ihmal etmemek

listen to the pronunciation of ihmal etmemek
Türkçe - İngilizce
remember
take care
be careful to
have a care
ihmal et
{f} ignoring
ihmal et
{f} neglected

He neglected his duties. - O görevlerini ihmal etti.

Tom neglected his work. - Tom işini ihmal etti.

ihmal et
{f} ignored

She completely ignored me. - O beni tamamen ihmal etti.

ihmal et
{f} disregarded
ihmal et
neglect

He neglected his duties. - O görevlerini ihmal etti.

I regret having neglected my health. - Sağlığımı ihmal ettiğim için pişmanım.

ihmal et
ignore

She completely ignored me. - O beni tamamen ihmal etti.

ihmal et
{f} disregard
ihmal et
pretermit
ihmal etmemek