tire

listen to the pronunciation of tire
İngilizce - Türkçe
yorulmak
yormak
{i} lastik

Lastikleri kontrol eder misin? - Will you check the tires?

Lastikleri kontrol eder misin? - Could you check the tires?

{i} tekerlek

Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir. - Replace the old tires with new ones.

{i} araba lâstiği

Sokakta aşağıya doğru yürürken iki beyaz kedinin bir araba lastiğinin kenarına işediğini gördüm. - While walking down the street, I saw two white cats pissing near a car tire.

Tom'un araba lastiğini değiştirmesi uzun sürdü. - It took Tom a long time to change the tire.

{f} dekore etmek
(Otomotiv) lastik taşıt lastiği
(Otomotiv) oto dış lastiği
(Otomotiv) dışlastik
yorulmuş

Güneş yakıyordu ve onlar yorulmuşlardı. - The sun was hot and they were tired.

Sıcak güneş yüzünden, yorulmuşlardı. - Because of the hot sun, they were tired.

(Askeri) araç lastiği
dış lastik
bkz.tyre
{f} yorul

Ayrıca o çok yoruldu, yürüyemiyor. - She was so tired that she couldn't walk.

Öğretmekten çok yoruldum. - I am very tired from teaching.

yorul(mak)
usandır/yorul/yor
{i} giysi
bitkin olmak
{i} başörtüsü
yorgunluk

Yorgunluktan artık yürümeye hâli kalmamıştı. - He was too tired to walk any more.

Mayuko yorgunluktan ölüyordu. - Mayuko was tired to death.

i., oto. lastik; dışlastik
(Tıp) Yorulmak, bitkinleşmek
{f} bıktırmak
{i} elbise

Eve yağlı elbiselerle çok yorgun olarak geldim. - I came home very tired and with greasy clothes.

{f} bıkmak
{f} lâstik takmak
{f} bıktırmak; of -den bıkmak, -den usanmak
(Tıp) Yormak, yorgunluk vermek, bitkinleştirmek
{f} usanmak
{f} süslemek
bitkinlik tire of bıkmak
lastiği
tyre
lastik

Kış lastiklerini taktın mı? - Have you fitted your winter tyres?

Bunlar çivisiz lastikler mi? - Are these studless tyres?

tyre
tekerlek
tiring
yorucu

Bu gün son derece yorucuydu. - This day was exceptionally tiring.

Sanırım bu iş yorucu. - I think that this work is tiring.

tired
yorgun

Yorgun olmama rağmen sıkı çalışacağım. - Though I am tired, I will work hard.

Çok yorgunum; Sanırım yatacağım. - I'm really tired; I think I'll go to bed.

tire hop
Araç lastiğinin sıçrama yapması
tire chain
kar zinciri
tire of
usanmak
tire of
bıkmak
tire out
bıktırmak
tire pressure
(Otomotiv) lastik hava basıncı
tire pressure
(Otomotiv) lastik basıncı
tire chains
tekerlek zinciri
tire iron
lastik ütüsü
tire of
yor
tire out
bitkin düşürmek
tire out
yormak
tire tool
lastik malzemesi
tire chain
Lastik zinciri
tire equipments
lastik ekipmanları
tire iron
Lastik değiştirirken kullanılan demir levye
tire kicker
(deyim) Alacağı maldan veya hizmetten fiyat, özellik vb. açılarından tam emin olamayan, tatmin olmsyan ve sonunda almayan

It's alright boss, those people just look like a bunch of tire kickers.

tire mark
(Otomotiv) Lastik izi
tire out
yor

Gözlerimi çok yormayan bir bilgisayar olsa onu kesinlikle almak isterim. - If there was a computer that didn't tire out my eyes, I'd definitely want to buy it.

tire pressure
lastik basıncını
tire rotation
(Otomotiv) Oto bakım sırasında sağ arka tekerin sol on, sol arka tekerinde sağ on tekerle çaprazlama değiştirilmeleri
tire tread
lastik diş
tire balance
(Otomotiv) dengelemesi
tire balance
(Otomotiv) lastik balansı
tire bead
(Otomotiv) lastiğin janta oturma yüzeyi
tire bead seat
(Havacılık) damağın canta oturma yüzeyi
tire bead seat
damağın janta oturma yüzeyi
tire casing
(Otomotiv) lastik gövdesi
tire casing
lâstik kaplama
tire chain
kar lâstiği
tire clearance
(Otomotiv) lastik boşluğu
tire dimension
(Otomotiv) lastik boyutları
tire gauge
(Otomotiv) lastik hava basıncı ölçeri
tire industry
tekerlek endüstrisi
tire inflation devices
(Otomotiv) lastik şişirme cihazları
tire inflation kit
lastik şişirme kiti
tire iron
(Otomotiv) lastik demiri
tire iron
(Otomotiv) lastik levyesi
tire lever
levye
tire lever
tekerlek lastiği manivelası
tire line
(Otomotiv) lastik hattı
tire marking
(Otomotiv) lastik tanımlama işaretleri
tire marks
tekerlek izleri
tire marks
teker izleri
tire migration
(Havacılık) lastiğin kayması
tire out
halsiz bırakmak
tire out
canını çıkarmak
tire out
çok yormak
tire patch
(Otomotiv) lastik yaması
tire plies
(Otomotiv) lastik dokuları
tire pressure label
lastik basınç etiketi
tire pressure monitor
lastik basıncı monitörü
tire reef
(Denizbilim) lastik resif
tire rim
jant
tire rotation
(Otomotiv) lastik rotasyonu
tire s.o. out
birini çok yormak
tire sidewall
lastik yan yüzeyi
tire size conversion table
(Otomotiv) lastik ebat eşdeğer tablosu
tire someone out
birini çok yormak
tire terminology
(Otomotiv) lastik terimleri
tire to death
canını çıkarmak
tire to death
yorgunluktan öldürmek
tire to death
halsiz bırakmak
tire to death
çok yormak
tire tread
(Otomotiv) lastik dışı
tire valve
(Otomotiv) lastik supabı
tired
{s} bıkkın

Sen hiçbir şey yapmamaktan dolayı bıkkınsın. - You are tired from doing nothing.

tired
{s} tembel

Tembellik, yorulmadan önce dinlenme alışkanlığından başka bir şey değildir. - Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired.

tired
{s} bitkin

Onların hepsi bitkindi. - They were all tired out.

Yorgun ve bitkin hissediyorum. - I feel tired and exhausted.

auto tire
araba lastiği
car tire
araba lastiği
pneumatic tire
iç lastik
tyre
araba lâstiği
pneumatic tire
pnömatik lastik
pneumatic tire
havalı lastik
solid tire
(Otomotiv) dolgu lastik
solid tire
havasız lastik
tire of
yormak
tire out
bıkkınlık vermek
tired
bıkkınlık gelmek
tired
bıkmak
tireless
yorulmak bilmeyen
tirelessly
yorgunluk nedir bilmeden
tirelessly
bıkmadan
tirelessly
hiç yorulmaksızın
tirelessly
usanmadan
tires
tekerlekler

Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir. - Replace the old tires with new ones.

tires
(Otomotiv) lastikler

Onun lastiklerine hava bastı. - He put air in his tires.

Lastikleri havayla doldur. - Fill the tires with air.

tiring
bıktırıcı
tiring
yorulmuş
tiring
yorularak
tyre
tyros
tyre
(Otomotiv) bandaj
tyre
sur
winter tire
kış lastiği
automobile tire
araba lastiği
flat tire
patlamış lastik
flat tire
inik teker
nerve tire
sinir hastalığı
nerve tire
sinir yorulması
rubber tire
kauçuk lastik
spare tire
yedek lastik

İki yedek lastik alıyoruz. - We are taking two spare tires.

Yedek lastik bagajda. - The spare tire is in the trunk.

spare tire
yedek tekerlek
spare tire
stepne
tired
{f} yor

Ayrıca o çok yoruldu, yürüyemiyor. - She was so tired that she couldn't walk.

Ben gerçekten yorgunum ve erken uyumak istiyorum. - I'm really tired and want to go to bed early.

tired
(of ile) -den bıkmış
tired
bezmiş
tirelessly
yorulmadan

Sami altı yıl boyunca yorulmadan çalıştı. - Sami worked tirelessly for six years.

tirelessness
yorulmazlık
tiring
{f} yorul
tubeless tire
içsiz lastik
tyre
dış lastik
tired
{s} lâstik tekerli
-tire
Lastik
a flat tire
düz bir lastik
all seasons tire
dört mevsim lastiği
bald tire
kel lastik
balloon tire
balon lastik
bias tire
önyargı lastik
burst tire
patlamış lastik
flat tire
patlak teker

Bir patlak tekerim var. - I've got a flat tire.

Senin bu patlak tekeri şimdi tamir etmek için zamanın olur muydu? - Would you have time to fix this flat tire now?

run-flat tire
Delindikten sonra patlamayan lastik
snow tire
kar lastiği
tired
yoruluyor
tired
yoruldu
tired
yorulduk
tired
yorulur
tirelessness
yorulmazlik
tirelessness
yorulmama
Tyre
{i} sur şehri
Tyre
(isim) sur şehri
balance a tire
lastiğin balans ayarını yapmak
blown tire
patlamış lastik
combat tire
(Askeri) MUHAREBE LASTİĞİ: Olağanüstü durumda, mahdut mesafe için havasız olarak kullanılacak şekilde imal edilmiş, dayanıklı, hava basınçlı lastik
direction in which tire rolls
(Otomotiv) lastiklerin yuvarlanma yönü
flat tire
patlak lastik
friction tire
sürtünme lastiği
green tire
(Otomotiv) pişirilmeye hazır lastik
grown tire
(Otomotiv) lastikte gövde büyümesi
i have a flat tire
tekerleğim patladı
mud and snow tire
(Otomotiv) çamur ve kar lastiği
nose tire
(Askeri) burun lastiği
nose tire slip
(Havacılık) burun tekerleği kayması
pneumatic tire
şişirilmiş lastik
punctured tire
yarılmış dış lastik
radial ply tire
radyal lastik
radial tire
radyal lastik
radial tire
(Otomotiv) radyal lastikler
rubber tire
araba lâstiği
rubber tire
lastik
rubber tire
lastik tekerlek
spare tire
göbek
spare tire
(Otomotiv) stepne lastik
spare tire
k.dili. hafif (şişman) göbek
spare tire
yedek lastik [aut.]
spare tire
beli saran yağ
spare tire housing
(Otomotiv) stepne çukuru
spare tire housing
(Otomotiv) istepne çukuru
studded tire
çivili lastik
tireless
yorulmaz

Büyükbabam yorulmaz bir işçidir. - My grandfather is a tireless worker.

tireless
hiç durmaz
tireless
tekerleksiz
tireless
çok
tireless
{s} yorulmak bilmez (kimse)
tireless
faal tirelesslyyorulmadan tirelessness yorulmama
tireless
{s} yorulmak bilmez
tireless
{s} bitmez tükenmez (enerji)
tirelessness
(isim) yorulmama
tiring
eziyetli
tiring
usandır/yorul/yor
tiring
usandıran/yoran
tubeless tire
(Otomotiv) iç lastiksiz tip lastik
tubeless tire
(Otomotiv) tubeless lastik
tubeless tire
(Otomotiv) iç lastiksiz lastik
tubeless tire
tübles lastik
tyre
i., İng., oto., bak. tire 2
would you please check the tire pressure
lastik basıncını kontrol eder misiniz
Türkçe - Türkçe
Pamuk ipliğinden yapılmış
Hiçbir yumuşak tonu olmayan ve yanlızca iki uç yoğunluğu bulunan fotoğraf
Kısa çizgi
Uzun çizgi
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
Kısa çizme
Dikişte kullanılan pamuk ipliği: "Parmak uçlarında ince ince delik çorapları renkli tire ile iliştiriyordu."- M. Yesarî
Pamuk ipliği
TİRE
(Osmanlı Dönemi) f. Karanlık. Bulanık
İngilizce - İngilizce
To make sleepy or weary
To dress or adorn
Metal rim of a wheel
Dress, clothes, attire

men like apes follow the fashions in tires, gestures, actions: if the king laugh, all laugh .

To become bored or impatient (with)
Accoutrements, accessories
To bore
To become sleepy or weary
The rubber covering on a wheel
{n} a rank, row, headdress, furniture, base
{v} to fatigue or be fatigued, harass, dress
To become weary; to be fatigued; to have the strength fail; to have the patience exhausted; as, a feeble person soon tires
exhaust or tire through overuse or great strain or stress; "We wore ourselves out on this hike"
cause to be bored
A tire is the same as a tyre. to start to feel tired, or make someone feel tired. Rubber cushion that fits around a wheel and usually contains compressed air. Solid-rubber tires were used on road vehicles until they were replaced by air-filled pneumatic tires, which, although first patented by Robert Thomson (1822-1873) in 1845, came into common use only when John Dunlop (1840-1921) put them on bicycles in 1888 and the French manufacturer Michelin began to produce them for motor vehicles. The tire consisted of an inner tube containing compressed air that was covered by an outer rubber casing to provide traction. In the 1950s tubeless tires became standard on most automobiles. Improved tire construction produced the radial-ply tire
A child's apron, covering the breast and having no sleeves; a pinafore; a tier
A covering for the head; a headdress
To seize, rend, or tear something as prey; to be fixed upon, or engaged with, anything
A hoop or band, as of metal, on the circumference of the wheel of a vehicle, to impart strength and receive the wear
A tier, row, or rank
The part of the wheel that comes in contact with the ground
{f} make exhausted, make weary
To exhaust the strength of, as by toil or labor; to exhaust the patience of; to wear out (one's interest, attention, or the like); to weary; to fatigue; to jade
hoop that covers a wheel; "automobile tires are usually made of rubber and filled with compressed air" exhaust or tire through overuse or great strain or stress; "We wore ourselves out on this hike" get tired of something or somebody
To seize, pull, and tear prey, as a hawk does
People usually think that tires are made of rubber This is understandable, because rubber is all that you can see A tire is actually made up of three parts: The beads are two hoops of strong steel wire (or, sometimes Kevlar ® ) The cords, cloth forming the body of the tire, woven between the two beads Most modern tires use nylon cords The rubber, which covers all the other parts The rubber on the part that contacts the road is thicker, and is called the tread A bicycle tire is not airtight by itself, so it uses an inner tube, which is basically a doughnut-shaped rubber balloon The inner tube has a valve to allow you to blow it up
hoop that covers a wheel; "automobile tires are usually made of rubber and filled with compressed air"
The casing-and-tread assembly that is mounted on a vehicle to provide pneumatically cushioned contact and traction with the road
Attire; apparel
Furniture; apparatus; equipment
A tall monument Usage: "Lord willin' and the creek don't rise, I sure do hope to see that Eiffel Tire in Paris sometime "
{i} rubber tube fixed around the wheel of a vehicle
If something tires you or if you tire, you feel that you have used a lot of energy and you want to rest or sleep. If driving tires you, take the train He tired easily, though he was unable to sleep well at night
If you tire of something, you no longer wish to do it, because you have become bored of it or unhappy with it. He felt he would never tire of international cricket = weary
get tired of something or somebody
To adorn; to attire; to dress
deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our strength"
standard solid, cushion solid, pneumatic or solid pneumatic style tire
tire barrier
A safety feature of auto racing venues, consisting of stacked tires secured together, that provides a cushion in the event of an impact

The driver lost control and the car struck the tire barrier.

tire bead
the edge of a tire that sits in a groove in the rim
tire gauge
A device used to measure the pressure of vehicle tires
tire kicker
Alternative form of tyre kicker
tire kickers
plural form of tire kicker
tire out
to make someone tired; to exhaust
tire-pressure
the pressure of the air in a vehicle tire
tire-pressure gauge
a tire gauge
tire iron
A metal bar having one end shaped like a chisel and often the other in the form of a socket wrench, used for changing tires on metal rims
tire kicker
(deyim) Someone who is indecisive about purchasing a product or service, and never feels satisfied with what they are offered. In the end a tire kicker may or may not buy. The term comes from sales people at car dealerships. Tire kickers would come around frequently, kick the tires a few times on the cars that they liked, but never make a solid purchasing decision on any particular car or trim
tire chains
chains attached to wheels to increase traction on ice or snow
tire iron
hand tool consisting of a lever that is used to force the casing of a pneumatic tire onto a steel wheel
tire out
If something tires you out, it makes you exhausted. The oppressive afternoon heat had quite tired him out His objective was to tire out the climbers. = wear out + tired out tired out He was obviously tired out
tire out
exhaust or tire through overuse or great strain or stress; "We wore ourselves out on this hike"
tire out
exhaust, make tired
tire shoe
boot on a car that prevents the car from driving
tire valve
(Otomotiv) A small valve mounted on the wheel rim of a tubeless tire that allows air to be added to the tire with a properly equipped air hose and allows air to be withdrawn from an overinflated tire by pressing on the little stem at the end of the valve. Some tire valves have little caps to protect against leaks and keep dirt from fouling the valve
tire-
hoop that covers a wheel; "automobile tires are usually made of rubber and filled with compressed air"
tire-
get tired of something or somebody
tire-
cause to be bored
tire-
standard solid, cushion solid, pneumatic or solid pneumatic style tire
tire-
The casing-and-tread assembly that is mounted on a vehicle to provide pneumatically cushioned contact and traction with the road
tire-
deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our strength"
tire-
exhaust or tire through overuse or great strain or stress; "We wore ourselves out on this hike"
tire-
People usually think that tires are made of rubber This is understandable, because rubber is all that you can see A tire is actually made up of three parts: The beads are two hoops of strong steel wire (or, sometimes Kevlar ® ) The cords, cloth forming the body of the tire, woven between the two beads Most modern tires use nylon cords The rubber, which covers all the other parts The rubber on the part that contacts the road is thicker, and is called the tread A bicycle tire is not airtight by itself, so it uses an inner tube, which is basically a doughnut-shaped rubber balloon The inner tube has a valve to allow you to blow it up
tire-
The part of the wheel that comes in contact with the ground
tire-
A tall monument Usage: "Lord willin' and the creek don't rise, I sure do hope to see that Eiffel Tire in Paris sometime "
Tyre
An ancient sea port and city state of Phoenecia, in the present day Lebanon
cold as a wagon tire
Dead
flat tire
Alternative spelling of flat tyre
radial tire
A style (or method of construction) of tires used for most vehicles, which incorporate reinforcing cords distributed radially relative to the hub (at 90 degrees to the direction of travel)
spare tire
Excess weight or fat accumulated near the waist
spare tire
An extra wheel or tire carried as a replacement in case of a flat
spare tire well
A depression in the trunk of an automobile where the spare tire is stowed
spare tire wells
plural form of spare tire well
tired
Simple past tense and past participle of tire
tireless
Indefatigable, untiring and not yielding to fatigue
tireless
Without a tire (wheel covering); tyreless
tirelessly
In a tireless manner; without tiring, flagging, or ceasing

The volunteers worked tirelessly to improve the content.

tiring
That tires or tire

Carrying my shopping up four flights of stairs is very tiring.

tyre
The ring-shaped protective covering around a wheel which is usually made of rubber or plastic composite and is either pneumatic or solid
tireless
untiring
run-flat tire
A run-flat tire is a pneumatic vehicle tire that is designed to resist the effects of deflation and to enable the vehicle to continue to be driven, although depending on the type of tire, at reduced speeds (i.e. 80 km/h or 50 mph) and for limited distances. They were originally developed for two-seat sports cars with little room for spare tires and jacks, but are growing in popularity for other vehicles because of their safety and convenience
Tired
busted
Tyre
{i} famous ancient Phoenician seaport; town in southern Lebanon
Tyre
A sea port and city state of Phoenecia in biblical times in the present day Lebanon
auto tire
a tire consisting of a rubber ring around the rim of an automobile wheel
balloon tire
A wide pneumatic tire designed for full inflation at relatively low pressure, used especially in certain early bicycles and motor vehicles
car tire
a tire consisting of a rubber ring around the rim of an automobile wheel
cushion tire
A thick solid-rubber tire, as for a bicycle, with a hollow groove running lengthwise on the inside
flat tire
a deflated pneumatic tire
flat tire
punctured tire, tire which has lost air, blowout
low tire pressure warning
(Otomotiv) Electronically determines if the vehicle has low tire pressure
pneumatic tire
A tire inflated with air, as opposed to an airless tire In general usage, "pneumatic" refers to any device which operates by air pressure
pneumatic tire
a tire made of reinforced rubber and filled with compressed air; used on motor vehicles and bicycles etc
pneumatic tire
Every tire in which compressed air is designed to support the load
radial tire
A pneumatic tire in which the ply cords extending to beads are laid at approximately right angles to the center line of the tread
rubber tire
a tire consisting of a rubber ring around the rim of an automobile wheel
snow tire
A tire with a deep tread or studs to give added traction on snow-covered surfaces. a special car tyre with a pattern of deep lines, used when driving on snow or ice
snow tire
an automobile pneumatic tire with deep tread to give traction in snow
snow tire
tire having a deep tread which adds traction
spare tire
excess fat around the waistline
spare tire
extra tire that can be used to replace a flat tire; (Slang) ring of flabby and fatty flesh around one's waist
tired
Limp, feeble, lackluster
tired
Overused, cliché
tired
You can describe a part of your body as tired if it looks or feels as if you need to rest it or to sleep. My arms are tired, and my back is tense
tired
Old, over-the-hill, limp, feeble, lackluster
tired
{s} exhausted, weary
tired
Used in the context of general equities Has been strong for a while and will probably fall due to increased supply at current price level (due to profit taking, technical analysis, etc ) Heavy
tired
Weary; fatigued; exhausted
tired
If you are tired, you feel that you want to rest or sleep. Michael is tired and he has to rest after his long trip. + tiredness tired·ness He had to cancel some engagements because of tiredness
tired
repeated too often; overfamiliar through overuse; "bromidic sermons"; "his remarks were trite and commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer"; "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'"
tired
Said of a wine that has lost all of its qualities either at the time it was bottled or during transport
tired
Has been strong for a while and will probably fall due to increased supply at current price level (due to e g profit taking, technical analysis) Heavy
tired
disapproval If you describe something as tired, you are critical of it because you have heard it or seen it many times. I didn't want to hear another one of his tired excuses
tired
In need of some rest or sleep
tired
depleted of strength or energy; "tired mothers with crying babies"; "too tired to eat
tired
If you are tired of something, you do not want it to continue because you are bored of it or unhappy with it. I am tired of all the speculation I was tired of being a bookkeeper. = sick
tired
past of tire
tired
Past it's peak; feeble
tired
Fed up, annoyed, irritated, sick of
tired
whacked
tired
exhausted

We were completely exhausted from the five-hour trip. - We were dead tired from the five-hour trip.

tired
Past its peak of flavor development; old
tired
depleted of strength or energy; "tired mothers with crying babies"; "too tired to eat"
tireless
showing sustained enthusiastic action with unflagging vitality; "an indefatigable advocate of equal rights"; "a tireless worker"; "unflagging pursuit of excellence"
tireless
characterized by hard work and perseverance
tireless
{s} untiring, indefatigable
tireless
approval If you describe someone or their efforts as tireless, you approve of the fact that they put a lot of hard work into something, and refuse to give up or take a rest. Mother Teresa's tireless efforts to help the poor. + tirelessly tire·less·ly He worked tirelessly for the cause of health and safety. working very hard in a determined way without stopping
tirelessly
in a manner of not becoming weary
tirelessly
with indefatigable energy; "she watched the show indefatigably"
tirelessness
{i} vigor, energy; lack of tiredness, lack of fatigue
tirelessness
The property of being tireless
tires
third-person singular of tire
tires
Critical parts of your car that allow braking, accelerating, and cornering on wet or dry roads and contribute significantly to the vehicle's ride quality All cars today use radial construction tires Sidewalls are usually reinforced with polyester or nylon Treads are reinforced with a combination of polyester, steel, and sometimes nylon
tires
the rubber or vinyl which surrounds the wheels
tires
a rubber cushion that fits around a wheel (as of an automobile) and usually contains compressed air
tires
plural of tire
tires
Many different types of tires are used, depending on the class or the area in which you are running Manufacturer and tire stickyness are typically mandated by the governing body of your race You can get a nice overview of the different degrees of stickyness (as determined by their compound) on KAM's tire page The stickyer a tire, the softer it is, which in turn results in a higher tire grip which allows higher cornering speed Harder tires do not provide as much grip as stickyer tires, but they will last longer (several races), compared to a really soft tire (one race) Harder tires are typically used in the novice classes A tire is mounted on the wheel rim
tires
Vehicle tires of all types
tires
"To tire" the head is to adorn it (2 Kings 9: 30) As a noun the word is derived from "tiara," and is the rendering of the Heb p'er, a "turban" or an ornament for the head (Ezek 24: 17; R V , "headtire;" 24: 23) In Isa 3: 18 the word saharonim is rendered "round tires like the moon," and in Judg 8: 21, 26 "ornaments," but in both cases "crescents" in the Revised Version
tiring
producing exhaustion; "an exhausting march"; "the visit was especially wearing"
tiring
Action of the verb to tire
tiring
If you describe something as tiring, you mean that it makes you tired so that you want to rest or sleep. It had been a long and tiring day Travelling is tiring. making you feel that you want to sleep or rest
tiring
present participle of tire
tiring
{s} wearying, exhausting
tyre
hoop that covers a wheel; "automobile tires are usually made of rubber and filled with compressed air"
tyre
Curdled milk
tyre
Attire
tyre
a port in southern Lebanon on the Mediterranean Sea; formerly a major Phoenician seaport famous for silks
tyre
See 4th Tire
tyre
tyre tyres in AM, use tire A tyre is a thick piece of rubber which is fitted onto the wheels of vehicles such as cars, buses, and bicycles. see also spare tyre. An ancient Phoenician city on the eastern Mediterranean Sea in present-day southern Lebanon. The capital of Phoenicia after the 11th century 1291. Variant of tire. Arabic r Town (pop., 1994 est.: 80,000), southern Lebanon. In the 11th-6th centuries BC it was a major commercial city, a centre of Phoenician civilization, and a dominant sea power. Later it was noted for its silken garments and Tyrian purple dye. Probably founded before the 14th century BC, it is frequently mentioned in the Bible. It successfully resisted a 6th-century-BC siege of 13 years by the Babylonian king Nebuchadrezzar II. It fell to Alexander the Great in 332 BC. Ruled later by the Seleucid dynasty and then by the Romans, it passed to the Muslims in the 7th century AD. After its capture by the Crusaders in 1124, it became a chief city of the kingdom of Jerusalem (see Crusades). It fell again to the Muslims in 1291 and was destroyed. The modern town was included in Lebanon in 1920 and was occupied by Israeli forces (1982-85). Its main economic activity is fishing. Baja California Sur Big Sur Odo of Châtillon sur Marne
tyre
See 2d and 3d Tire
tyre
To prey
tyre
See entry at tire
tyre
{i} tire, rubber tube or tube shaped body fixed around the wheel of a vehicle (British)
tyres
plural of tyre
wagon tire
a metal hoop forming the tread of a wheel
tire