herkese duyurma, dile düşürme. bir hükümlüyü ceza olarak halka gösterme

listen to the pronunciation of herkese duyurma, dile düşürme. bir hükümlüyü ceza olarak halka gösterme
Türkçe - Türkçe
teşhir
herkese duyurma, dile düşürme. bir hükümlüyü ceza olarak halka gösterme

    Heceleme

    her·ke·se du·yur·ma, di·le dü·şür·me. bir hü·küm·lü·yü ce·za o·la·rak hal·ka gös·ter·me

    Günün kelimesi

    relucent