contact

listen to the pronunciation of contact
İngilizce - Türkçe
temas etmek

Başka sorunlarınız olursa benimle temas etmekten çekinmeyin. - Please don't hesitate to contact me if you have any other questions.

Artık Tom'la temas etmek için çok geç. - It's too late to contact Tom now.

irtibat kurmak

Biz Tom'la irtibat kurmak zorundayız. - We've got to contact Tom.

Benimle irtibat kurmaktan çekinme. - Feel free to contact me.

temas

O sizinle doğrudan temas kuracak. - He will be contacting you directly.

Tom'la doğrudan temas kurulabilir. - Tom can be contacted directly.

ilişki kurmak
{f} temas et

Gelmeden önce seninle temas etmemiz gerektiğini Tom'a söyledim. - I told Tom we should've contacted you before coming.

Boston'a vardığında lütfen benimle temas et. - When you get to Boston, please contact me.

(Bilgisayar) kişi

Tom'la hala temas halinde olan tek kişiyim. - I'm the only one still in contact with Tom.

Üzgünüz, iletişim kurmaya çalıştığınız kişi mevcut değil. - We are sorry, the person you are trying to contact is not available.

(Tıp) kontakt

Kontakt lensimi bulmama yardım edin. - Help me find my contact lens.

Tom bir kontakt lens kaybetti. - Tom lost a contact lens.

irtibata geçmek
ile temasa geçmek
ile temas etmek
bağlantıya geçmek
aracı

Tom, Mary'nin aracılığıyla John'la temas kurdu. - Tom contacted John through Mary.

Maria yatalaktı. Dışarıdaki dünyayla tek irtibatı televizyon yayınları aracılığıyla oluyordu. - Maria was bedridden. The only contact she had with the outside world was via the TV broadcasts.

iletişime girmek
(Tıp) Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör
konuşmak
(Bilgisayar) değeç
kontakt kurmak
(Biyokimya) dokunum
elektrik kontağı
(Bilgisayar) kişi admin
aracılık yapan kimse
kontak kurmak

Tom'la kontak kurmak mümkün olabilir. - It might be possible to contact Tom.

Tom'la daha fazla kontak kurmak istemiyorsan, benim için hava hoş. - If you don't want to have any more contact with Tom, that's fine with me.

iletişime geçmek

Tom'un bir telefonu yok, bu yüzden onunla iletişime geçmek zor. - Tom doesn't have a phone, so it's difficult to contact him.

Tom seninle iletişime geçmek istiyor. - Tom has been trying to contact you.

(Jeoloji) dokanak
(Bilgisayar) başvuru

Acil bir durumda, polise başvurun - In case of an emergency, contact the police.

Tom Jackson'ın nerede olduğuna dair herhangi bir bilginiz varsa yerel polisinize başvurun. - Contact your local police if you have any information on Tom Jackson's whereabouts.

haber veren kimse
irtibatlandırmak
bağlantı kurmak

Onlar bizimle tekrar bağlantı kurmak istediler mi? - Did they want to contact us again?

Onunla bağlantı kurmak istiyorum. Onun telefon numarasını biliyor musun? - I want to contact him. Do you know his phone number?

bağ

Saat onda buluşmamız gerekiyorken, onlarla bağlantı kuramadım. Onların kaza geçirip geçirmediğini merak ediyorum. - Even though we were supposed to meet at 10, I've had no contact with them. I wonder if they've had an accident.

Her türlü insanla bağlantı kurar. - He comes into contact with all kinds of people.

görüşmek
dokunma
değme

Dil dile değmeden, dil öğrenilmez. - You cannot learn a language without tongue contact.

irtibat

Lütfen daha sonra benimle irtibata geçiniz. - Please contact me later.

Lütfen irtibat adresini buraya yaz. - Please write your contact address here.

bağlantı

Nasıl bağlantı kurdun? - How did you make contact?

Saat onda buluşmamız gerekiyorken, onlarla bağlantı kuramadım. Onların kaza geçirip geçirmediğini merak ediyorum. - Even though we were supposed to meet at 10, I've had no contact with them. I wonder if they've had an accident.

bağlantı kurulan kimse
kontaklens
{f} bağlantı kur

Saat onda buluşmamız gerekiyorken, onlarla bağlantı kuramadım. Onların kaza geçirip geçirmediğini merak ediyorum. - Even though we were supposed to meet at 10, I've had no contact with them. I wonder if they've had an accident.

O, telefonla onunla bağlantı kuramadı. - She wasn't able to contact him by phone.

kontak

Kontak lenslerle uyuyakaldım. - I fell asleep with my contacts in.

Kontak lenslerini buldun mu? - Have you found your contact lenses?

{f} temasa geçmek

Sizinle temasa geçmek için en iyi yol hangisidir? - What's the best way to contact you?

Sen bizimle tekrar temasa geçmek istedin mi? - Did you want to contact us again?

bulaşıcı hastalık nakledebilen kimse
{i} ilişki

Tom Mary ile gizlice ilişki kuruyor. - Tom has secretly been contacting Mary.

{i} temas, ilişki; irtibat, bağlantı: Have
{i} temas, değme, dokunma: It mustn't have any contact with the air. Havayla hiç teması olmamalı
{i} portör
negatif ebadırda bas
{f} dokunmak
(Biyoloji) v.temas et: n.temas
değiş

Eğer adres değişirse, lütfen bizimle bağlantı kurun. - If the address changes, please contact us.

{i} tanıdık
contact flight görerek uçuş
{i} taşıyıcı
(Askeri) TEMAS: 1. Hava önlemede "hedefle temas tesis ettim" anlamındadır. 2. Sağlık hizmetlerinde bulaşıcı malzemelerin değiştirilmesine maruz kalmış bulunan bulaştırıcı bir bireyin yeteri derecede yanında kalmış olduğu bilinen değerlendirilmemiş bir birey. 3. Birbirine yakın bulunan kıta, uçak ve tankların dost iseler irtibat, düşman iseler gözetleme yapabilecek şekildeki durumları. 4. ATEŞ ! KONTAK!: Bir uçak makinistine kontak anahtarının açık ve motorun çalışmaya hazır bulunduğunu bildirmek için yapılan ikaz
sürtünme
temas kurmak
yetkili kişi
(Bilgisayar) ilgili

Hey! Bu doğru yer değil. Sen bununla ilgili bilgi için gerçek milli takım antrenörüyle temas kurmalısın. - Hey! This is not the right place. You should contact the actual national coach for information regarding this.

(Bilgisayar) yetkili
kaynak
contact lense
kontakt lens
contact angle
(Gıda) değme açısı
contact id
(Bilgisayar) kişi numarası
contact info
(Bilgisayar) başvuru bilgisi
contact list
(Bilgisayar) kişi listesi
contact list
(Bilgisayar) kişiler listesi
contact log
(Bilgisayar) kişi günlüğü
contact name
(Bilgisayar) bağlantı adı
contact name
(Bilgisayar) kişi adı
contact phone
(Bilgisayar) ilgili kişi telefonu
contact sheet
(Bilgisayar) bağlantı sayfası
contact sheet
(Bilgisayar) kişi sayfası
contact title
(Bilgisayar) kişi ünvanı
contact type
(Bilgisayar) kişi türü
contact types
(Bilgisayar) ilişki türleri
contact angle
temas açısı
contact arc
kontak arkı
contact area
temas alanı
contact bounce
kontak sekmesi
contact breaker
otomatik şalter
contact breaker lever
devre kesme kolu
contact bridge
kontak köprüsü
contact bush
kontak duyu
contact button
kontak düğmesi
contact button
çıngı düğmesi
contact catalysis
değme katalizi
contact copy
kontak kopya
contact current
kontak akımı
contact deposit
kontak yatak
contact dermatitis
kontakt dermatit
contact detector
kontak detektörü
contact dryer
kontak kurutucu
contact drying
temasla kurutma
contact flight
görerek uçuş
contact gap
kontak aralığı
contact insecticide
temas zehiri
contact landing
görerek iniş
contact lens
kontaklens
contact lens
lens

Tom bir kontakt lens kaybetti. - Tom lost a contact lens.

Kontak lenslerini buldun mu? - Have you found your contact lenses?

contact metamorphism
kontak metamorfizmi
contact microphone
kontak mikrofon
contact mine
müsademeli mayın
contact navigation
görerek seyir
contact noise
kontak gürültüsü
contact potential
kontak potansiyeli
contact pressure
temas basıncı
contact print
değmeli baskı
contact printer
değmeli baskı aygıtı
contact rectifier
kontak redresörü
contact resistance
kontak direnci
contact roller
kontak diski
contact runway
görüş koşullarıyla inilen pist
contact screw
kontak vidası
contact spring
kontak yayı
contact surface
temas yüzeyi
contact adhesive
temas yapıştırıcı
contact center
iletişim merkezi
contact denise sign my guestbook
temas denise benim ziyaretçi defteri imzalamak
contact drier
kontak kurutucu
contact glue
temas tutkal
contact in
temas
contact inhibition
temas inhibisyonu
contact layer
temas katmanı
contact lense
temas lens
contact management
adres yönetimi
contact metal
kontak metali
contact number
irtibat numarası
contact paper
dekorasyon amaçlı kullanılan bir çeşit duvar kağıdı
contact patch
temas
contact plane
temas düzlemi
contact points
temas noktaları
contact range
temas aralığı
contact sport
temas spor
contact stiffness
(Metal İşleme) Bağlantı rijitliği

This article presents modeling of contact stiffness and damping at the tool holder and spindle interface.

contact stress
iletişim stres
contact strip
(Elektrik, Elektronik) Kontak bandı, kontak plakası, bağlantı plakası
contact time
temas süresi
contact us
(Bilgisayar) Genellilke internet sitelerinde görülen "Bizimle irtibata geçin" ifadesi
contact voltage
temas gerilimi
contact-less
iletişim-az
contact agent
(Askeri) SIHHİYE İRTİBAT ERİ, VETERİNER İRTİBAT ERİ: Sıhhiye veya veteriner birliğine mensup olan ve sıhhi yardım istasyonu ile birlik komutanı arasında irtibat; yardım istasyonları ile hasta ve yaralı toplama istasyonları arasında kılavuzluk vazifesi gören er
contact area
değme yüzeyi
contact assembly
kontak dizisi
contact burst preclusion
(Askeri) TEMAS PATLAMASI ÖNLEYİCİSİ: Hava patlama tapasının çalışmadığı durumlarda istenmeyen bir yüzey patlamasını önleyen bir tapa düzenlemesi
contact element
kontak ogesi
contact face
temas yüzeyi
contact fire
(Askeri) müsademeli ateşleme
contact lens
yapışır mercek
contact light
(Askeri) PİST IŞIĞI: Hava meydanları pistlerinin iki tarafında, kalkış ve iniş sırasında takip edilecek yolu belirtmek üzere toprak üzerine konan sıra halinde ışıklardan biri
contact lost
(Askeri) temas kayboldu
contact lost
(Askeri) TEMAS KAYBOLDU: Hala optik, sonar veya radar bölgesi içinde olduğuna inanılan bir hedefin geçici olarak kaybedildiğini ancak iz işaretlenmesinin sonuçlarının temin edilmediğini belirtmek üzere kullanılan bir hedef izleme terimi
contact man
tanıdık
contact man
bağlantıyı sağlayan kimse
contact manager
Kişi Yöneticisine
contact mine
(Askeri) MÜSADEMELİ MAYIN: Fiziksel temas ile patlatılan bir mayın. Ayrıca bak. "mine"
contact mine
dokunma bombası
contact party
(Askeri) temas ekibi
contact party
(Askeri) TEMAS EKİBİ: Bir komutanlık, teşkil veya birliğin, hizmet veya istihbarat temin maksadıyla bir başka birliği ziyaretle görevlendirilmiş bir unsuru. Örneğin; ikmal maddeleri teslim etmek veya yardıma ihtiyacı olan birliklerin ordu donatım malzemesini onarmak üzere, bir bakım bölüğünden ileriye gönderilen müfreze
contact patrol
(Askeri) İRTİBAT DEVRİYESİ: Komşu birliklerle temas temin etmek üzere görevlendirilen devriye
contact person
basvurulan kisi, sorumlu kisi
contact pin
temas pini
contact pin
(Tekstil) temas iğnesi
contact point
(Askeri) TEMAS NOKTASI: 1. Kara harbinde iki veya daha çok birliğin temasa geçmeleri gereken, arazi üzerinde kolaylıkla tanınabilir bir nokta.2. Hava harekatında bir görev komutanının bir hava kontrol teşkilatıyla telsiz teması sağlandığı yer. Ayrıca bakınız: "check point", "control point", "coordinating point", "air control team". "Forward air controller", "pull up point (close air support) " ve "turn in point (close air support) "
contact point
(Askeri) Dost kuvvetlerin temas noktası
contact print
(Askeri,Sinema) değmeli kopya
contact rail
kontak rayı
contact ring
(Otomotiv) bağlantı halkası
contact spring
dokanak kaynağı/gözesi
contact tip
kontak ucu
contact unit
kontak ünitesi
contact zone
(Jeoloji) dokanak kuşağı
contact us
(Bilgisayar) bizimle bağlantı kurun
contact us
(Bilgisayar) bize başvurun
contacting
irtibat kurma
contacting
temas etme
contacting
{i} temas

O sizinle doğrudan temas kuracak. - He will be contacting you directly.

contacting
{f} temas et
contacted
temas ediş
contacting
temas ediş
contacts
irtibatlar
İngilizce - İngilizce
The establishment of communication (with)

I haven't been in contact with her for years.

To establish communication with something or someone

I am trying to contact my sister.

A contact lens
To touch; to come into physical contact with

The side of the train contacted the gantry.

A nodule designed to connect a device with something else

Touch the contact to ground and read the number again.

a device designed for repetitive connections
The act of touching physically
Someone with whom one is in communication

The salesperson had a whole binder full of contacts for potential clients.

{n} a touch, juncture, very close union
Contact involves meeting or communicating with someone, especially regularly. Opposition leaders are denying any contact with the government in Kabul He forbade contacts between directors and executives outside his presence
The junction between two different rock types The term is often used to describe the juxtaposition of igneous and sedimentary rocks and the associated metamorphism of the latter ('contact metamorphism')
If you are in contact with someone, you regularly meet them or communicate with them. He was in direct contact with the kidnappers We do keep in contact
If you lose contact with someone who you have been friendly with, you no longer see them, speak to them, or write to them. Though they all live nearby, I lost contact with them really quickly Mother and son lost contact when Nicholas was in his early twenties
one of the instances when the apparent position of the edges of the Sun and the Moon cross one another during an eclipse They are designated as first contact, second contact, third contact, and fourth contact C
A position in which it is still possible for one player to hit or block the other
a person who is in a position to give you special assistance; "he used his business contacts to get an introduction to the governor"
a person who has spent time with a person with infectious TB
be in or establish communication with; "Our advertisements reach millions"; "He never contacted his children after he emigrated to Australia"
a thin curved glass or plastic lens designed to fit over the cornea in order to correct vision or to deliver medication
be in direct physical contact with; make contact; "The two buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not contact the metal cover"; "The surfaces contact at this point"
If you make contact with someone, you find out where they are and talk or write to them. Then, after she had become famous, he tried to make contact with her
Advancing the World of Work ™ Cornell University School of Industrial and Labor Relations Program on Employment and Disability 102 ILR Extension Building Garden Avenue Ithaca, New York 14853 www ilr cornell edu/ped 607 255 7727 (voice) 607 255 2763 (fax) 607 255 2891 (tty)
a communicative interaction; "the pilot made contact with the base"; "he got in touch with his colleagues"
This should include: e-mail address if available, address, and phone number of the agency and/or publisher
The property of two curves, or surfaces, which meet, and at the point of meeting have a common direction
a thin curved glass or plastic lens designed to fit over the cornea in order to correct vision or to deliver medication a communicative interaction; "the pilot made contact with the base"; "he got in touch with his colleagues"
close interaction; "they kept in daily contact"; "they claimed that they had been in contact with extraterrestrial beings" the act of touching physically; "her fingers came in contact with the light switch" (electronics) a junction where things (as two electrical conductors) touch or are in physical contact; "they forget to solder the contacts" a thin curved glass or plastic lens designed to fit over the cornea in order to correct vision or to deliver medication a communicative interaction; "the pilot made contact with the base"; "he got in touch with his colleagues" the physical coming together of two or more things; "contact with the pier scraped paint from the hull" a person who is in a position to give you special assistance; "he used his business contacts to get an introduction to the governor" the state or condition of touching or of being in immediate proximity; "litmus paper turns red on contact with an acid
(see Administrative Contact, Billing Contact, Technical Contact, or Zone Contact)
- the arrangements for keeping a child in touch with a parent who is not living with them, normally visits, but may be indirect contact, such as letters, cards or presents
to make eye contact: see eye. W2S3 to write to or telephone someone
the state or condition of touching or of being in immediate proximity; "litmus paper turns red on contact with an acid
close interaction; "they kept in daily contact"; "they claimed that they had been in contact with extraterrestrial beings"
Person to contact for information or service if different from Officer
A contact is someone you know in an organization or profession who helps you or gives you information. Their contact in the United States Embassy was called Phil
A position in which it is still possible for one player to hit or block the other, as compared to a race
If you contact someone, you telephone them, write to them, or go to see them in order to tell or ask them something. Contact the Tourist Information Bureau for further details When she first contacted me Frances was upset
If you come into contact with someone or something, you meet that person or thing in the course of your work or other activities. The college has brought me into contact with western ideas
{i} link, touch; influential person who can help, middleman; physical connection; (Medicine) person who was recently exposed to a contagious disease; (Electricity) junction of electric conductors controlling current flow
{f} establish communication, connect (with someone or something)
A contact is any face-to-face encounter between a prospect or the prospect's parents, relatives or legal guardian(s) and an institutional staff member or athletics representative during which any conversation in excess of a greeting occurs Any face-to-face meeting that is prearranged or takes place on the grounds of the prospect's school or competition site is considered a contact, regardless of the conversation that occurs
When people or things are in contact, they are touching each other. They compared how these organisms behaved when left in contact with different materials The cry occurs when air is brought into contact with the baby's larynx There was no physical contact, nor did I want any
the physical coming together of two or more things; "contact with the pier scraped paint from the hull"
In devices used for making and breaking electrical currents, the component that disengages to cause the actual circuit rupture
the default name given to an Issue in the Address Book Normally contains a customer's name, email address, phone number, etc
An Active Directory object that represents a user who does not have a Windows logon account or a mailbox For example, a contact may represent a user outside of the organization A contact in Windows 2000 is equivalent to a custom recipient in earlier versions of Exchange See also: custom recipient
If it is necessary to contact a particular section of IT Services in order to use a service then this is shown Otherwise the service may be used by members of the University of Reading (UR) without any reference to IT Services
The plane between two adjacent bodies of dissimilar rock
A person or animal that has been in such association with an infected person or animal or a contaminated environment as to have had opportunity to acquire the infection See also direct contact; indirect contact; primary contact
The person or division within a company responsible for completion and/or clarification of data on the survey form
A person you have met or been referred to in the course of doing business
Radio contact is communication by means of radio. a technical problem reported by the pilot moments before he lost contact with the control tower
If a gene name is reserved for a feature, then SGD provides the name of the researcher who has reserved it as the 'Contact' under the 'Locus History' section The name of the "contact" is linked to the address information for that person under the Colleague section
a channel for communication between groups; "he provided a liaison with the guerrillas"
the state or condition of touching or of being in immediate proximity; "litmus paper turns red on contact with an acid"
Exposure to a source of an infection, or a person so exposed
A close union or junction of bodies; a touching or meeting
(electronics) a junction where things (as two electrical conductors) touch or are in physical contact; "they forget to solder the contacts"
pesticide – a compound that causes the death of an organism when it comes in contact with it; the pesticide does not need to be eaten or inhaled by the organism to be effective
Refers to a friend or family member who is located in the Contact List of an individual on the ICQ program
The place or surface where two different kinds of rocks meet Applies to sedimentary rocks, as the contact between a limestone and a sandstone, for example, and to metamorphic rocks; and it is especially applicable between igneous intrusions and their walls
Person registered as the owner of station, sample, and result information You may access this information selectively by creating a Contacts Query or you may view the entire Contacts information reference table
the act of touching physically; "her fingers came in contact with the light switch"
contact details
Information on how to contact a person or entity, typically including a telephone number, adress etc
contact high
A feeling of elation obtained via the drug-induced behaviour of another person
contact inhibition
Inhibition of cell division in normal (noncancerous) cells when they contact a neighboring cell
contact juggling
The art of moving a single ball or multiple balls, as by rolling or spinning. The defining characteristic of contact juggling is that the artist stays in Contact with the ball or balls rather than throwing them
contact language
a pidgin language
contact lens
A thin lens, made of flexible or rigid plastic, that is placed directly on to the eye to correct vision, used as an alternative to spectacles, or, if coloured, to change one's eye color cosmetically
contact lenses
plural form of contact lens
contact sport
: An athletic contest which involves a significant amount of physical contact between the participating athletes
contact sports
plural form of contact sport
contact-lens
Attributive form of contact lens, noun

contact-lens case.

contact breaker
mechanical switch in a distributor fitted with two metal contact points through which energy is transmitted
contact dermatitis
Inflammation or irritation of the skin because of contact with an irritating substance Examples: strong soap, deodorants or perfumes
contact dermatitis
itchy rash; a result of an exposure to an allergen or an irritant
contact dermatitis
Contact dermatitis is an inflammation of the skin or a rash caused by contact with various substances of a chemical, animal or vegetable nature The reaction may be an immunologic response or a direct toxic effect of the substance Among the more common causes of a contact dermatitis reaction are detergents left on washed clothes, nickel (in watch straps, bracelets and necklaces, and the fastenings on underclothes), chemicals in rubber gloves and condoms, certain cosmetics, plants such as poison ivy, and topical medications
contact dermatitis
An acute or chronic skin inflammation resulting from contact with an irritating substance or allergen
contact flight
Aircraft navigation by visual observation of the horizon or of landmarks. Also called contact flying
contact hour
A unit of measure that represents an hour of scheduled instruction given to students See CLOCK-HOUR
contact hour
A unit of measure that represents an hour of scheduled instruction given to students Also referred to as clock hour
contact hour
An hour of scheduled instruction that a learner receives from an instructor
contact hour
one hour of Commission approved operator instruction in accordance with 15A NCAC 8G 0701
contact lens
A thin, bowl shaped lens worn on the surface of the eye
contact lens
Contact lenses are small plastic lenses that you put on the surface of your eyes to help you see better, instead of wearing glasses. A thin plastic or glass lens that is fitted over the cornea of the eye to correct various vision defects. a small round piece of plastic that you put on your eye to help you see clearly. Thin artificial lens worn on the surface of the eye to correct refractive defects of vision. Early glass contact lenses, invented in 1887, were uncomfortable and could not be worn long. Plastic-based lenses, made to measurements of corneal curvature taken by optical instruments, were first developed in the mid 20th century. Gas-permeable lenses allow more oxygen to reach the eye, thus increasing comfort and wear time. Contact lenses have advantages over eyeglasses for certain visual defects and may be preferred for the sake of appearance and other reasons
contact lenses
small plastic lenses placed directly on the eyes to correct a vision problem (used instead of eyeglasses)
contact person
The person designated by the Independent Contractor or contracted course instructor to be responsible to pre-register LFA students for a course This may be the independent contractor, the instructor, or an LFA parent
contact point
an area where two adjacent teeth touch each other, flossing occurs in between contact points
contact point
A conductive component on the cartridge or in the printer that provides an electrical connection between the printer and cartridge
contact points
places at which there is connection
contact sheet
A photographic proof made by placing several negatives directly in contact with a sheet of unexposed photographic paper and then processing the print Typically, an 8x10 a contact sheet will have 8 to 15 images depending on the film format Contact sheets provide a convenient and economical alternative to single print proofing, especially where large numbers of images are involved
contact sheet
This is a photo which includes all of the shots from one roll of film (Each image is the size of a negative and should be viewed through a loupe or magnifying glass) It is printed so that the model can compare the slight differences in the poses and angles and select the best ones for the portfolio or composites
contact sheet
A sheet of negative-sized photographs made simply by placing the printing paper in direct contact with the negatives during exposure, and then can be used to view an entire roll of film on one piece of paper
contact sheet
Also known as a gang proof, photographic negatives are aligned directly on photographic paper and exposed to light to provide one sheet containing all images
contact sheet
24 or 36 photo exposures printed on one 8x10 sheet for preview, critique, and selection Also known as a "proof" sheet
contact sport
a sport that necessarily involves body contact between opposing players
contact time
The amount of time the compressed air comes in contact with desiccant in a compressed air dryer
contact time
The length of time water is exposed to a disinfectant (e g , chlorine contact time)
contact time
Contact time is the time students are expected to spend in lectures, tutorials, seminars and workshops where they have direct and organised contact with staff and other students
contact us
May we help you Find A Property? Sell A Property? Relocate?
contact us
Glossary Tips Portifolio
contact us
FAQ Premier Blue Self-Referral Option Access Option Forms General Information Glossary of terms How the Program Works Provider Directories Rights & Responsibilities Schedule of Benefits Value-added Health Programs Glossary of Health Insurance Terms Because it's difficult to remember all of today's health care industry terms, the following glossary of terms is provided to help you better understand the information contained in this site, as well as other types of communication where these terms are frequently used Select one of the following letters to take you to the applicable part of the alphabet A B C D E F G H I L M N O P Q R S T W
contact us
Home FAQ Search Site Map Links Guestbook
contact us
Webmaster
contact us
| Terms of Use | Developed by LawyerShop, Inc | Advertise
contact us
Request Information Package Trudell Medical International 725 Third Street London, Ontario CANADA N5V 5G4 Telephone: 1-800-465-3296 +1 (519) 455-7060 Fax: +1 (519) 455-6478 Email: [email protected] com Notice: Use of the content on this site is governed by our Terms of Use By accessing, browsing or otherwise using this site, you acknowledge that you have read the Terms of Use and agree to be bound by the Terms of Use without limitation or qualification Privacy Statement All contents Copyright © 1997-2001 Trudell Medical International All Rights Reserved * Trade-mark of/licensed to Trudell Medical International [email protected] com
contact us
| Terms of Use | Developed by Einstein Dental| Advertise
contact us
To contact an Enginerush representative, send an e-mail to [email protected] com If you would like to receive a free Web site consultation, click here
contacts
Third-person singular simple present indicative form of contact
contacts
plural form of contact
contacts
contact lenses
contact us
45 SW/IG 1401 Edward H White II Street, Patrick AFB, FL 32925 Phone: (321) 494-4373/4769, DSN 854-4373/4769 Fax: (321) 494-1951, DSN 854-1951 Email: [email protected] af mil
contact us
Telephone 719/836-9385 or 1-800-359-3424 Postal address P O Box 130; Hartsel, CO 80449
contact us
General Information: [email protected] org Questions or Comments about this web site: [email protected] com
contact us
glossary press area links/downloads
contact us
Phone: (800) 589-2244 Email: [email protected] com
contact us
We want to hear from you
contact us
Software Glassware 5
contact us
ATMs & Branches - E-mail Us - Call any time: 1 800 975 HSBC (4722) - TTY/TTD 1 800 898 5999 Privacy Statement - Terms & Conditions - Site Map © HSBC Bank USA 2002 All Rights Reserved -->
contact us
Register On-Line Add to Mailing List Email Location & Street Map
contact us
· Testimonials · Financial Links · Privacy Policy · Media Kit
contact us
»The news desk
contact us
today for a free consultation or quote on your upcoming web design project Phone: 409-246-4804 Email: [email protected] com
contact us
Sales Partners Customer Support
contact us
| Terms of Use | Developed by LawyerShop | Advertise
contact us
574 566 2725 phone 574 566 3664 fax Copyright 1999-2002 Simons Roll Forming Co, LLC All rights reserved privacy policy
contacted
past of contact
contacting
present participle of contact
contacts
plural of contact
contacts
Address book type entry containing personal and business information, names, addresses, mail addresses, and other information related to individuals Create nicknames/aliases here Contacts are only available through Outlook for Windows and Outlook Web, not in Outlook Mac In Outlook 2000 for Windows, you can have Distribution List Contacts as well as Contacts for individuals
contacts
The folder that contains information on your business or personal contacts: names, phone numbers, e-mail addresses, faxes, and much more
contacts
all written and oral dealings with the Forest Practices Board (FPB) by the public, related to a forest matter or the FPB's complaint process
contacts
In Microsoft Outlook Think of it as a powerful address book Names, addresses, telephone numbers, e-mail addresses, web pages and other information associated with your personal and business contacts In regular Outlook, you can have up to 120 Contacts With our Tour de Force™ suite of modules, you can have up to 9,999 Contacts
contacts
A method of protecting doors or other openings A magnet is attached to the door and a switch to the door frame When the door is closed, the magnetic force operates the switch and completes the circuit When the door is opened, the switch breaks the electrical circuit and activates the alarm UL defines contacts only on door and windows as partial protection
contacts
For the school in general, rather than particular pathways or modules Some photos
contacts
Electromechanical components that make or break a connection between two conductors that permit a flow of current Controller A regulating mechanism, as in an electric device used to control a particular process based on input parameters CSA Canadian Standards Association (Testing Laboratory for products sold in Canada )
contacts
Personal list of max 100 citizens for seeing if they are online, sending telegrams, joining them, getting their home page etc
contacts
{i} (Informal) contact lenses
contacts
third-person singular of contact
contacts
contacts for additional information
contacts
Metal line connections to transistors, to output pins, and to each other between interconnect layers
contacts
This section of the State Profiles contains contact information for state and local juvenile justice practitioners, membership associations, advocacy organizations, legislative committees, commissions, agencies, and departments
contacts
for all the organisations that can help you
contacts
Place where surface of teeth touch
contacts
A type of incoming or outgoing correspondence between CSPP and a student including telephone calls, letters, etc The CARS database contains contact records that tracks communication between CSPP and a student
contacts
(see connecting factors, supra)
contacts
forces or entities with whom magickal links are established; especially, the forces or entities, and magickal current, from which a group draws its power to initiate, thus "to be contacted" means to be linked to a particular magickal current
contact