çabalamak

listen to the pronunciation of çabalamak
Türkisch - Englisch
struggle
endeavor
strive

To strive against the stream requires courage. - Akıntıya karşı çabalamak cesaret gerektirir.

{i} endeavour
go for
to flounder; to flail or thrash one's arms and legs. Çabalama kaptan ben gidemem. (Konuşma Dili) Don't force me; I simply can't do it
endeavour [Brit.]
work
to strive, struggle, exert oneself
strain at
exert oneself
scramble
go after
tug
strain
hump oneself
study
to endeavour, to strive, to struggle, to labour, to labor , to exert oneself, to make an effort
flounder around
exsert
flounder
exert
seek
Labour
labor
çabalama
struggle
boşuna çabalamak
flounder
çabalama
{i} scramble
çabala
{f} struggle

Tom struggled to walk again after the accident. - Tom kazadan sonra tekrar yürümek için çabaladı.

Tom struggled to climb to the top. - Tom tepeye tırmanmak için çabaladı.

çabalama
exerting
çabalama
flounder
çabala
made an effort
çabala
{f} flounder

How long did you flounder around before you asked for help? - Yardım istemeden önce ne kadar çabaladın?

çabala
make an effort
çabala
flounder around
çabala
struggling
çabalama
Effort, striving, struggle, exertion
tüm gücüyle çabalamak
be all for smth
tüm gücüyle çabalamak
strain every nerves
çabalama
{i} conation
çabalama
effort, striving, struggling, exertion
çabalama
throe
çabalama
effort
Türkisch - Türkisch
Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek: "Çalış, didin, çabala; aklını, bilgini ve emeğini ortaya koy, bir şeyler elde et."- T. Buğra
Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak
Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak: "Denize girince arkamdan atılır, çabalayarak yüzer, bana yetişmeye çalışır."- N. Cumalı
Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek
çabalama
Çabalamak işi
çabalamak
Favoriten