şahıs zamiri

listen to the pronunciation of şahıs zamiri
Türkçe - İngilizce
personal pronoun kişi adılı
personal pronoun
şahıs zamiri gram
personal pronoun
Türkçe - Türkçe

şahıs zamiri teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ŞAHIS ZAMİRİ
(Osmanlı Dönemi) İsim yerine kullanılan ve insanlara işaret eden kelimeler.Farsçada: $ (Men: ben), $ (Tu: sen), $ (U: o), $ (Mâ: biz), $ (Şümâ: siz), (İşân: onlar). Bunlar gayr-ı muttasıl (bitişik olmayan) zamirlerdir.Arapçada; gayr-ı muttasıl zamirler: $ (Ene: ben), $ (Ente-sen), $(Entümâ: ikiniz), $ (Hu: O), $ (Entüm: siz), (Entünne: siz) (Müennes), $ (Nahnu: biz), $ (Hüm: Onlar) (müzekker) $ (Hünne: Onlar) (müennes)
şahıs zamiri