to continue, last, undergo, suffer, bear

listen to the pronunciation of to continue, last, undergo, suffer, bear
İngilizce - Türkçe

to continue, last, undergo, suffer, bear teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

endure
{f} dayanmak
endure
katlanmak

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

Hayatta birçok zorluklara katlanmak zorundasın. - You have to endure a lot of hardships in life.

endure
tahammül etmek
endure
{f} sürmek
endure
{f} sabretmek
endure
kaldırmak
endure
acıya katlanmak
endure
sebat etmek
endure
dayan

Tom gözlerini sık biçimde kapattı ve acıya dayandı. - Tom closed his eyes tightly and endured the pain.

Bu köprü uzun süre dayanamaz. - This bridge will not endure long.

endure
çekmek
endure
uzun süre dayanmak
endure
uzun süre etkisini ve gücünü korumak
endure
{f} devam etmek
endure
{f} dişini sıkmak
endure
{f} var olmak
endure
kal/katlan
endure
{f} durmak
İngilizce - İngilizce
{v} endure
to continue, last, undergo, suffer, bear