siyaset

listen to the pronunciation of siyaset
Türkçe - İngilizce
politics

The year 1796 saw a change in American politics. - 1796 yılında, Amerikan siyasetinde bir değişim gördüm.

I am trying to understand the politics of my country. - Ülkemin siyasetini anlamaya çalışıyorum.

statesmanship
chairmanship
diplomacy
politics; policy politika
finesse, strategy, artfulness, adroit maneuvering
policy
polities
siyaset bilim
(Politika, Siyaset) political science
siyaset bilimciler
political scientists
siyaset bilimi
politics
siyaset psikolojisi
political psychology
siyaset sosyolojisi
political sociology
siyaset teorisi
political theory
siyaset ve yönetim
politics and government
siyaset yapmak
do politics
siyaset alanı
(Politika, Siyaset) political sphere
siyaset alanından çıkarmak
(Politika, Siyaset) depoliticise
siyaset bilimi
political sciences
siyaset bilimi
government
siyaset dünyası
(Politika, Siyaset) the world of politics
siyaset ile ilgisini kesme
(Politika, Siyaset) depoliticizing
siyaset ile ilgisini kesme
(Politika, Siyaset) depoliticising
siyaset ile ilgisini kesmiş
(Ticaret) depoliticized
siyaset ile uğraşmak
(Politika, Siyaset) be active in politics
siyaset kuramcısı
(Politika, Siyaset) political theorist
siyaset ve hukuk
(Eğitim) politics and law
siyaset yasaklı
politically banned
siyaset yasaklı
banned from politics
siyaset yasağı
political ban
siyaset yazarı
publicist
anti-siyaset
(Politika, Siyaset) anti-politics
din ve siyaset
(Politika, Siyaset) religion and politics
kilise ve siyaset
church and politics
savaşçı siyaset
militarism
yerel siyaset
(Politika, Siyaset) local politcs
yıkıcı siyaset
(Politika, Siyaset) disastrous policy
ırk ve siyaset
(Politika, Siyaset) race in politcs
Türkçe - Türkçe
Politika, siyasa: "Siyaset alanında ismi zaman zaman çok geçen bir simadır."- H. E. Adıvar
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış
Politika, siyasa
(Hukuk) SİYASA
(Osmanlı Dönemi) EVİL
(Osmanlı Dönemi) TA'ZİR
SİYASET
(Osmanlı Dönemi) Dünya ve âhirette necatlarına sebeb olacak bir yola, insanları irşad ile beşeriyetin salâhına çalışmak
SİYASET
(Osmanlı Dönemi) Seyislik, at idare işleriyle uğraşma. Bak: Hilafet
SİYASET
(Osmanlı Dönemi) Memleket idare etme san'atı. Devlet idare tarzı
SİYASET
(Osmanlı Dönemi) Diplomatlık. Politika
siyaset meydanı
Siyasi konularda çeşitli kesimlerden görüşlerin ortaya konduğu ve tartışıldığı yer veya ortam
siyaset meydanı
Ölüm cezalarının uygulandığı yer
AHZ Ü SİYASET
(Hukuk) Yakalama ve öldürme
siyaset