubu
love letter
aşk