çabalama

listen to the pronunciation of çabalama
Türkçe - İngilizce
struggle
Effort, striving, struggle, exertion
conation
effort, striving, struggling, exertion
effort
scramble
flounder
exerting
throe
çabalamak
struggle
çabalamak
{f} endeavor
çabalamak
{i} endeavour
çabalamak
{f} strive

To strive against the stream requires courage. - Akıntıya karşı çabalamak cesaret gerektirir.

çabala
{f} struggle

She struggled to get up. - O kalkmak için çabaladı.

Tom struggled to climb to the top. - Tom tepeye tırmanmak için çabaladı.

çabalamak
go for
çabalamak
flounder
çabalamak
exert
çabalamak
flounder around
çabalamak
exsert
çabala
make an effort
çabala
{f} flounder

How long did you flounder around before you asked for help? - Yardım istemeden önce ne kadar çabaladın?

çabala
flounder around
çabala
made an effort
çabalamak
seek
çabalamak
Labour
çabala
struggling
çabalamak
tug
çabalamak
strain at
çabalamak
{f} scramble
çabalamak
to endeavour, to strive, to struggle, to labour, to labor , to exert oneself, to make an effort
çabalamak
study
çabalamak
exert oneself
çabalamak
{f} work
çabalamak
hump oneself
çabalamak
labor
çabalamak
strain
çabalamak
endeavour [Brit.]
çabalamak
go after
çabalamak
to flounder; to flail or thrash one's arms and legs. Çabalama kaptan ben gidemem. (Konuşma Dili) Don't force me; I simply can't do it
çabalamak
to strive, struggle, exert oneself
Türkçe - Türkçe
Çabalamak işi
çabalamak
Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak
çabalamak
Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek: "Çalış, didin, çabala; aklını, bilgini ve emeğini ortaya koy, bir şeyler elde et."- T. Buğra
çabalamak
Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak: "Denize girince arkamdan atılır, çabalayarak yüzer, bana yetişmeye çalışır."- N. Cumalı
çabalamak
Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek
çabalama