yorulmaz

listen to the pronunciation of yorulmaz
Türkçe - İngilizce
unflagging
tireless

My grandfather is a tireless worker. - Büyükbabam yorulmaz bir işçidir.

inexhaustible
unfailing
indefatigable
unwearied
energetic
untiring
yorulmaz