zırh

listen to the pronunciation of zırh
Türkçe - İngilizce
shield
armor

That armored truck is carrying gold. - Bu zırhlı kamyon altın taşıyor.

The armored truck delivered the money to the bank. - Zırhlı kamyon, parayı bankaya para teslim etti.

armour

Thankfully, this game does not have bikini armour. - Neyse ki, bu oyunun bikini zırhı yok.

(Mekanik) margin
armour plate
armor plating, armor (covering an armored vehicle)
suit of armor, armor; mail
armour [Brit.]
mail
cuirass
under guard
coat of mail
armature
sheathing
edging
harness
corselet
armour, armor; armour plate, armor plate
breastplate
sheeting
zırh delen
(Askeri) armor-piercing
zırh delici
(Askeri) armor-piercing
zırh göğüslük
breastplate
zırh kablo
(Bilgisayar) shield
zırh kablo
(Bilgisayar) armour
zırh levha
armor plate
zırh levhası
armor plate
zırh plakası
(Askeri) armour plate
zırh delen
armor piercing
zırh delen
armour piercing [Brit.]
zırh delici
armour piercing
zırh delici başlıklı
(Askeri) armour piercing capped
zırh delici bomba
(Askeri) armour piercing bomb
zırh delici izli
(Askeri) armour piercing tracer
zırh delici mermi
(Askeri) armour piercing bullet
zırh delici mermi
(Askeri) armour piercing projectile
zırh delici mermi
(Askeri) armour piercing shell
zırh delici mühimmat
(Askeri) anti-armor submunition
zırh delici mühimmat
(Askeri) armour piercing ammunition
zırh delici piyade mermisi
(Askeri) armour piercing bullet
zırh delici roket
(Askeri) armour piercing rocket
zırh delici yangın mermisi
(Askeri) armour piercing incendiary
zırh delme (mermi için)
(Askeri) armour piercing
zırh elbise
coat of mail
zırh eldiveni
gantlet
zırh eldiveni
gauntlet
zırh giydirmek
arm
zırh ile kaplanmış
armor clad
zırh ile kaplanmış
armor plated
zırh kalınlığı
(Askeri) armour thickness
zırh kaplama
armor plating
zırh kaplı
armor-plated
zırh kaplı
armour plated [Brit.]
zırh kaplı
armour clad [Brit.]
zırh kaplı
armor clad
zırh levha
armour plate
zırh malzemesi
(Askeri) armour material
zırh malzemesi
(Askeri) ballistic material
zırh yapımcısı
armorer
zırh yapımcısı
armourer [Brit.]
zırh yelek
hauberk
zırh yeleği
habergeon
zırh yeleği
hagbut
zırh yeleği
haubergeon
zırh üzerine giyilen cüppe
surcoat
ilave zırh
(Askeri) add-on-armour
çelik zırh
steel armor
biyolojik zırh
(Çevre) biological shield
karma zırh
(Askeri) composite armour
uzun zırh
byrnie
zincirden örülmüş zırh
chain mail
zincirden örülmüş zırh
chain armor
örgü zırh
mail
ısıl zırh
(Fizik) thermal shield
Türkçe - Türkçe
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silahlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
Savaş gemilerinin veya bazı araçlarının dışına kaplanılan çelik levha
(Osmanlı Dönemi) ZERED
(Osmanlı Dönemi) CEVŞEN
cebe
ZIRH
(Osmanlı Dönemi) Muharebe elbisesi, demirden örülmüş veya dökülmüş elbise
ZIRH
(Osmanlı Dönemi) Cevşen
zırh