yan yana ilerleyen iki tekne tarafından çekilen geniş ağızlı büyük balık ağı

listen to the pronunciation of yan yana ilerleyen iki tekne tarafından çekilen geniş ağızlı büyük balık ağı
Türkçe - Türkçe
çektirme ağı
yan yana ilerleyen iki tekne tarafından çekilen geniş ağızlı büyük balık ağı

    Heceleme

    yan ya·na i·ler·le·yen i·ki tek·ne ta·ra·fın·dan çe·ki·len ge·niş a·ğız·lı bü·yük ba·lık a·ğı

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    facetious