ilgi çekici

listen to the pronunciation of ilgi çekici
Türkçe - İngilizce
interesting

Why sentences? …you may ask. Well, because sentences are more interesting. - Neden cümleler? ... diye sorabilirsiniz. Güzel, çünkü cümleler daha ilgi çekicidir.

The magazine you lent me is very interesting. - Bana ödünç verdiğin dergi çok ilgi çekici.

challenging

This is a very challenging obstacle course. - Bu çok ilgi çekici bir engel parkuru.

It's both challenging and exciting. - Bu hem ilgi çekici hem de heyecan verici.

attracted

Tom seems attracted to Mary. - Tom Mary'ye ilgi çekici görünüyor.

He's attracted to Asian girls. - O Asyalı kızlar için ilgi çekici.

quicken the pulse
absorbing
intriguing

The thought of being eaten alive was both frightening and intriguing. - Canlı yenilme düşüncesi korkutucu ve ilgi çekici.

That's a very intriguing idea. - O çok ilgi çekici bir fikir.

attractive

What do you find attractive about her? - Onun hakkında ilgi çekici ne bulabilirsin?

interesting, gripping
engrossing
gripping
catchy
ilgi çekici bir şekilde
grippingly
ilgi çekici bir şekilde
spectacularly
ilgi çekici program
drawing card
ilgi çekici şey
goody
ilgi çekici şey
draw
ilgi ve dikkat çekici olma durumu
state interest and be attractive
başka ilgi çekici neler var
What other interesting things are there to see
erkek çocuğu için ilgi çekici bir oyuncak arıyorum
I would like an interesting game for a boy
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek
camp
Türkçe - Türkçe
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
ilgi çekici