tüketme

listen to the pronunciation of tüketme
Türkçe - İngilizce
demolition
expenditure
depletion
exhausting
consuming

A sumo wrestler thinks nothing of consuming 20,000 calories a day. - Bir sumo güreşçisi günde 20.000 kalori tüketmekten başka hiçbir şey düşünmez.

They'll go on consuming too much. - Çok fazla tüketmeye devam edecekler.

annihilate
exhaust
exhaustion
tüketmek
use up
tüketmek
consume

Japan consumes a lot of paper. - Japonya, çok fazla kâğıt tüketmektedir.

tüketmek
exhaust
tüket
consume

Tom consumes a lot of wine. - Tom çok şarap tüketir.

I consume, therefore I am. - Tüketiyorum, öyleyse varım.

tüket
{f} sap
tüketmek
spend
tüketmek
deplete
tüketmek
to consume, to deplete; to use up, to expend; to spend; to exhaust; to drain sb
tüketmek
extinguish
tüketmek
{f} destroy
tüketmek
(Ticaret) absorb
tüketmek
corrode
tüketmek
get through
tüketmek
fresh out of
tüketmek
run out
tüketmek
run out of
tüketmek
dry up
tüketmek
go through
tüketmek
{f} erode
tüket
{f} exhausting
tüket
{f} exhausted

We exhausted our funds. - Biz para kaynağını tükettik.

They exhausted all the resources of the country. - Onlar ülkenin tüm kaynaklarını tükettiler.

tüketmek
expend
tüketmek
finish off
tüketmek
{f} drain
tüketmek
eat into sth
tüketmek
eat sth up
tüketmek
use
harcama, tüketme
expenditure, consumption
tüketmek
{f} eat
tüketmek
finish sth off
tüketmek
(Hukuk) to consume
tüketmek
waste
tüketmek
bankrupt
tüketmek
swallow up
tüketmek
(deyim) run through
tüketmek
work out
tüketmek
eat up
tüketmek
wear away
tüketmek
whittle away
tüketmek
wear out
tüketmek
dispose of
tüketmek
whittle off
tüketmek
{f} finish
tüketmek
to exhaust; to use up, expend; to spend
tüketmek
outwear
tüketmek
(Ekonomi)to consume
Türkçe - Türkçe
Tüketmek işi
ifna
Tüketmek
ifna etmek
Tüketmek
istihlak etmek
tüketmek
Yürüyerek aşmak, bitirmek
tüketmek
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
tüketmek
Kullanarak, harcayarak yok etmek, bitirmek, yoğaltmak: "Titreyen elleri baş ucundaki sürahiye gide gele içindeki suyu tüketmişti."- E. E. Talu
tüketmek
Kullanarak, harcayarak yok etmek, bitirmek, yoğaltmak
tüketme