tersine çevirmek

listen to the pronunciation of tersine çevirmek
Türkçe - İngilizce
turn inside out
reserve
reverse
to turn inside out, to invert
1. to turn (something) inside out. 2. to invert. 3. to spoil (something that's been going well)
revert
tersine çevirme
{i} reversal
tersine çevir
(Bilgisayar) revert
tersine çevirme
inversion
tersine çevir
{f} inverted
tersine çevir
invert
tersine çevir
{f} reverse

How do we reverse the process? - Süreci nasıl tersine çeviririz?

Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose. - Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır.

tersine çevir
make an inversion
tersine çevir
made an inversion
tersine çevirme
disassemble
tersine çevirmek