tire out

listen to the pronunciation of tire out
İngilizce - Türkçe
bıktırmak
yormak
bitkin düşürmek
yor

Gözlerimi çok yormayan bir bilgisayar olsa onu kesinlikle almak isterim. - If there was a computer that didn't tire out my eyes, I'd definitely want to buy it.

çok yormak
halsiz bırakmak
canını çıkarmak
bıkkınlık vermek
poop
geminin arkası
poop
(Ticaret) kıçı
poop
kıç
poop
gemi kıçından içeriye dalga girmek
poop
{f} yormak
poop
{i} pupa
poop
{f} gaz yapmak
poop
(fiil) boru çalmak, gaz yapmak, osurmak, yormak, yorgun düşürmek, pupadan çarpmak (dalga)
poop
{f} osurmak
poop
takati kesilmi
poop
takatini kesmek
poop
geminin kıçı
poop
{f} yorgun düşürmek
poop
bitkin bitap
poop
{i} kıç (gemi)
poop
i., den. pupa, kıç
poop
zarta
poop
k.dili. pırt yapmak, osurmak
tire s.o. out
birini çok yormak
tire someone out
birini çok yormak
to tire out
pestile çevirmek
İngilizce - İngilizce
to make someone tired; to exhaust
exhaust, make tired
exhaust or tire through overuse or great strain or stress; "We wore ourselves out on this hike"
If something tires you out, it makes you exhausted. The oppressive afternoon heat had quite tired him out His objective was to tire out the climbers. = wear out + tired out tired out He was obviously tired out
poop
tire out