başvuru

listen to the pronunciation of başvuru
Türkçe - İngilizce
appeal

Tom appealed for help. - Tom yardım başvurusunda bulundu.

Tom appealed to his friends for sympathy. - Tom arkadaşlarına sempati için başvuruda bulundu.

(Hukuk) application

We regret that your application has not been accepted. - Biz, başvurunuzun kabul edilmediğini üzülerek bildiririz.

Don't forget to attach your photo to the application form. - Başvuru formuna fotoğraf eklemeyi unutma.

letter of application
application, submitting an application
reference

A dictionary is an excellent reference book. - Bir sözlük mükemmel bir başvuru kitabıdır.

(written) application
application, reqest
having recourse to; resorting to
recourse

His last recourse will be to go to his father for help. - Onun son başvurusu yardım için babasına gitmek olacak.

(Bilgisayar) refers to
(Ticaret) filing

The filing deadline was Monday. - Son başvuru tarihi pazartesiydi.

(Bilgisayar) referral
(Bilgisayar) referred by
(Bilgisayar) contact

Contact your local police if you have any information on Tom Jackson's whereabouts. - Tom Jackson'ın nerede olduğuna dair herhangi bir bilginiz varsa yerel polisinize başvurun.

In case of an emergency, contact the police. - Acil bir durumda, polise başvurun

(Bilgisayar) reference to
applıcants
başvuru belgesi ektedir
the application document is attached
başvuru belgesi ektedir
application form is attached
başvuru belgesi ektedir
attached you will find the application document
başvuru koşulları
requirements for application
başvuru sahibi
(Ticaret) applicant

Tom advised the job applicant to redo her resume. - Tom başvuru sahibine özgeçmişini yeniden hazırlamasını tavsiye etti.

The applicant will be coming to see you the day after tomorrow. - Başvuru sahibi öbür gün seni görmeye gelecek.

Başvuru Kitabı
User's Reference
başvuru dilekçesi
letter of application
başvuru düzeyi
datum level
başvuru formu
appliction form
başvuru formu
application

Tom filled out the application form. - Tom başvuru formunu doldurdu.

Tom filled out the application. - Tom başvuru formunu doldurdu.

başvuru kitabı
reference bok
başvuru yapmak
make an application
başvuru çizgisi
datum line
başvurular
(Bilgisayar) references
teknik başvuru
(Bilgisayar) technical reference
vize başvuru formu
visa application form
devletler arası başvuru
(Hukuk) inter-state application
irtibat noktası, temas noktası, başvuru makamı
(Askeri) point of contact
başvuru yollarının tüketilmesi
(Hukuk) exhaustion of local remedies
kişisel başvuru
(Hukuk) individual application
temyiz başvuru müzekkeresi
(Kanun) certiorari
temyize başvuru yazısı
certiorari
yeniden başvuru
reapplication
Türkçe - Türkçe
başvuru