çocukça

listen to the pronunciation of çocukça
Türkçe - İngilizce
babyish
infantile, puerile, childish
childish

When I was a kid, I thought that if I died the world would just disappear. What a childish delusion! I just couldn't accept that the world could continue to exist without me. - Çocukken ,ölürsem dünyanın hemen ortadan kaybolacağını düşündüm.Ne çocukça bir aldanma!Ben sadece dünyanın bensiz devam edip var olacağını kabullenemiyordum.

I'd never ask such a childish question. - Böyle çocukça bir soru asla sormazdım.

childish (act)
infantile
puerile

Is this another one of your puerile jokes? - Bu senin çocukça şakalarından başka biri mi?

childishly
boyish
kid stuff
immature
boylike
kidly
childly
çocukça davranış
juvenility
çocukça konuşma
prattle
çocukça söz
puerility
Türkçe - Türkçe
Çocuk gibi: "Doktor Hikmet yüreğinde âdeta çocukça bir sevinç duydu."- Y. K. Karaosmanoğlu. Çocuğa yakışır biçimde
Çocuğa yakışır (biçimde), çocuk gibi
İngilizce - Türkçe
childish
çocukça