aşırılık

listen to the pronunciation of aşırılık
Türkisch - Englisch
{i} extremism
{i} excess
extravagance
frenzy
deadliness
dissipation
exaggeration
extreme
intenseness
insobriety
exorbitance
vagary
intemperance
intension
excessiveness
rampancy
excessiveness, extremism
exaggerate
inordinateness
immoderation
immoderateness
exorbitant
immoderacy
immoderate
nimiety
vagaries
aşırı
excessive

Please refrain from excessive drinking. - Lütfen aşırı içki içmekten kaçın.

Drinking excessive and extreme amounts of water can result in water intoxication, a potentially fatal condition. - Suyu ölçüsüz ve aşırı miktarda içmek su zehirlenmesi ile sonuçlanabilir, potansiyel olarak ölümcül bir durum.

aşırı
{s} extreme

He sometimes wished to go to extremes. - O, bazen aşırıya kaçmak istiyordu.

Your proposal is a bit extreme. - Öneriniz biraz aşırı.

aşırılık yapan kimse
extremist
aşırı
excessive, extreme, exorbitant, moderate; fulsome; steep, stiff, extortionate; excessively, extremely
aşırı
{s} outrageous

The store where we used to buy those started charging outrageous prices, so we had to find another store. - Onları satın aldığımız mağaza, aşırı yüksek fiyat koymaya başladı, o yüzden başka bir mağaza bulmak zorunda kaldık.

aşırı
{s} exorbitant
aşırı
{s} acute

There is an acute shortage of water. - Aşırı bir su sıkıntısı var.

aşırı
{s} violent
aşırı
{s} intense
aşırı
beyond
aşırı
shocking
aşırı
extremist

Extremists kidnapped the president's wife. - Aşırı uçlar başkanın karısını kaçırdı.

Muslims are portrayed like extremists that want to kill all non-Muslims. - Müslümanlar, tüm gayrimüslimleri öldürmek isteyen aşırılık yanlıları gibi canlandırılıyor.

aşırı
{s} disproportionate
aşırı
excessively

Avoid smoking excessively. - Aşırı sigara içmekten sakının.

aşırı
{s} super

Most of the food we buy in supermarkets is overpackaged. - Süpermarketlerde aldığımız yiyeceklerden çoğu aşırı paketlenmiş.

Superconductivity is a physical property. - Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir.

aşırı
{s} ferocious
aşırı
abnormal

Her nose is abnormally large. - Onun burnu aşırı derecede büyük.

aşırı
stiff
aşırı
too much

Mary wears too much makeup. - Mary aşırı makyaj yapıyor.

aşırı
{s} desperate

He made desperate efforts to reach the shore. - O, kıyıya ulaşmak için aşırı derecede çaba sarfetti.

aşırı
filthy

They're filthy rich now. - Onlar şimdi aşırı zengin.

Tom is a filthy liar. - Tom bir aşırı yalancı.

aşırı
extremes

He sometimes wished to go to extremes. - O, bazen aşırıya kaçmak istiyordu.

Tom is apt to go to extremes. - Tom aşırılara gitmeye eğilimlidir.

aşırı
unbridled
aşırı
{s} fond

Ann is exceedingly fond of chocolate. - Ann aşırı derecede çikolataya düşkün.

aşırı
trop
aşırı
radical
aşırı
too -
aşırı
{s} camp
aşırı
excess

Excessive smoking will injure your health. - Aşırı sigara içmek sağlığa zarar verir.

Excessive indulgence spoiled the child. - Aşırı düşkünlük çocuğu şımarttı.

aşırı
towering
aşırı
{s} fucking
aşırı
redundant
aşırı
undue
aşırı
unrestrained
aşırı
unrestricted
aşırı
hyper-
aşırı
over

What with overwork and poor meals, she fell ill. - Aşırı çalışma ve yetersiz yemeklerden dolayı, o hastalandı.

The cost of flying overseas has risen with the cost of fuel. - Yakıt maliyetinden dolayı deniz aşırı ülkelere uçuş maliyet arttı.

aşırı
in excess
aşırı
astronomical
aşırı
hyper

Tom seems to be hyperventilating. - Tom aşırı heyecanlanıyor gibi görünüyor.

aşırı
fierce
aşırı
unduly
aşırı
extravagant
aşırı
awfully

It's awfully expensive. - Aşırı derecede pahalı.

aşırı
mortal
aşırı
overmuch
aşırı
fulsome
aşırı
astronomic
aşırı
ultra
aşırı
overdone
aşırı
up to the eyes in
aşırı
ultra-
aşırı
too

Tom took an overdose of sleeping pills. - Tom aşırı dozda uyku hapları aldı.

Mary wears too much makeup. - Mary aşırı makyaj yapıyor.

aşırı
fancy
aşırı
extortionate
aşırı
surplus
aşırı
past all reason
aşırı
beyond all reason
aşırı
steep

Tom has agreed to pay a rather steep price for that painting. - Tom, bu resim için oldukça aşırı bir fiyat ödemeyi kabul etti.

aşırı
over-
aşırı
the more the more
aşırı
every other day

My mother takes a bath every other day. - Annem gün aşırı banyo yapar.

I go shopping every other day. - Gün aşırı alışverişe giderim.

şaşkınlık, hayret, aşırılık bildirir
surprise, surprise, tells extremists
aşırı
filthily
aşırı
beastly
aşırı
{s} unconscionable
aşırı
{s} heavy

Years of heavy drinking has left John with a beer gut. - Yıllarca süren aşırı içki John'da bir bira göbeği yaptı.

aşırı
{s} overweening
aşırı
enormous

I enjoyed myself enormously, believe me. - Aşırı derecede eğlendim, inan bana.

aşırı
hard

I laughed very hard when I saw that. - Onu gördüğümde çok aşırı güldüm.

This is extremely hard for him. - Bu onun için aşırı derecede zordur.

aşırı
desperately
aşırı
{i} hell
aşırı
{s} splitting

I had a splitting headache. - Aşırı bir başağrım vardı.

aşırı
{s} unreasonable

She asked me for an unreasonable sum of money. - Benden aşırı miktarda para istedi.

aşırı
{s} devilish
aşırı
like sin
aşırı
precious
aşırı
{s} unmeasured
aşırı
confoundedly
aşırı
roaring
aşırı
{s} sloppy
aşırı
terribly

This week has been terribly busy for both of us. - Bu hafta her ikimiz için de aşırı yoğundu.

It's terribly expensive. - Aşırı derecede pahalı.

aşırı
{s} deep
aşırı
{s} unco
aşırı
exceeding

She is exceedingly sensitive to the cold. - O, soğuğa aşırı duyarlıdır.

Ann is exceedingly fond of chocolate. - Ann aşırı derecede çikolataya düşkün.

aşırı
hell of
aşırı
{s} exaggerated
aşırı
excessive, extreme
aşırı
over, beyond
aşırı
every other: gün aşırı every other day
aşırı
{s} crusted
aşırı
extremely

This is extremely hard for him. - Bu onun için aşırı derecede zordur.

Tom is extremely persuasive. - Tom aşırı derecede ikna edicidir.

aşırı
cruelly
aşırı
like hell
aşırı
excessively, extremely
aşırı
intemperate
aşırı
thundering
aşırı
{s} thick
aşırı
{s} horrific
aşırı
dead
aşırı
{s} horrendous
aşırı
{s} exquisite
aşırı
{s} intensive
aşırı
{s} unbounded
aşırı
damned
aşırı
{s} immoderate
aşırı
{s} high
aşırı
terrible
aşırı
extravagantly
aşırı
{s} inordinate
aşırı
{s} breakneck
Türkisch - Türkisch
aşırılık
Favoriten