tarihli

listen to the pronunciation of tarihli
Türkçe - İngilizce
dated..., bearing the date of: 21 Haziran tarihli bir mektup a letter dated 21 June
dated

The letter was dated April tenth. - Mektup 10 Nisan tarihliydi.

Here is our answer to your fax message dated April 1st. - İşte 1 Nisan tarihli faks mesajınıza verilen cevap.

tarih
history

Susan is majoring in American history. - Susan Amerikan tarihi bölümünde okuyor.

Miss Thomas teaches us history. - Bayan Thomas bize tarih öğretiyor.

tarih
date

My water broke on the evening of the predicted birth date. - Önceden belirlenen doğum tarihinin akşamında suyum kesildi..

I'd like to change the date to tomorrow night. - Ben tarihi yarın geceye değiştirmek istiyorum.

tarihli ve onaylı
given
tarih
date: bugünün tarihi today's date. 5 Nisan 1994 tarihinde on 5 April 1994
tarih
(Bilgisayar) by
tarih
ugrian
tarih
(Bilgisayar) at
tarih
(Bilgisayar) on
tarih
(Bilgisayar) when

I want to teach history when I grow up. - Büyüdüğümde tarih öğretmek istiyorum.

And that's when the airlift began – when the largest and most unlikely rescue in history brought food and hope to the people of Berlin. - Tarihinin en büyük ve en olası kurtarma Berlin halkına yiyecek ve umut getirdi - Ve bu havadan ikmalin başlamasına sebeb oldu

tarih
{i} chronicle
tarih
the date
tarih
date for
Haziran 1985 tarihli Schengen Antlaşmasını Uygulayan Sözleşme)
(Hukuk) Schengen Convention (Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders)
daha önceki tarihli
(Ticaret) ante-dated
eski tarihli
back
tarih
annals
tarih
history; date
tarih
chronogram
tarih
epoch
Türkçe - Türkçe
Herhangi bir tarihi taşıyan, günlü
günlü
TARİH
(Osmanlı Dönemi) İşe yaramaz diye bir kenara atılmış nesne
Tarih
(Osmanlı Dönemi) VECH
Tarih
gün
tarih
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
tarih
Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç
tarih
Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim: "Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar."- F. R. Atay
tarih
Tarih kitabı
tarih
Tarih dersi
tarih
Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı
tarih
Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay
tarih
Evrensel tarihin herhangi bir bölümünü ele alan anlatı
tarihli