made up of liquid or moisture

listen to the pronunciation of made up of liquid or moisture
İngilizce - Türkçe

made up of liquid or moisture teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

wet
ıslatmak

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

wet
ıslak

Tom, masanın üstünü ıslak bir bez ile temizledi. - Tom cleaned the top of the table with a wet rag.

Bu tür ayakkabı ıslak zeminde kayma eğilimindedir. - This kind of shoe is apt to slip on wet ground.

wet
{i} yağmurlu hava
wet
{s} içkili
made up of
oluşmak

Amerika 50 eyaletten oluşmaktadır. - The United States is made up of 50 states.

Amerika 50 eyaletten oluşmaktadır. - America is made up of 50 states.

made up of
ibaret olmak
wet
ıslamak
wet
-e işemek
made up of
destekle
wet
{i} isteksiz kimse
made up of
-den oluşmak, -den meydana gelmek
made up of
oluşan
made up of
-den oluşmak, -den yapılmak
wet
{s} hatalı
wet
{s} yağışlı

Hava kesin yağışlı olacak. - The weather is sure to be wet.

Bu yağışlı havadan bıktım. - I am fed up with this wet weather.

wet
(İnşaat) ıslak, nemli
wet
(isim) martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
wet
{f} içki ile kutlamak
wet
içki yasağ
wet
kim

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

wet
{i} içki
wet
{i} içki yasağı karşıtı
wet
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
İngilizce - İngilizce
wet
made up of
Made of, composed of
made up of liquid or moisture

  Heceleme

  made up of liq·uid or mois·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  meyd ʌp ıv lîkwıd ır moysçır

  Telaffuz

  /ˈmād ˈəp əv ˈləkwəd ər ˈmoisʧər/ /ˈmeɪd ˈʌp əv ˈlɪkwəd ɜr ˈmɔɪsʧɜr/

  Günün kelimesi

  encomium