tersine çevirme

listen to the pronunciation of tersine çevirme
Türkçe - İngilizce
reversal
inversion
disassemble
tersine çevirme mekanizması
reversing mechanism
tersine çevir
(Bilgisayar) revert
tersine çevirmek
reserve
tersine çevirmek
turn inside out
tersine çevir
{f} reverse

How do we reverse the process? - Süreci nasıl tersine çeviririz?

Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose. - Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır.

tersine çevir
make an inversion
tersine çevir
{f} inverted
tersine çevir
invert
tersine çevir
made an inversion
Tersine Çevirmek
revert
tersine çevirmek
to turn inside out, to invert
tersine çevirmek
1. to turn (something) inside out. 2. to invert. 3. to spoil (something that's been going well)
tersine çevirmek
reverse
tersine çevirme