exhaust

listen to the pronunciation of exhaust
İngilizce - Türkçe
inceden inceye tetkik etmek
{f} yorulmak
teferruatıyla
helak etmek
paçavraya çevirmek
bitap düşürmek
tüketme
tükenme

Yenilenebilir enerji, tükenmeyen enerji kaynağıdır. - Renewable energy is energy source that can not be exhausted.

kütekmet
iflahını kesmek
çektirmek
dışarı atma
dışatım
bitirmek
yorgunluktan tüketmek
egzoz

Egzoz sisteminde bir sorun var gibi görünüyor. - There seems to be some problem with the exhaust system.

Araba için yeni bir egzoz borusu almam zorundayım. - I'll have to get a new exhaust pipe for the car.

tüketmek
çok yormak
Tüketmek, bitirmek; boşaltmak; boşluk meydana getirmek; kuvvetini tüketmek; (bütün imkânları) denemek; bitap düşürmek, yormak; teferruatıyla incelemek,inceden inceye tetkik etmek; (kim.) eriyebilen maddeleri içinden çıkarmak
Exhaustchamber: (oto.) çürük gaz kutusu
Exhaust pipe: egzoz borusu
{f} kurutmak
vakumla tozu dışarı atan alet
(Tekstil) 1. çektirmek 2. bitirmek, kütekmet
exhaust pipe egzoz borusu
exhaustchamber çürük gaz kutusu
dışatım,v.tüket: n.egzoz
yor/tüket
{f} bütün kuvvetini tüketmek, çok yormak
egzoz borusu

Araba için yeni bir egzoz borusu almam zorundayım. - I'll have to get a new exhaust pipe for the car.

{i} çürük gaz
{f} çıkarmak
{i} çürük istim
{f} boşalmak
yormak
bitkin

Yarışta koştuktan sonra bitkindim. - I was exhausted after running the race.

O, eve vardığında bitkindi. - He was exhausted when he got home.

bitkinlik
egsoz
egzoz dumanı
bitkin düşürmek
egzoz supabı
kirli gaz
dökmek
emme
yorgun düşmek
yorgun

Tom yorgun görünüyor. - Tom appears exhausted.

Tom tüm öğleden sonra odun yardıktan sonra yorgun hissetti. - Tom felt exhausted after chopping wood all afternoon.

boşaltmak
exhaustion
tükenmişlik
exhausted
bitkin

O, eve vardığında bitkindi. - He was exhausted when he got home.

Beth çok sıkı çalışmak zorunda kaldı, ve şimdi o aç ve bitkin. - Beth had to work very hard, and now she is hungry and exhausted.

exhausted
yorgun

Tom yorgun görünüyor. - Tom appears exhausted.

Tom çok yorgun görünüyordu. - Tom sounded exhausted.

exhausted
bitik

Bırak ders çalışmayı, düşünmek için bile bitik durumdaydım. - I was too exhausted to think, let alone study.

exhausted
tükenmiş
exhausted
{s} dermansız
exhaust fan
aspiratör
exhaust fumes
egzoz dumanı
exhaust air
(Otomotiv) pis hava
exhaust air
(Otomotiv) atık hava
exhaust gas
(Gıda) yanma gazı
exhaust gas
(Otomotiv) yanmış gazlar
exhaust gas
(Gıda,Otomotiv) atık gaz
exhaust pressure
karşı basınç
exhaust steam
kullanılmış buhar
exhaust steam
(Otomotiv,Teknik) atık buhar
exhaust steam
(Otomotiv,Teknik) çürük buhar
exhaust gas
egzoz gazı
exhaust muffler
egzoz susturucusu
exhaust pipe
egzoz borusu

Araba için yeni bir egzoz borusu almam zorundayım. - I'll have to get a new exhaust pipe for the car.

exhaust silencer
egzoz susturucusu
exhaust strainer
egzoz filtresi
exhaust system
egzoz sistemi
exhaust air
hava egzoz
exhaust brake
egzoz freni
exhaust button
boşaltma düğmesi
exhaust cam
egzoz kami
exhaust dyeing
çektirmeli boyama
exhaust elbow
egzoz dirseği
exhaust fan
fan egzoz
exhaust fume
duman egzoz
exhaust gas flow
gaz akış egzoz
exhaust noise
egzoz gürültüsü
exhaust steam turbine
egzoz buhari türbini
exhaust stroke
egzoz zamanı
exhaust tail pipe
egzoz üç borusu
exhaust ventilation
emmeli havalandırma
exhaust air filter
(Otomotiv,Teknik) egzoz havası filtresi
exhaust aspirator
egzoz aspiratörü
exhaust bellows
egzoz körüğü
exhaust brake
egzoz yavaşlatıcı freni
exhaust burst
egzoz patlaması
exhaust cam
(Otomotiv) egzoz kamı
exhaust collector
(Otomotiv,Teknik) egzoz kolektörü
exhaust component
egzoz (gazı) bileşenleri
exhaust cone
(Havacılık) egzoz konisi
exhaust cooler
egzoz soğutucusu
exhaust deflecting ring
(Askeri) EGZOZ İNHİRAF HALKASI (HV.): Aracın kontrolü maksadıyla bir nozülün ucuna, egzoz akıntısı içinde ekseni etrafında dönecek şekilde monte edilmiş bir halkadan ibaret kontrol yüzeyi (jetavator)
exhaust deflector
(Otomotiv) egzoz deflektörü
exhaust duct
(Otomotiv,Teknik) egzoz kanalı
exhaust dyeing
(Tekstil) çektirme boyama
exhaust fan
egzoz fanı
exhaust flange
(Otomotiv) egzoz flanşı
exhaust flap
egzoz kapağı
exhaust gas
çürük gaz
exhaust gas damper
(Otomotiv,Teknik) egzoz gazı damperi
exhaust gas flow
(Otomotiv) egzoz gaz akışı
exhaust gas inlet
(Otomotiv) egzoz gazı girişi
exhaust gas loss
(Otomotiv) egzoz gazları ile atılan
exhaust gas noise
(Otomotiv) egzoz gazı gürültüsü
exhaust grill
atık hava panjuru
exhaust grommet
egzoz lastik rondelası
exhaust hood
egzoz davlumbazı
exhaust hood
atık gaz davlumbazı
exhaust hose
egzoz hortumu
exhaust internal authoroties
iç hukuk yollarının tüketilmesi
exhaust leaks
(Otomotiv) egzoz kaçakları
exhaust line
egzoz hattı
exhaust modules
(Otomotiv) egsoz modülleri
exhaust mountings
(Otomotiv) egzoz bağlantıları
exhaust opening
(Otomotiv,Teknik) egzoz açıklığı
exhaust outlet
egzoz çıkışı
exhaust passage
(Otomotiv) egzoz çıkış boğazı
exhaust pipe
kıvılcım kafesi
exhaust pipe
(Otomotiv) egzoz boru sistemi
exhaust pipe kit
egzoz borusu kiti
exhaust pipes
(Otomotiv) egsoz boruları
exhaust plume
(Havacılık) egzoz dağıtıcısı
exhaust port
(Otomotiv) egzoz çıkış kanalı
exhaust port
(Otomotiv) egzoz çıkışı
exhaust port
egzoz çıkışı deliği
exhaust port
(Otomotiv) egzoz deliği
exhaust process
(Tekstil) çektirme yöntemi
exhaust pulsation
(Otomotiv) egzoz tepkisi
exhaust pump
boşaltaç
exhaust register
(Otomotiv) üfleme menfezi
exhaust regulator
egzoz regülatörü
exhaust riser
egzoz yükseltici
exhaust shaft
egzoz bacası
exhaust shaft
atık gaz bacası
exhaust silencer
(Otomotiv) orta susturucu
exhaust silencer
(Otomotiv) genleşme haznesi
exhaust stack
egzoz çıkış borusu
exhaust stream
(Havacılık) egzoz gazının akışı
exhaust stream
(Askeri) egzoz akıntısı
exhaust stream
(Askeri) EGZOZ AKINTISI (HV.): Bir roket veya diğer tepkili motorun mözülünden çıkan atomik ve radyan partiküllerden ibaret gaz halinde akıntı. Özellikle jet motoru söz konusu olduğu zaman, buna "jet stream" de denir
exhaust stroke
(Otomotiv) egzoz stroku
exhaust temp kit
egzoz ısı kiti
exhaust trail
(Havacılık) egzoz gazı izi
exhaust tuning
(Otomotiv) egzoz ayarı
exhaust turbine
(Otomotiv) egzoz türbini
exhaust valve seal
(Otomotiv) egzoz supabı keçesi
exhaust vapors
buhar bulutları
exhaust vapours
(Tekstil) buhar bulutları
exhausting
yorucu

Jim yorucu bir hafta geçirdi. - Jim has had an exhausting week.

Yüzücü, Cindy Nicholas, yorucu bir yüzmenin sonunda zorlukla Daver'de kıyıya vardı fakat Kanal Yüzme Derneğinden bir sözcü onun çok iyi bir durumda olduğunu duyurdu. - The swimmer, Cindy Nicholas, barely made it ashore at Dover at the end of the exhausting swim, but a spokesman from the Channel Swimming Association announced that she was in very good shape.

exhaustion
bitkinlik
exhausted
çok yorgun

Tom çok yorgun geldi. - Tom arrived exhausted.

Dağın zirvesine varmak için hâlâ yarıdan fazla gidecek yolumuz var. Gerçekten çok yorgun musunuz? - We still have more than halfway to go to get to the top of the mountain. Are you really already exhausted?

exhaustion
boşaltma
exhausted
{s} bitmiş

Tom duvarın dibine yığıldı, bitmiş ve zavallı olarak. - Tom slumped against the wall, exhausted and miserable.

exhausted
canı çıkmış
exhausted
yorgunluktan ölmek
exhausting
zahmetli

Flört etme zahmetlidir. - Dating is exhausting.

exhausted
komalık
exhausted
turşusu çıkmak
exhausted
hoşaf gibi
exhausted
cansız düşmek
exhausted
haşatı çıkmak
exhausted
bezmiş
exhausted
tükenmiş (yorgun vb)
exhausted
canı burnunda olmak
exhausted
imanı gevremek
exhausted
iflahı kesilmek
exhausted
helak olmak
exhausted
yorgunluktan canı çıkmak
exhausted
turşu olmak
exhausted
bitmek
exhausted
tükenmek
exhausted
mecali kalmamak
exhausted
takati kalmamak
exhausted
komalık olmak
exhausted
kesilmek
exhausting
egzoz
exhaustion
(Tıp) taab
exhaustion
boşluk
exhaustion
(Tıp) abatman
exhaustion
(Pisikoloji, Ruhbilim) tükeniş
exhaustion
tüketme
exhaustion
halsizlik
exhaustion
bitirme
mount kit exhaust system
montaj kiti egzoz sistemi
dual exhaust
çift egzoz
engine exhaust pipe
motor eksoz borusu
engine exhaust piping system
motor eksoz borulama sistemi
exhausted
{f} tüket

Onlar ülkenin tüm kaynaklarını tükettiler. - They exhausted all the resources of the country.

O bütün enerjisini tüketti. - He exhausted all his energy.

exhauster
aspiratör
exhaustible
biter
exhausting
{f} tüket
exhaustion
yorgunluk

Tom yorgunluktan yıkıldı. - Tom collapsed from exhaustion.

Yetmiş dördüncü kez yorgunluktan öldü. - For the seventy-fourth time, he fell, dead of exhaustion.

intake and exhaust manifold
emme ve egzoz manifoldu
exhausting
tüketerek
exhausting
tüketme
third person singular of exhaust
üçüncü kişi egzoz tekil
burner exhaust pipe
ekzos gazı borusu
burner exhaust pipe
gaz atma borusu
effective exhaust velocity
(Askeri) TESİRLİ ÇIKIŞ HIZI, FAYDALI ÇIKIŞ HIZI (HV.): Bir egzoz akımının; sürtünme, sıcaklık nakli, eksen dışı akım ve diğer şartlarla ilgili etkiler tarafından düşürüldükten sonraki hızı
exhaust fumes
çürük gaz auto
exhausted
[adj] tükenmiş
exhausted
{s} bitap

Bir dakikadan daha az süre koştuktan sonra bitap düşerim. - I get exhausted after running for less than a minute.

Bitap düşmeden önce sadece bir dakikadan daha az süreyle koşabilirim. - I can only run for less than a minute before getting exhausted.

exhausted
{s} turşu gibi
exhausted
{s} canı çıkmış (Argo)
exhausted
{s} bezgin
exhausted
{s} halsiz
exhausted
{s} takâtsiz
exhausted
dingin
exhausted
pestil gibi
exhauster
{i} gaz boşaltma düzeni
exhauster
{i} aspirator
exhaustible
{s} tükenir
exhaustible
egzoz edilebilir
exhausting
{s} boşaltan
exhaustion
(Tıp) Yorgunluk, bitkinlik, kuvvet yokluğu veya azalımı
exhaustion
{i} takâtsizlik
exhaustion
{i} dermansızlık
İngilizce - İngilizce
To subject to the action of various solvents in order to remove all soluble substances or extractives; as, to exhaust a drug successively with water, alcohol, and ether
To bring out or develop completely; to discuss thoroughly; as, to exhaust a subject
To drain, metaphorically; to use or expend wholly, or till the supply comes to an end; to deprive wholly of strength; to use up; to weary or tire out; to wear out; as, to exhaust one's strength, patience, or resources

A decrepit, exhausted old man at fifty-five. --Motley.

The foul air let out of a room through a register or pipe provided for the purpose
System consisting of the parts of an engine through which burned gases or steam are discharged
To empty by drawing or letting out the contents; as, to exhaust a well, or a treasury
The steam let out of a cylinder after it has done its work there
An exhaust pipe, especially on a motor vehicle
To draw or let out wholly; to drain off completely; as, to exhaust the water of a well; the moisture of the earth is exhausted by evaporation
to empty by draining off the contents
{v} to drain, draw quite off, waste, spend
If you have exhausted a subject or topic, you have talked about it so much that there is nothing more to say about it. She and Chantal must have exhausted the subject of babies and clothes
the used steam or gas that is released from a running engine
gases ejected from an engine as waste products
{f} make tired, weaken; drain; empty; use up; emit, eject
hot gases discharged from the engine through the exhaust diffuser section
Exhaust is the gas or steam that is produced when the engine of a vehicle is running. the exhaust from a car engine The city's streets are filthy and choked with exhaust fumes
A point in time at which the quantity of telephone numbers within an existing area code equals zero
Gaseous by-products of combustion emitted from an engine Exhaust flows from the engine, through the muffler and exits from the exhaust system
wear out completely; "This kind of work exhausts me"; "I'm beat"; "He was all washed up after the exam"
Drained; exhausted; having expended or lost its energy
If something exhausts you, it makes you so tired, either physically or mentally, that you have no energy left. Don't exhaust him + exhausted ex·haust·ed She was too exhausted and distressed to talk about the tragedy. = worn out + exhausting ex·haust·ing It was an exhausting schedule she had set herself. = gruelling
If you exhaust something such as money or food, you use or finish it all. We have exhausted all our material resources They said that food supplies were almost exhausted
system consisting of the parts of an engine through which burned gases or steam are discharged gases ejected from an engine as waste products wear out completely; "This kind of work exhausts me"; "I'm beat"; "He was all washed up after the exam"
create a vacuum in (a bulb, flask, reaction vessel, etc )
use up the whole supply of; "We have exhausted the food supplies"
The air flow leaving the treated space by one of the following methods: Extraction: air is discharged into the atmosphere Relief: air is allowed to escape from the treated space if the pressure in that space rises above a specified level Recirculation: air is returned to the air treatment system Transfer: air passes from the treated space to another treated space
deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our strength"
To exhaust a dyebath is to use up all its color potential
that is released from the cylinder of an engine after having preformed its work
The exhaust or the exhaust pipe is the pipe which carries the gas out of the engine of a vehicle
{i} steam or gases ejected from an engine; pipe through which steam or gases are ejected; emptying
Pertaining to steam, air, gas, etc
deprive entirely of (cards in a given suit)
use up the whole supply of; "We have exhausted the food supplies
use up (resources or materials); "this car consumes a lot of gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20 bottles of wine a week"
The spent fuel after combustion takes place in an internal combustion engine Sometimes it refers to the exhaust system
exhaust pipe
For internal combustion engines, the pipe that vents waste gases from the engine
exhaust pipes
plural form of exhaust pipe
exhaust purifier
A device to filter exhaust gases
exhaust system
The subsystem of an engine that takes the products of the combustion chamber through a catalytic converter and silencer to the exhaust pipe
exhaust valve
a valve through which the products of combustion escape from the cylinder to the manifold
exhaust hood
Metal covering leading to a vent that exhausts smoke or fumes, hood
exhaust a subject
cover all aspects of a topic, develop a topic completely
exhaust fan
Extracts air or excess heat from the interior of a home
exhaust fan
a fan that moves air out of an enclosure
exhaust fan
A type of fan outfit used to remove dust and smoke from shop buildings ashore The usual method of construction for fans of this type consists of a metal ring with arms supporting an electric motor, the shaft of which is centered on the ring The fan is mounted on the motor shaft and is made the full diameter of the ring less a small clearance at the tips of the blades
exhaust fan
Ventilating devices that remove water vapor, undesired smells or smoke
exhaust fumes
gases ejected from an engine as waste products
exhaust gas
spent gases which are expelled from an engine
exhaust gases
(Otomotiv) The burned residue of the fuel/air mixture that must be refined and expelled from the car via the exhaust system
exhaust manifold
a manifold that receives exhaust gases from the cylinders and conducts them to the exhaust pipe
exhaust manifold
(Otomotiv) A set of pipes or a casting connected to the combustion chamber that carry exhaust gases from the engine to the exhaust system and out of the car through the tailpipe
exhaust one's strength
tire oneself out, use up all of one's energy or resources
exhaust pipe
pipe used for releasing steam and gas
exhaust pipe
a pipe through which burned gases travel from the exhaust manifold to the muffler
exhaust port
(Otomotiv) The opening from which the burnt gases leave the combustion chamber
exhaust system
(Otomotiv) This system conducts the exhaust gases from the exhaust manifold to the rear of the car and into the air. Component such as catalytic converters and mufflers help reduce pollution causing elements and loud noises along the way out
exhaust trail
A condensation trail that is visible when water vapor in aircraft exhaust mixes with the air in the vehicle's wake and saturates it
exhaust valve
a valve through which burned gases from a cylinder escape into the exhaust manifold
exhaust valve
mechanism for controlling the flow of exhaust
exhaust valve
(Otomotiv) As opposed to the intake valve, this valve opens in the combustion chamber to allow the exhaust gases passage out to the exhaust manifold
exhausted
Depleted; in a state of exhaustion

The exhausted mine was worthless once all the ore had been extracted.

exhausted
Simple past tense and past participle of exhaust
exhauster
one who exhausts or depletes
exhauster
exhaust, exhaust pipe
exhausting
Apt at exhausting ; very tiring

This task is exhausting !.

exhaustion
The point of complete depletion, of the state of being used up

We worked the mine to exhaustion, there's nothing left to extract.

exhaustible
causing or tending to cause exhaustion
exhaustion
deprivation of strength or energy
exhaustible
{a} that may be exhausted or drained
exhaustion
{n} the act of exhausting or draining
Exhaustion
exhausture
exhausted
Tired to the point of significant impairment A fatigued character becomes exhausted by doing something else that would normally cause fatigue For example, after one night of sleeping in armor a character is fatigued; after two nights of doing so, the character is exhausted An exhausted character moves at half normal speed and suffers an effective ability loss of –6 to both Strength and Dexterity After 1 hour of complete rest, an exhausted character becomes fatigued
exhausted
completely emptied of resources or properties; "impossible to grow tobacco on the exhausted soil"; "the exhausted food sources"; "exhausted oil wells"
exhausted
drained of energy or effectiveness; extremely tired; completely exhausted; "the day's shopping left her exhausted"; "he went to bed dog-tired"; "was fagged and sweaty"; "the trembling of his played out limbs"; "felt completely washed-out"; "only worn-out horses and cattle"; "you look worn out
exhausted
past of exhaust
exhausted
{s} tired, drained of energy, weak; expended, depleted (resources)
exhausted
drained physically; "the day's events left her completely exhausted--her strength drained"
exhausted
tired

We were dead tired from the five-hour trip. - We were completely exhausted from the five-hour trip.

exhausted
beat
exhauster
{i} person who draws out or exhausts, thing that draws out or exhausts
exhauster
This is a term sometimes applied to a compressor in which the inlet pressure is less than atmospheric pressure (0301)
exhauster
One who, or that which, exhausts or draws out
exhauster
This is a term sometimes applied to a compressor in which the inlet pressure is less than atmospheric pressure
exhauster
Term sometimes applied to a compressor in which the inlet pressure is less than atmospheric A vacuum pump is an exhauster
exhaustible
Capable of being exhausted, drained off, or expended
exhaustible
capable of being used up; capable of being exhausted; "our exhaustible reserves of fossil fuel"
exhaustible
Capable of being exhausted
exhaustible
{s} consumable, depletable; capable of being ejected (i.e. exhaust fumes)
exhaustible
capable of being used up capable of being used up; capable of being exhausted; "our exhaustible reserves of fossil fuel
exhaustible
capable of being used up
exhausting
present participle of exhaust
exhausting
producing exhaustion; "an exhausting march"; "the visit was especially wearing
exhausting
{s} tiring, draining
exhausting
Producing exhaustion; as, exhausting labors
exhausting
making you feel extremely tired
exhausting
having a debilitating effect; "an exhausting job in the hot sun"
exhausting
producing exhaustion; "an exhausting march"; "the visit was especially wearing"
exhaustion
It was nearly equivalent to the modern method of limits
exhaustion
The process of dye molecules leaving a dye liquor completely and becoming fixed on fiber dye sites
exhaustion
the act of exhausting something entirely extreme fatigue
exhaustion
{i} feebleness, weakness, lack of energy; draining, using up
exhaustion
The point of complete depletion; used up
exhaustion
serious weakening and loss of energy
exhaustion
Supreme tiredness; having exhausted energy
exhaustion
extreme fatigue
exhaustion
The act of draining out or draining off; the act of emptying completely of the contents
exhaustion
The state of an ion exchange material in which it is no longer capable of effective functioning due to the depletion of the initial supply of exchangeable ions; the exhaustion point may be defined in terms of a limiting concentration of matter in the effluent, or in the case of demineralization, in terms of electrical conductivity
exhaustion
The state of an ion exchange material in which it is no longer capable of effective function due to the depletion of the initial supply of exchangeable ions; the exhaustion point may be defined in terms of a limiting concentration of matter in the effluent, or in the case of demineralization, in terms of electrical conductivity
exhaustion
The state of being exhausted or emptied; the state of being deprived of strength or spirits
exhaustion
The amount of dye taken from the dyebath by the fiber, yarn or fabric being dyed
exhaustion
the act of exhausting something entirely
exhaustion
An ancient geometrical method in which an exhaustive process was employed
exhaustion
Exhaustion is the state of being so tired that you have no energy left. Staff say he is suffering from exhaustion
exhausts
plural of exhaust
exhausts
third person singular of exhaust
exhaust