dank

listen to the pronunciation of dank
İngilizce - Türkçe
soğuk
yaş
nemli
{s} rutubetli
{s} küf kokulu
{s} ıslak
dankness
ıslaklık
in a dank manner
Bir dank şekilde
dankly
nemli bir biçimde
dankness
rutubet
Türkçe - Türkçe
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
(Osmanlı Dönemi) (Dunuk) Darlık, dıyk
kafası dank etmek
(deyim) Çoktandır anlayamadığı bir meseleyi bir olay sebebiyle birden bire kavramak, doğruyu yakalamak
kafasına dank etmek
(deyim) Çoktandır anlayamadığı bir meseleyi bir olay sebebiyle birden bire kavramak, doğruyu yakalamak
İngilizce - İngilizce
highly potent

That was very dank marijuana.

dark, damp and humid

The dank cave was chilly and spooky.

To moisten, dampen; used of mist, dew etc
{a} damp, moist, wet
{n} moisture, water
A dank place, especially an underground place such as a cave, is unpleasantly damp and cold. The kitchen was dank and cheerless. unpleasantly wet and cold (Probably from a language)
Moisture; humidity; water
unpleasantly cool and humid; "a clammy handshake"; "clammy weather"; "a dank cellar"; "dank rain forests"
{s} moist, clammy and wet; (Slang used in Canada & USA) extraordinary, extremely good, excellent
A small silver coin current in Persia
Damp; moist; humid; wet
danker
comparative of dank
dankest
superlative of dank
dankly
In a dank manner
dankly
wetly, clammily
dankness
{i} wetness, clamminess
dankness
The state or quality of being dank
dankness
unpleasant wetness
dank