be all for smth

listen to the pronunciation of be all for smth
İngilizce - Türkçe
tüm gücüyle çabalamak
be all for
-i candan desteklemek
be all for
-e taraftar olmak
be all for sth
(deyim) bir seyin yapilmasina tamamen taraftar olmak
be all for smth