reflex

listen to the pronunciation of reflex
İngilizce - Türkçe
refleks

Çok teşekkür ederim. Öğürme refleksimi harekete geçirdiğin için teşekkür ederim. - Thank you very much. Thank you for activating my gag reflex.

Çocuğun iyi refleksleri var. - The boy has good reflexes.

(Dilbilim) dönüş

Dönüşlü fiiller dersi öğrenciler için her zaman zordur. - The lesson on reflexive verbs is always difficult for the students.

tepkesel
tepkeli
yansı
tepki
gayri ihtiyari vukua gelen hareket
reflex action gayri ihtiyari hareket
{i} istemsiz hareket
istemsiz
{i} yansıma
yansıyan
yansıtmak
(Tıp) Bir tenbihe karış irade dışı verilen cevap, refleks
{i} akis
reflex center gayri
yansımış şekil
geriye ç
elinde olmayarak vukua gelen
{i} tepke
akseden
akise
reflex act
refleks hareket
reflex action
istençdışı hareket
reflex action
refleks hareket
reflex akinesia
refleks akinezi
reflex arc
refleks arkı
reflex camera
reflaks fotoğraf makinesi
reflex centre
beyindeki refleks merkezi
reflex movement
refleks hareket
reflex movement
istençdışı hareket
reflex reflection
geri yansıma
reflex angle
refleksif acı, yansik acı
reflex baffle
refleks hoparlör kutusu
reflex circuit
refleks devresi, yansıma devresi
reflex hammer
Refleks çekici. Doktorların diz veya asıl refleksini ölçmek için kullandıkları özel muayene çekici
reflex klystron
refleks klistron
reflex angle
(Matematik) yansık açı
reflex angle
(Matematik) refleksli açı
reflex arch
(Fizyoloji) refleks halkası
reflex centre
(Anatomi) (beyindeki) refleks merkezi
reflex circuit
(Elektrik, Elektronik,Teknik) yansıma devresi
reflex circuit
(Elektrik, Elektronik,Teknik) refleks devresi
reflex epilepsy
(Pisikoloji, Ruhbilim) refleks epilepsisi
reflex force
(Askeri) baskın püskürtme kuvveti
reflex force
(Askeri) BASKIN PÜSKÜRTME KUVVETİ: Hava Kuvvetleri Birliklerinde; alarm kuvvetinin deniz aşırı bölgelerde veya yurt içi bölge ileri üslerinde bulundurulan ve bir zaman çizelgesine göre münavebeli görev alan kısım
reflex inhibition
(Pisikoloji, Ruhbilim) refleks ketleme
reflex latency
(Pisikoloji, Ruhbilim) refleks gizliliği
reflex sensitization
(Pisikoloji, Ruhbilim) reflekse duyarlılaştırma
reflex sight
(Askeri) yansımalı nişangah
reflex sight
(Askeri) REFLEKTÖRLÜ NİŞANGAH: Silaha monte edilmiş olarak bulunan ve nişancı eğik cam levhadan hedefe baktığı zaman görüş sahası içine dürbün iç taksimatının hayalini yansıtan nişan cihazı
reflex timing
(Tıp) refleksogram
strech reflex
(Geometri) Kasılma refleksi: Bir kasın, uzunluğuna pasif gerilmesine tepki olarak kasılma refleksi
withdrawal reflex
(Geometri) Çekilme refleksi: Ağrılı bir uyarıcının oluşturduğu refleks olup, bedenin ilişkili kısmı acı veren uyarıdan hemen uzaklaştırılır
conditioned reflex
koşullu reflex
knee jerk reflex
(Tıp) diz refleksi
stretch reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) gerilme refleksi
achilles reflex
aşil refleksi
babinski's reflex
babinski refleksi
conditioned reflex
şartlı refleks
corneal reflex
kornea refleksi
cremasteric reflex
kremaster refleksi
defence reflex
savunma refleksi
delayed reflex
gecikmiş refleks
embrace reflex
moro refleksi
faucial reflex
öğürme refleksi
gag reflex
öğürme refleksi
laryngeal reflex
larinks refleksi
lid reflex
kornea refleksi
moro reflex
moro refleksi
oculocardiac reflex
okülokardiyak refleks
patellar reflex
patella refleksi
pharyngeal reflex
farenks refleksi
plantar reflex
plantar refleks
sucking reflex
emme refleksi
trained reflex
şartlı refleks
vomiting reflex
kusma refleksi
achilles reflex
asil refleksi
rooting reflex
refleks köklenme
unconditioned reflex
Şartsız refleks
accommodation reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) intikam refleksi
accommodation reflex
(Tıp) intibak refleksi
acute affective reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) akut duygusal refleks
affective reflex
(Tıp) duygusal refleks
attention reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) dikkat refleksi
babinsi's reflex
(Tıp) (sign) Ayak tabanı sert ve künt bir cisimle çizildiğinde baş parmağın aşağıya büküleceği yerde yukarı doğru kıvrılması
bekhterev's reflex
(Diş Hekimliği) ( V. M. Bekhterev, 1857 - 1927 . Rus nöroloji uzmanı ) nazal kavitenin bir yanında mukozanın irite edilmesi ile aynı tarafta yüzün kasılması
flexor reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) bükülme refleksi
iris reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) iris refleksi
laryngeal reflex
(Diş Hekimliği) larinks ve farinksin iritasyonu ile oluşan öksürme
nasomental reflex
(Diş Hekimliği) Burun yanına perkusyon çekiçi ile vurunca, mentalis kasının alt dudağı kaldırarak kasılması
nociceptive reflex
(Diş Hekimliği) Ağrılı bir stimulusun meydana getirdiği herhangi bir refleks
orienting reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) yönelme refleksi
palatal reflex
(Diş Hekimliği) Damağı uyarılması ile yutkunma
palmo mental reflex
(Diş Hekimliği) Avuç içinin baş parmak tarafındaki kabartısının uyarılması ile, ilgili el tarafındaki yüz kaslarının kasılması
patellar reflex
dizkapağı refleksi,patella refleksi
pathologic reflex
(Diş Hekimliği) Patolojik bir durum sonucu, teşhisi için yardımcı bir belirti olan herhangi bir refleks; örneğin çene kasılma refleksi
prepotent reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) öncelikli refleks
primitive reflex
ilkel refleks
reflexly
istemeyerek/yansıyarak
righting reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) doğrultma refleksi
rooting reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) aranma refleksi
stance reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) duruş refleksi
tonic reflex
(Pisikoloji, Ruhbilim) tonik refleks
twin lens reflex
(Fotoğrafçılık) çift objektifli refleks
İngilizce - İngilizce
to bend, turn back or reflect
An automatic response to a simple stimulus which does not require mental processing
A corresponding phoneme in a daughter language
Produced automatically by a stimulus
to respond to a stimulus
Having greater than 180 degrees but less than 360 degrees

P denotes a polygon and r the number of reflex vertices.

Bent, turned back or reflected
{a} directed backwards
{n} a reflection
Reflection; the light reflected from an illuminated surface to one in shade
A reflex or a reflex action is something that you do automatically and without thinking, as a habit or as a reaction to something. Walsh fumbled in his pocket, a reflex from his smoking days
A reflex is a movement or activity of the body performed automatically and without conscious volition in consequence of activation of sensory neurons which transmit impulses toward the central nervous system, and which in turn activate motor axons which cause movements of muscles or glands Reflexes may be purely somatic, purely autonomic or mixed somatic and autonomic
Directed back; attended by reflection; retroactive; introspective
without volition or conscious control; "the automatic shrinking of the pupils of the eye in strong light"; "a reflex knee jerk"; "sneezing is reflexive"
A movement performed involuntarily as a result of the stimulation of a sensory nerve which sends an impulse through a connecting nerve to a nerve center and thence to a motor nerve; this functional unit of the nervous system is called a reflex arc
The direct response to external or internal stimuli
Involuntary action of effectors mediated by the nervous system
Conditioned Reaction to an Event without Thinking
an involuntary response of the nervous system to a stimulus
Of, pertaining to, or produced by, stimulus or excitation without the necessary intervention of consciousness
an automatic physiological response to an external stimulus, which occurs directly through the spinal cord
Involuntary movement elicited by activation of sensory receptors
To reflect
An involuntary movement produced by reflex action
An involuntary reaction in response to a stimulus applied to the periphery and transmitted to the nervous centers in the brain or spinal cord
– A reaction, involuntary movement or response to a stimulus applied to the periphery and transmitted to the nerve centers in the brain or spinal cord
an automatic instinctive unlearned reaction to a stimulus
Your reflexes are your ability to react quickly with your body when something unexpected happens, for example when you are involved in sport or when you are driving a car. It takes great skill, cool nerves and the reflexes of an athlete. In biology, an automatic and inborn response to a stimulus that involves a nerve impulse passing from a sensory nerve cell to a muscle or gland without reaching the level of consciousness. Simple reflexes include sucking, swallowing, blinking, scratching, and the knee jerk. Most reflexes consist of complex patterns of many unconsciously coordinated muscular actions that form the basis of much instinctive behavior in animals. Examples include walking, standing, the cat's righting reflex, and basic sexual acts
{s} carried out as a reflex (of an action); surpassing 180 degrees (of an angle)
An innate and automatic response to sensory input We have reflexes to withdraw from pain, startle at sensations that surprise us, and extend our head and body upward in response to vestibular input There are many other reflexes
To bend back; to turn back
A reflex or a reflex action is a normal, uncontrollable reaction of your body to something that you feel, see, or experience. tests for reflexes, like tapping the knee or the heel with a rubber hammer
{i} automatic reaction, involuntary response; physiological process that causes an involuntary response; energy that is returned from a surface; mirror image, reflected image
{f} bend
Contraction of a muscle in response to tapping the tendon or guider with a reflex hammer; it requires intact sensory nerve supply to transmit the stretching of receptors in the muscle, and intact motor nerve supply for the muscle to contract
Produced in reaction, in resistance, or in return
a reflected action or movement; the sum total of any particular involuntary activity
reflex angle
An angle greater than 180 degrees but less than 360 degrees
reflex angles
plural form of reflex angle
reflex arc
The neural pathway that mediates a reflex
reflex hammer
A tool used by physician to hit the body and test for certain reflexes
reflex response
The outcome carried out by the motor effector as a result of the reflex arc
reflex hammer
A reflex hammer is a medical instrument used by physicians to test deep tendon reflexes. Testing for reflexes is an important part of the neurological physical examination in order to detect abnormalities in the central or peripheral nervous system
reflex angle
an angle greater than 180 degrees (but less than 360)
reflex angle
{i} (Geometry) angle greater than 180 degrees and less than 360 degrees
reflex angle
n. An angle greater than 180° and less than 360°
reflex arc
the neural path of a reflex
reflex camera
camera that allows the photographer to view and focus the exact scene being photographed
reflex camera
A camera fitted with a mirror that reflects the image of an object or a scene onto a viewing screen so that focus, lighting, and composition may be evaluated
reflex epilepsy
a form of epilepsy in which attacks are induced by peripheral stimulation
Escherich's reflex
A contraction of the muscles of the lips due to irritation of their mucosa
conditioned reflex
a response, to a stimulus, that has been acquired by operant conditioning
patellar reflex
The reflex which causes a bent knee to kick when the tendon below the patella (kneecap) is tapped
pilomotor reflex
Raised skin, usually caused by the involuntary erection of hairs on the neck or arms caused by cold, excitement, or fear
rooting reflex
a reflex in infants in which the head is turned towards any stimulus; used to find the nipple
conditioned reflex
An instinctive reflex dependent on previous learning or experience
unconditioned reflex
An instinctive reflex not dependent on previous learning or experience
accommodation reflex
reflex changes in the eyes that enable an object to be focused on the retina
conditional reflex
an acquired response that is under the control of (conditional on the occurrence of) a stimulus
conditioned reflex
reflex which has been learned by association
defecation reflex
normal response to the presence of feces in the rectum
diving reflex
A reflexive response to diving in many aquatic mammals and birds, characterized by physiological changes that decrease oxygen consumption, such as slowed heart rate and decreased blood flow to the abdominal organs and muscles, until breathing resumes. Though less pronounced, the reflex also occurs in certain nonaquatic animals, including humans, upon submersion in water
light reflex
reflection of light, quality of light beams to bounce back from a surface
light reflex
reflex contraction of the sphincter muscle of the iris in response to a bright light (or certain drugs) causing the pupil to become smaller
light reflex
Contraction of the pupil of the eye in response to an increase in light
micturition reflex
relaxation of the urethral sphincter in response to increased pressure in the bladder
pharyngeal reflex
normal reflex consisting of retching; may be produced by touching the soft palate in the back of the mouth
pilomotor reflex
reflex erection of hairs of the skin in response to cold or emotional stress or skin irritation
plantar reflex
flexion of the toes when the sole of the foot is stroked firmly on the outer side from the heel to the front in persons over the age of 2 years; under 2 years the results should be extension of the toes (Babinski reflex)
reflexes
plural of reflex
reflexly
In a reflex manner; reflectively
reflexly
in a reflex manner; "such effects can be induced reflexly
rooting reflex
reflex consisting of head-turning and sucking movements elicited in a normal infant by gently stroking the side of the mouth of cheek
startle reflex
a normal reflex of young infants; a sudden loud noise causes the child to stretch out the arms and flex the legs
stretch reflex
A reflex contraction of a muscle in response to stretching of an attached tendon or of the muscle itself
stretch reflex
reflex contraction of a muscle when an attached tendon is pulled; important in maintaining erect posture
suckling reflex
reflex behavior in newborn mammals; includes finding and grasping the nipple in the mouth and sucking on it and swallowing the milk
twin-lens reflex camera
camera with two objective lenses of the same focal length where one lens is the actual lens that takes the picture amd the other is used for the viewfinder system
Türkçe - İngilizce

reflex teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Gastrocolic Reflex
(Tıp) Gastrokolik Refleks.Boş mideye besin girdiğinde Gastroentestinal sistemde kas hareketlerinin hızlanması.Yemeğin hemen arkasından büyük abdestin teşvik edilmesine sebep olabilir
reflex