to continue, last, undergo, suffer, bear

listen to the pronunciation of to continue, last, undergo, suffer, bear
Englisch - Türkisch

Definition von to continue, last, undergo, suffer, bear im Englisch Türkisch wörterbuch

endure
{f} dayanmak
endure
katlanmak

Çaresi yoksa katlanmak gerekir. - What can't be cured must be endured.

Hayatta birçok zorluklara katlanmak zorundasın. - You have to endure a lot of hardships in life.

endure
tahammül etmek
endure
{f} sürmek
endure
{f} sabretmek
endure
kaldırmak
endure
acıya katlanmak
endure
sebat etmek
endure
dayan

Tom gözlerini sık biçimde kapattı ve acıya dayandı. - Tom closed his eyes tightly and endured the pain.

Bu köprü uzun süre dayanamaz. - This bridge will not endure long.

endure
çekmek
endure
uzun süre dayanmak
endure
uzun süre etkisini ve gücünü korumak
endure
{f} devam etmek
endure
{f} dişini sıkmak
endure
{f} var olmak
endure
kal/katlan
endure
{f} durmak
Englisch - Englisch
{v} endure
to continue, last, undergo, suffer, bear
Favoriten