baby's

listen to the pronunciation of baby's
Hollandaca - İngilizce
babies

Four babies are born every second around the world. - Er worden elke seconde over de hele wereld vier baby's geboren.

Three babies crying incessantly gave me a headache. - Ik heb hoofdpijn gekregen van drie baby's die onophoudelijk huilden.

baby's