to have respect for

listen to the pronunciation of to have respect for
İngilizce - Türkçe

to have respect for teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

respect
{f} saygı göstermek

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım, bu yüzden gittim. - I had to respect Tom's wishes, so I left.

Tom'a saygı göstermekten başka yapacak bir şeyim yok. - I have nothing but respect for Tom.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Tom'a saygı duymak zorundasın. - You've got to respect Tom.

Hindular et, özellikle sığır eti yemezler, onlar hayvanların yaşamlarına saygı duymak için temel olarak vejetaryendirler, - Hindus don't eat meat, in particular beef, and they are mainly vegetarian in order to respect the animals' lives.

respect
ihtiram
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
çekit
respect
riayet
have respect for
saygı duymak
have respect for
saygılı olmak
have respect for
saygısı olmak
respect
{i} ilgi

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} uyma

Genç insanlar yasaya uymalıdır. - Young people must respect the law.

Turistler seyahat ederken yerel kültürlere uymaya dikkat etmeliler. - Tourists should take care to respect local cultures when they are travelling.

respect
{i} hatır
respect
{i} bakım

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

Bu bakımdan haklısın. - In this respect, you're right.

İngilizce - İngilizce
respect
to have respect for

  Heceleme

  to have re·spect for

  Türkçe nasıl söylenir

  tı häv rispekt fôr

  Telaffuz

  /tə ˈhav rēˈspekt ˈfôr/ /tə ˈhæv riːˈspɛkt ˈfɔːr/

  Günün kelimesi

  pike