büyütme

listen to the pronunciation of büyütme
Türkçe - İngilizce
amplification
enlargement
magnification

This microscope has a 100X magnification. - Bu mikroskopun 100X büyütmesi vardır.

enlargement, making (something) large
parlay
making big
foster child; exaggeration
foster child; girl brought up as a servant
upsizing , magnification
aggrandizement
(Hukuk) expansion CCCC
phot. enlargement, blowup
exaggeration
nurturing
magnify
expansion
(Gıda) growth
augment
(Bilgisayar) zoom in
exaggerate
extension
bringing-up
augmentation
upsizing
hyperbole
büyü
magic

The magician's tricks surprised us. - Büyücünün hileleri bizi şaşırttı.

I'll use magic on him and turn him into a frog. - Ona büyü yapacağım ve bir kurbağaya çevireceğim.

büyü
{i} sorcery

There is sorcery behind this, said a sinister voice coming from the crowd. - Kalabalıktan gelen uğursuz bir ses Bunun arkasında büyücülük var dedi.

büyütmek
enlarge

He wanted to enlarge his sphere of influence. - O, etki yaptığı alanı büyütmek istedi.

büyütmek
aggrandize
büyütmek
{f} amplify
büyü
spell

This fantasy book is a succession of really flashy magical spells and that makes it boring instead. - Bu fantezi kitap gösterişli çok güzel büyülerin bir birbirini izlemesidir ve onun yerine bu onu sıkıcı yapar.

She put him under a spell. - O, ona bir büyü yaptı.

büyütme gücü
magnifying power
büyütmek
raise

You were in prison, so I had to raise our children by myself. - Sen hapishanedeydin bu yüzden çocuklarımızı kendim büyütmek zorunda kaldım.

What's harder than for a single mother to work 2 jobs and raise 5 kids? - Bekar bir anne için iki işte çalışmak ve 5 çocuk büyütmekten daha ne zor olabilir?

büyü
charm

They were all charmed by her song. - Onların hepsi onun şarkısı tarafından büyülendi.

That baby has charming eyes. - Şu bebeğin büyüleyici gözleri var.

büyütmek
rear
büyütmek
magnify
büyü
fascination

Studying languages is my biggest fascination and hobby. - Dil öğrenmek benim en büyük tutkum ve hobimdir.

büyütmek
overstate
büyütmek
augment
büyütmek
{f} foster
büyütmek
dignify
büyütmek
{f} enhance
büyütmek
upgrade
büyütmek
develop
büyü
occultism
büyü
enchant

I'm not enchanting their children. - Ben onların çocuklarını büyülemiyorum.

Mary's explanations enchanted me and desolated me all at once. - Mary'nin açıklamaları beni büyüledi ve birdenbire beni üzdü.

büyü
conjure
büyü
weird
büyütmek
scale up
büyütmek
{f} dilate
büyütmek
fill out
büyütmek
{f} nourish
vites büyütme
(Otomotiv) upshift
büyü
sortilege
büyü
grow up

I want to be a pilot when I grow up. - Büyüdüğüm zaman bir pilot olmak istiyorum.

Where in Japan did you grow up? - Japonya'da nerede büyüdünüz?

büyü
hex
büyü
black art

Tom is a practitioner in the black arts. - Tom bir kara büyü uygulayıcısıdır.

büyü
enchantment
büyü
incantation
büyü
bewitchery
büyü
grow

My baby is also eight months old, is healthy and is growing by leaps and bounds. - Ayrıca,bebeğim sekiz aylık,sağlıklı ve çabucak büyüyor.

He is going to be a doctor when he grows up. - O, büyüdüğünde doktor olacak.

büyü
voodooism
büyü
conjuration
büyü
{i} witchcraft

Tom was accused of practicing witchcraft. - Tom, büyü uygulama konusunda suçlanıyordu.

She liked to read about witchcraft. - O, büyücülükle ilgili şeyler okumayı seviyordu.

büyü
voodoo
büyü
{f} grown up

His children have grown up. - Onun çocukları büyüdü.

He is, as it were, a grown up baby. - O, adeta, büyümüş bir bebek.

büyü
bewitchment
büyü
crescere
büyü
theurgy
büyütmek
{f} exaggerate
büyütmek
bring up
büyütmek
overrate
büyütmek
nurture
büyütmek
bring sb up
büyütmek
breed
büyütmek
expand

Tom wanted to expand his business. - Tom işini büyütmek istedi.

büyü
put spell
büyü
spells

This fantasy book is a succession of really flashy magical spells and that makes it boring instead. - Bu fantezi kitap gösterişli çok güzel büyülerin bir birbirini izlemesidir ve onun yerine bu onu sıkıcı yapar.

Tom has a lot of dizzy spells. - Tom'un birçok baş döndürücü büyüleri vardır.

büyütmek
up scale
büyütmek
largen
Büyütmek
maximize
Büyütmek
zoom
büyü
{i} hoodoo
büyü
{i} glamour
büyü
witchery
büyü
the black art

Tom is a practitioner in the black arts. - Tom bir kara büyü uygulayıcısıdır.

büyü
medicine

There's a big bottle of aspirin in the medicine cabinet. - Ecza dolabında büyük bir şişe aspirin var.

Grandmother believes that Chinese medicines are the best. - Büyükanne, Çin ilaçlarının en iyi olduğuna inanıyor.

büyü
{i} glamor

She's a glamorous girl. - O büyüleyici bir kız.

büyü
witching
büyü
glamour [Brit.]
büyü
obeah
büyü
art

He is one of the greatest artists in Japan. - Japonya'daki en büyük sanatçılardan biridir.

Great artists have no country. - Büyük sanatçıların vatanı yoktur.

büyü
romance
büyü
(hint) Maya
büyü
burgeon
büyü
magic, spell, incantation, sorcery, charm
büyütmek
{f} grow

It takes years to grow a tree, yet it takes seconds to cut it. - Bir ağacı büyütmek yıllar alır, ve ama onu kesmek saniyeler sürer.

büyütmek
{f} dramatize
büyütmek
{f} glorify
büyütmek
{f} soup up
büyütmek
make the most of
büyütmek
greaten
büyütmek
blow up
büyütmek
zoom in , zoom , magnify , enlarge
büyütmek
to enlarge, make bigger
büyütmek
to enlarge, to expand; to magnify; to exaggerate, to magnify, to overstate; to bring up, to nurture, to foster, to rear, to breed
büyütmek
make big
büyütmek
to magnify
büyütmek
(silindir) rebore
büyütmek
to bring up (a child)
büyütmek
extend
büyütmek
embosom
civciv büyütme makinesi
brooder
en fazla büyütme
(Bilgisayar) max zoom in
Türkçe - Türkçe
Birisi tarafından yetiştirilmiş kimse
Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakıldığında cismi gören açının çıplak gözle bakıldığı zamanki açıya oranı
Büyütmek işi
(Osmanlı Dönemi) isti'zam
BÜYÜ
(Osmanlı Dönemi) Cin gibi manevî varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana getirme işi. Dinimiz büyücülerin şerrinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmamızı emreder. Müslüman büyücülük yapmaz
Büyütmek
(Osmanlı Dönemi) TECHİR
büyü
Karşı durulmaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç
büyü
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar
büyü
Karşı durulmaz güçlü etki
büyütmek
Abartmak, mübalâğa etmek
büyütmek
Büyük duruma getirmek, genişletmek
büyütmek
Yetiştirmek, bakmak
büyütmek
Abartmak, mübalağa etmek: "Bir ara yine işi büyüttüğüne, hayale kapıldığına hükmetti."- R. H. Karay
büyütmek
Yetiştirmek, bakmak: "Büyüt bu fidanı ey genç / Hazır yeşermişken."- B. Necatigil
büyütme