bakılmak

listen to the pronunciation of bakılmak
Türkçe - İngilizce
nurse
(for something) to be attended to, be tended to, be seen to: O işe bakıldı. That task's been seen to
impersonal passive to look at; to gaze at
(for a child, a sick person, a thing) to be looked after, be cared for: Çocuğa iyi bakıldı. The child was well cared for
impersonal passive to pay attention to, heed, listen to
take care of
looked

The launching of artificial earth satellites is commonly looked upon as an exploration of space. - Yapay dünya uydularının fırlatılmasına yaygın olarak uzayın bir keşfi gözüyle bakılmaktadır.

looked at
looked after
treated
attended
bak
check it out
bak
look at

As a boy, I used to lie on my back on the grass and look at white clouds. - Çocukken çimin üstünde sırtüstü uzanır beyaz bulutlara bakardım.

Look at this Japanese car. - Bu Japon arabasına bak.

bak
(Bilgisayar) look in

By the look in his eye I could tell that he was speaking tongue in cheek. - Onun gözündeki bakışına göre onun şaka yollu konuştuğunu söyleyebilirdim.

Don't worry. He may look intimidating at first glance, but he's actually a very friendly person. - Endişelenme. İlk bakışta korkutucu gözükebilir, ama aslında çok arkadaş canlısı bir insandır.

bak
(Bilgisayar) lookup
bak
{f} look

Look at that mountain which is covered with snow. - Karlarla örtülü şu dağa bak.

He looked at me and smiled. - O bana baktı ve gülümsedi.

bak
{f} regarding
bak
{f} face

She has an absent look on her face. - Yüzünde dalgın bir bakışı vardı.

Seen at a distance, the rock looked like a human face. - Uzaktan bakıldığında, kaya, bir insan yüzü gibi görünüyordu.

bak
look after

She asked me to look after her baby in her absence. - Onun yokluğunda bebeğine bakmamı rica etti.

Lucy's mother told her to look after her younger sister. - Lucy'nin annesi ona küçük kız kardeşine bakmasını söyledi.

bak
have one's wits about one
hekimce bakılmak
If you look at the physician be
bak
{ü} lo
bak
{k} women's lib
bak
vide

Let me have a look at your video camera. - Video kamerana bir bakayım.

bak
{k} Until when? till when
bak
{k} no way
bak
behold
bak
{k} Till when
bak
or else
bak
(abbr. for bakınız) see; cf. (compare)
İngilizce - İngilizce

bakılmak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

BAK
Basic Aeronautical Knowledge, an initial theory course for trainee pilots
BAK
extension of a backup file (Computers)
bak
Arresting Cable Prefix (e g , BAK-9)
bak
Backup ( bak) - Older version of a batch-file, by using this files you can restore the previous version of such a file if you want that for some reason
bak
Back at KB, when you return
bak
A suffix for filenames indicating a backed-up file You can usually delete bak files, provided you make sure that you have the most recent version and will not be needing the backup at any stage
bak
Backup file
bak
Back At Keyboard
bak
a threatening predator, however, Kilrathi do not eat other predators, as they believe them to have an extremely foul taste
Türkçe - Türkçe
Bakma işine konu olmak veya bakma işi yapılmak
Bakma işine konu olmak veya bakma işi yapılmak: "Öyle dik dik bakılmaya, sert hareketlere tahammül edemiyorlardı."- R. H. Karay
BÂK
(Osmanlı Dönemi) f. Korku, havf, çekinme, sakınma
bakılma
Bakılmak işi
İngilizce - Türkçe

bakılmak teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

Bak
Bey, Türkçede erkeklerin kullandığı sanlardan birisidir. Diğerleri efendi, ağa, efe, çelebi, ağabey, amca, dayıdır. Eski Türkçedeki biçimi beğ idi
bakılmak