canned

listen to the pronunciation of canned
İngilizce - Türkçe
konserve

Toptan konserve ürünler alırım. - I buy canned goods in bulk.

Tom her gün konserve ton balığı yediği için civa zehirlenmesi oldu. - Tom got mercury poisoning because he ate canned tuna every day.

bir yenilik getirmeyen
konservesi
{f} konservele

Armutlar bu fabrikada konservelenir. - Pears are canned in this factory.

plağa doldurulmuş (müzik)
ayyaş
{s} kutu
{s} önceden söylenmiş olan
plağa doldurulmuş
konserve yap
argo banda alınmış
yol verilmiş
önceden söylenmiş
{s} sarhoş
{s} konserve: canned chickpeas konserve nohut
argo önceden hazırlanmış
{s} konservelenmiş
{s} zom
argo kovulmuş
{s} banda alınmış
{s} kaydedilmiş
sarhoş/konserve
konserve yapılmış
canned food
konserve
canned fish
(Gıda) balık konservesi
canned food
konserve besin
canned food
konserve yiyecek
canned meat
konserve et
canned program
konserve program
canned laughter
konserve kahkaha
canned apricot
(Gıda) kayısı konservesi
canned foods industry
konserve besin endüstrisi
canned mushroom
(Gıda) mantar konservesi
canned orange
(Gıda) portakal konservesi
canned plum
(Gıda) erik konservesi
canned presentation
(Ticaret) konserve sunuş
canned sardines
(Gıda) sardalya balık konservesi
canned snail
(Gıda) salyangoz konservesi
canned sour cherry
(Gıda) vişne konservesi
canned strawberries
(Gıda) çilek konservesi
canned strawberry
(Gıda) çilek konservesi
canned text
hazır metin
can
{f} yapabilmek

O, yurtdışında eğitim yapabilmek için çok çalışıyor. - He works hard so that he can study abroad.

can
{f} ebilmek
can
{f} olabilmek
can
{i} teneke kutudaki içecek
can
konserve kutusu
can
{i} kaba et
can
{f} edebilmek

Tom'a yardım edebilmek için her şeyi yapıyorum. - I'm doing everything I can to help Tom.

can
{i} kutu

Taşıyabildiğin kadar çok kutu getir. - Bring as many boxes as you can carry.

Yanında iki kutu bedava ayakkabı cilası ile birlikte onlar sadece 50 dolar. - They're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

can
{i} popo

Çok fazla fasulye yedim ve şimdi popom ötmeyi durduramıyor. - I ate too many beans and now my backside cannot stop singing.

can
{f} konservesini yapmak
can
teneke kutu

Teneke kutuyu açacak bir şeyim yok. - I have nothing to open the can with.

Tom teneke kutuların birini aldı, onu açtı ve bir yudum aldı. - Tom picked up one of the cans, opened it, and took a sip.

can
hela
can
hapishane

Kefalete gücü yetmediği için Tom hapishanede mahsur kaldı. - Tom is stuck in jail because he can't afford bail.

Eğer kefalet ödeyemezsen hapishanede kalmak zorunda kalacaksın. - If you can't make bail, you'll have to stay in jail.

can
konservelemek
can
kasede kaydetmek
can
kodes
can
teneke

Dün çöp tenekesinden yemek yiyen bir adam gördüm. - I saw a man yesterday eating from a garbage can.

Tom, teneke düdüğü çok iyi çalamaz. - Tom can't play the tin whistle very well.

can
(Gıda) kutu konserve
can
bidon

Benzin bidonlarımızdan biri kayıp. - One of our gas cans is missing.

Tom benzin bidonunu aldı ve arabasının arkasına doğru yürümeye başladı. - Tom picked up the can of gasoline and started walking back to his car.

can
kıç
can
(Argo) klozet
can
kova

Her kovanda sadece bir kraliçe olabilir. - In each beehive there can only be one queen.

Ken'i kovamıyorum. O iyi bir işçi. - I cannot fire Ken. He's a good worker.

can
-ebilmek
can
kılıf
can
(Gıda) metal kutu
can
-abilmek
can
kap

Ben kapıyı açamıyorum. Anahtarın var mı? - I can't open the door. Do you have the key?

Gözlerin kapalı yürüyebiliyor musun? - Can you walk with your eyes closed?

can
konserve

Toptan konserve ürünler alırım. - I buy canned goods in bulk.

Tom elektrikli konserve açacağını çalıştıramadı. - Tom wasn't able to get the electric can opener to work.

can
(müzik) kaydetmek
can
konserve yapmak
can
ABD

Biz ABD'ye hayır diyebilir miyiz? - Can we say no to the USA?

Ben onun ABD vatandaşlığından vazgeçtiğine inanamıyorum. - I can't believe he renounced his U.S. citizenship.

can
ebil(mek)
can
yapabilir
can
argo yüznümara
get canned
İşten kovulmak

I got canned today!.

light canned tuna
düşük kalorili ton balığı konservesi
past of can
geçmiş olabilir
to get canned
konserve almak
can
argo hapishane
can
{i} argo tuvalet, memişhane, yüznumara
can
{f} kayıt yapmak (ses ya da görüntü)
can
-ebil-, yapmak imkânı olmak: Can you do this work? Bu işi yapabilir misin? I couldn't find my hat. Şapkamı bulamadım
can
{i} argo klozet; hela taşı
can
{f} uzaklaştırmak (okul)
can
{f} kovmak

Tom'u kovmaktan daha iyi bir şey istemiyorum ama bunu yapamıyorum. - I'd like nothing better than to fire Tom, but I can't do that.

can
argo kaba et
can
{f} --ned
can
yardımcı f. (could)
can
(Nükleer Bilimler) metal kap
can
argo kovmak
can
(İnşaat) yapabilme

O, bir kitaplık yapabilmesi için biraz kereste satın alıyor. - He is buying some wood so that he can make a bookcase.

O, yurtdışında eğitim yapabilmek için çok çalışıyor. - He works hard so that he can study abroad.

can
slang sepetlemek
can
memişhane
can
argo filime veya teybe almak
where can i find canned food
konserve gıda nerede bulabilirim
Türkçe - Türkçe

canned teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

can
Gönül: "Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade."- Karacaoğlan
can
Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi
CAN
(Osmanlı Dönemi) f. Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerinin vazifesi bu olaylar arasındaki ilişkinin değişmeyen tarafını bulmaktır. Bunun ötesinde ilmin söyleyeceği bir sözü yoktur. Buna rağmen bazı kendini bilmez cahiller, ilim adını kötüye kullanarak ilmin sustuğu yerde k
can
Gönül
can
Çok içten, sevimli, sevilen, şirin
can
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık: "Can çıkmayınca huy çıkmaz."- Atasözü
can
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
can
Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü: "Canlar, dedi Gamsız Reis, açık olsun bahtınız."- E. B. Koryürek. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin: "Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi."- T. Buğra
can
Kişi, birey: "Benimle beraber dört canız ."- F. R. Atay. İnsanın kendi varlığı, özü: "Ne denir, canımız ne mertebe insan olsa mayamız, maddemiz hayvan..."- R. N. Güntekin
can
Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı
can
Güç, dirilik
can
Yaşama, hayat
can
Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü
can
Yaşama, hayat: "Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım."- R. N. Güntekin
can
Kişi, birey
can
İnsanın kendi varlığı, özü
can
Güç, dirilik: "Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu."- M. Ş. Esendal
İngilizce - İngilizce
Simple past tense and past participle of can
Previously prepared; not fresh or new; standardized, mass produced, or lacking originality or customization

The form letter included a canned answer stating that what I asked was against policy.

Preserved in cans

canned tomatoes.

Drunk
Canned music, laughter, or applause on a television or radio programme has been recorded beforehand and is added to the programme to make it sound as if there is a live audience. see also can
sealed in a can or jar
past of can
recorded for broadcast; "a transcribed announcement"; "canned laughter"
sealed in a can or jar recorded for broadcast; "a transcribed announcement"; "canned laughter
{s} preserved in cans (of food); drunk, intoxicated
canned laughter
Previously-recorded laughter that is edited into the soundtrack of a TV programme
canned response
a predetermined response to a common question, frequently used in text based environments
canned responses
plural form of canned response
Canned Heat
A trademark used for solid alcohol or paraffin fuel that is packed in small cans and used to heat food
canned food
preserved food, food which is preserved in glass jars or metal tins
canned food
food preserved by canning
canned goods
canned food: food preserved by canning
canned hunt
a hunt for animals that have been raised on game ranches until they are mature enough to be killed for trophy collections
canned meat
meat preserved in a can or tin
CAN
Consistent and asymptotically normal, a statistic estimator Tn(X1, X2, ..., Xn) is CAN (consistent and asymptotically normal) if
CAN
Campus area network
CAN
ceric ammonium nitrate
CAN
The Andean Community of Nations
can
toilet, bathroom
can
To shut up

Can your gob.

can
To know
can
To preserve, by heating and sealing in a can or jar

They spent August canning fruit and vegetables.

can
to discard, scrap or terminate (an idea, project, etc.)

He canned the whole project because he thought it would fail.

can
headphones
can
To fire or dismiss an employee

The boss canned him for speaking out.

can
A more or less cylindrical vessel for liquids, usually of steel or aluminium
can
To know how to; to be able to

Can you remember your fifth birthday?.

can
May; to be permitted or enabled to

Can I use your pen?.

can
buttocks
can
A container used to carry and dispense water for plants (a watering can)
can
A tin-plate canister, often cylindrical, for preserved foods such as fruit, meat, or fish
can
to know, be skillful in
can
Campus Area Network (network) A network which encompasses interconnectivity between floors of a building and/or buildings in a confined geographic area such as a campus or industrial park Such networks would not require public rights-of-way and operate over fairly short distances (see LAN, MAN, WAN)
can
{v} to be able, to havepower
can
{n} a vessel for liquids, a kind of cup
get canned
American slang for to be dismissed from one's employment
can
Canberra (DSN Station)
can
To preserve by putting in sealed cans To know; to understand
can
preserve in a can or tin; "tinned foods are not very tasty"
can
of Begin, sometimes used in old poetry
can
The California Articulation Number System, known as CAN, is a means of identifying comparable courses offered at East L A College and other colleges in California CAN is a system that uses the same prefix and number to identify a course on every participating campus Each campus has its own number; the CAN is added to denote courses that can be used in lieu of each other at participating colleges
can
A metal package with usually three to five leads that is used to connect a semiconductor circuit to the printed circuit board
can
Pouvoir Peut Demande Capacité Possibilité Can you come here please? Can you speak Spanish? He can play tonight
can
Cancellation A transactional input document processed to cancel a check (Uses transaction types C1, C2 and C3 )
can
Controller Area Network A serial bus device-level network for industrial automation Addresses the needs of in-vehicle automotive communications
can
This designation in front of a CSA, CGSB or ULC represents that it is a Canadian national standard
can
n [round metal container for keeping food or drink] kaleng 2 v [{in asking politely} (~ I have another coffee?)] boleh 3 v [{used with other verbs to mean able} (I ~ meet you after work )] bisa
can
a plumbing fixture for defecation and urination
can
slang for an overhead transformer
can
A vessel or case of tinned iron or of sheet metal, of various forms, but usually cylindrical; as, a can of tomatoes; an oil can; a milk can
can
a buoy with a round bottom and conical top the quantity contained in a can preserve in a can or tin; "tinned foods are not very tasty
can
A drinking cup; a vessel for holding liquids
can
a buoy with a round bottom and conical top
can
To be able to do; to have power or influence
can
abbreviation for cancel character
can
To be able; followed by an infinitive without to; as, I can go, but do not wish to
can
Controller Area Network, developed by Bosch and Intel It is an inter-module bus that links controlled devices
can
{f} be able; be capable; be entitled
can
  Common number system used to identify courses which are often required as lower division preparation for majors   The courses are taught at many colleges with each specific campus using their own unique number for the course The CAN system allows counselors and students to determine equivalent courses offered at different colleges by using the common number (CAN)
can
a room equipped with toilet facilities
can
Community Action Network
can
the fleshy part of the human body that you sit on; "he deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on your fanny and do nothing?"
can
the quantity contained in a can
can
Customer Access Network
can
Controller Area Network (see www can-cia de)
can
Campus Area Network This is the fiber-optic cable "backbone" linking campus buildings to each other and to external networks like the Internet
can
airtight sealed metal container for food or drink or paint etc
can
{f} preserve in jars, preserve in cans (of food); dismiss, fire from a position (or job, etc.)
can
controller area network
can
Customer Account Number, a unique number, e g credit card number, that links the customer with his bank account, is secret, but needs to be known to merchant from whom the customer wants to buy products with his bank- or credit card
can
(Campus Area Network) - A computer network limited to a Campus Area, several buildings or more
can
Controller Area Network, a digital data interchange bus original developed for passenger cars and subsequently used in a wide variety of automotive and control applications
can
{i} tin, aluminum container; (Slang) jail, prison; (Slang used in Canada and the USA) toilet, bathroom; dismissal, firing from a position (or job, etc.)
can
Controller Area Network A peripheral interface targeting automotive and industrial applications
can
terminate the employment of; "The boss fired his secretary today"; "The company terminated 25% of its workers"
can
Human Back side (noun) (see grill) The posterior (gluteus) region of the human anatomy/"During the alter call I slipped & fell right on my can "
get canned
(Slang) get fired from work, get dismissed from a job
Türkçe - İngilizce

canned teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

can
spirit

So long as the human spirit thrives on this planet, music in some living form will accompany and sustain it and give it expressive meaning. - İnsan ruhu yeryüzünde bulunduğu müddetçe; müzik, canlı bir varlık gibi ona eş ve destek olup büyük anlam katacak.

The spirit of Satan reawakens. - İblisin ruhu yeniden canlanıyor.

can
soul, spirit; life; person, soul; vitality, energy, zeal, vigour; brother, friend
can
{i} darling

Hi, my dear, my darling, my honey, my destiny. How was your day? - Merhaba, canım, sevgilim, tatlım, kaderim. Günün nasıldı?

I call my sweetheart darling. - Ben canım sevgilimi ararım.

can
{i} heart

I'd like to eat cheesecake to my heart's content at The Cheesecake Factory. - Cheesecake Factory'de canımın istediği kadar peynirli kek yemek istiyorum.

I'll take you wherever you want to go and buy you whatever your heart desires. - Gitmek istediğin her yere seni götüreceğim ve canının istediği her şeyi sana alacağım.

can
brother
can
friend

The inhabitants of the island are friendly. - Adanın sakinleri cana yakındır.

My boyfriend is smart, handsome, and friendly too. - Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır.

can
mind

A building, before it can be constructed, has to be visualized hundreds of times in the mind of an architect. - Bir yapının inşa edilebilmesinden önce mimarın zihninde yüzlerce kez canlandırılması gerekir.

can
dear

No, my dear, you had better go on horseback. - Hayır, canım, atla gitsen iyi olur.

Would you get me a cup of coffee? With pleasure, my dear. - Bana bir fincan kahve getirir misin? Memnuniyetle, canım.

can
esprit
can
{i} beloved
can
pneuma
can
soul

He put all his heart and soul into it. - O canı gönülden yaptı.

can
{i} Life

Tom and I are lifeguards. - Tom ve ben can kurtaranız.

He saved the child at the risk of his own life. - Kendi canını tehlikeye atarak çocuğu kurtardı.

Can
(isim) Soul; life
can
precious
can
{i} lifeblood
can
{i} vitality

Health and vitality are important for long life. - Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir.

can
dervish orders brother, friend; disciple
can
energy, zeal, vigor; vitality, strength
can
person, individual
can
dear, lovable
canned