boyun eğmez

listen to the pronunciation of boyun eğmez
Türkçe - İngilizce
challenging
obdurate
hard-core
unflexible
indomitable
unrelenting
inexorable
inflexible

Tom is quite inflexible. - Tom oldukça boyun eğmez.

Tom is inflexible, isn't he? - Tom boyun eğmez, değil mi?

unyielding
unflinching
inductile
boyun eğmez tip
hard-liner
boyuneğmez
{s} unrelenting
boyun
truckle
boyun eğmez