eat

listen to the pronunciation of eat
İngilizce - Türkçe
yemek yemek

Yemek yemek isteyen başka birisi var mı? - Is there anyone else wanting to eat?

Tom yemek yemek için makul fiyatları olan yer arıyordu. - Tom was looking for place to eat that had reasonable prices.

yemek

Yemek yemek isteyen başka birisi var mı? - Is there anyone else wanting to eat?

Balık yemekten hoşlanır mısın? - Do you like eating fish?

ye
{f} aşındırmak
içmek kemirmek
{f} (ate, --en)
yiyecekler

Bir şeker hastası hangi yiyecekleri yememeli? - What foods should a diabetic not eat?

Hangi yiyecekleri yemekten kaçınırsın? - What foods do you avoid eating?

{f} çok yemek yemek

Canım çok yemek yemek istemiyor. - I don't feel much like eating.

Ben genellikle çok yemek yemekten kaçınırım. - I usually avoid eating meal too much.

{f} kemirmek
(away/into ile) çürütmek
{f} içmek (çorba)
{f} tüketmek
eyd
yediği
eat crow
zorlanmak
eat humble pie
kibri kırılmak
eat humble pie
(deyim) burnunu sürtmek
eat humble pie
tükürdüğünü yalamak
eat away
aşındır
eat away
yiyip durmak
eat away at sb
içi içini yemek
eat breakfast
kahvaltı et
eat dinner
akşam yemeği ye
eat humblepie
tükürdüğünü yalamak
eat into sth
tüketmek
eat into sth
çürütmek
eat into sth
eritmek
eat like a bird
kuş gibi yemek
eat like a horse
fil gibi yemek
eat one's cake and bave it too
ne yardan geçmek ne de serden
eat one's head off
tıka basa yemek
eat one's heart out
içi içini yemek
eat one's heart out
özünü yemek
eat one's word
tükürdüğünü yalamak
eat one's words
sözünü geri almak
eat one's words
tükürdüğünü yalamak
eat sb out of house and home
silip süpürmek
eat sth up
tüketmek
eat sth up
harcamak
eat sth up
yiyip bitirmek
eat until it comes out of one's ears
tıka basa yemek
eat up
silip süpürmek
eat up
yiyip bitirmek
eat up
yiyip bitir
eat away
aşındırmak
eat away
(at/into ile) Aşındırmak
eat away
asindir
eat away!
sürüklemek!
eat in
yemek
eat into
içine yemek
eat like a pig
domuz gibi yemek
eat lunch
yemek yemek
eat me
Bana yemek
eat of
in yemek
eat on
üzerinde yemek
eat one's fill
yemek bir dolgu's
eat one's hat
çok şaşırmak, afallamak
eat out
dışarıda yemek yemek

Dışarıda yemek yemek çok pahalıya mal olur. - It costs a lot of money to eat out.

eat out of one's hand
(deyim) Bir başkasının hükmü/idaresi/emri altında olmak
eat right
doğru beslenme
eat s.o. out of house and home
k. dili aşırı miktarda yiyerek birinin bütçesini altüst etmek
eat shit and die
zıkkımın kökünü ye
eat until it comes out of one's ears
tika başa yemek
eat up
Sünnetlemek, tabaktaki yemeği sıyırıp bitirmek
eat your words
Kelimelerini yemek
eat a little
az yemek
eat at
sürüklemek
eat at
aşındırmak
eat at
erozyona uğratmak
eat at night
gece yemek
eat away
erozyona uğratmak
eat crow
onur kırıcı bir şeye zorlanmak
eat crow
hatasını kabule zorlanmak
eat crow
(Fiili Deyim ) bozum olmak
eat dirt
özür dilemek zorunda kalmak
eat dirt
tükürdüğünü yalamak

Taro tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı ve istifa etti. - Taro had to eat dirt and resigned.

eat humble pie
hatasını itiraf etmek
eat humble pie
kibri kırılmak, burnu sürtülmek; kabahatini itiraf edip af dilemek, tükürdüğünü yalamak
eat humble pie
yanıldığını itiraf etmek
eat humble pie
burnu sürtülmek
eat into
(deyim) eat into sth. eritmek,curutmek,tuketmek
eat it
saksofon çalmak
eat one's fill
karnını doyurmak
eat one's heart out
{k} kendi kendini yemek, içi içini yemek, çok üzülmek
eat one's words
haksız olduğunu anlamak
eat s.o. out of house
{k} aşırı miktarda yiyerek birinin bütçesini altüst etmek
eat smb.'s salt
misafiri olmak
eat smb.'s salt
sofrasına konuk olmak
eat the leek
(Fiili Deyim ) sözünü geri almak zorunda kalmak
eat up
(deyim) tuketmek,harcamak
eat up
kısa zamanda katetmek
eat up
yitirmek
eat up
kökünü kurutmak
eat up
yutmak (kelimeleri)
eat up
tüketmek
eat up
(deyim) eat sth. up
ate
ye
eats
yemek

Tom bir zamanlar ucuz bir restoranda yemek yedi ve gıda zehirlenmesi oldu, bu yüzden artık nerede yemek yediği hakkında çok dikkatli. - Tom once ate at an cheap restaurant and got food poisoning, so now he is very careful about where he eats.

Tom sadece yemek istediğini yer. - Tom eats only what he wants to eat.

ate
yedi

he ate his vegetables - sebzelerini yedi.

Bu sabah ekmek ve tereyağı yedim. - I ate bread and butter this morning.

Acele bir yemek yedik ve hemen ayrıldık. - We ate a hasty meal and left immediately.

don't know whether to eat it or rub it on
(deyim) atsan atılmaz satsan satılmaz
eat away
yemek
eaten
yenilmek

Tom, köpeği aç askerler tarafından yenilmekten kurtardı. - Tom rescued the dog from being eaten by the hungry soldiers.

eaten
yenmek
go out to eat
yemeğe çıkmak
eaten
ye
eating
{i} yemek

Bir günde 1800 kalorilik yemek yeme yeterli midir? - Is eating 1,800 calories a day enough?

Balık yemekten hoşlanır mısın? - Do you like eating fish?

eating
{f} ye
eats
yiyecek

Tom Mary'den daha fazla yiyecek yer. - Tom eats more food than Mary does.

Mary sadece az işlemden geçmiş yiyecekler yiyor. O çok sağlıklı olduklarını söylüyor. - Mary only eats wholefoods. She says they're very healthy.

have one's cake and eat it
bir şeyin kaymağını yemek
have one's cake and eat it too
ne yardan geçmek ne de serden
make sb eat crow
birine tükürdüğünü yalatmak
I'll eat my hat
(İnformal) Bir şeyin gerçekleşmesinin çok olasılık dışı olduğunu anlatmak için söylenir
We´ll eat whatever there is
Ne varsa onu yiyeceğiz
a bite to eat
Yiyecek birşeyler. "We can grab a bite to eat at the arena. They sell snacks there."
break bread with, eat with
ile birlikte yemek ekmek molası
dog eat dog
köpek yemek köpek
dog-eat-dog
1. (isim) kıran kırana rekabet.2. (sıfat) kıran kırana rekabet edilen
dog-eat-dog
Kurtlar sofrası
dog-eat-dog
Çekişmeli

It's a dog-eat-dog business we're in.

eaten
yenen

Çilekler normalde ilkbaharda yenen küçük, kırmızı meyvelerdir. - Strawberries are small, red fruit that are normally eaten in Spring.

eating
yiyerek

Japon yemeği yiyerek büyüdüm. - I grew up eating Japanese food.

Tom birkaç sandviç yiyerek açlığını tatmin etti. - Tom satisfied his hunger by eating some sandwiches.

get a bite to eat
atıştırmak
have one's cake and eat it
(deyim) (Hem yemek istemek, hem bitmemesini istemek) Ne yardan ne şerden vazgeçememek
have one's cake and eat it too
(deyim) (Hem yemek istemek, hem bitmemesini istemek) Ne yardan ne şerden vazgeçememek
have/eat so.'s breakfast
/ Yemek de öyle. "Kahvaltı s
not eat you
öcü değil, merak etme seni yemez
of eat
yiyin
ready to eat
yemek hazır
ready-to-eat
hazır yemek
they eat
yedikleri
want to have one's cake and eat it too
(deyim) Ne yardan geçmek ne de şerden
you are what you eat
Ne yemek vardır
Ate
(Mitoloji) Hata ve günah tanrıçası, insanların basiretini bağlardı
We'll eat whatever
Ne varsa onu yiyeceğiz
ate
etken fiil
ate
eski Yunan fikrine göre insanı kör edip cinayete sürükleyen kuvvet
ate
kim oksijenli tuz
ate
enumerate saymak
ate
caudate kuyruklu
ate
sonuç
ate
ile

Acele ile öğle yemeği yedim. - I ate lunch in a hurry.

Tom Mary ile yemeği ummasına rağmen tek başına yedi. - Tom ate by himself even though he had hoped to eat with Mary.

ate
chlorate klorat
ate
sonek desolate terkedilmiş
ate
At easel!e
ate
mandate emir
ate
f., bak. eat
can you recommend a good place to eat
yemek yiyecek güzel bir yer tavsiye edebilir misiniz
do you also have something to eat
yiyecek bir şeyleriniz var mı
dog does not eat dog
it iti ısırmaz
eat away
sürüklemek
eat up
yutmak
eating
yiyim
eating
{i} yenilmeye uygun
eating
{i} yemelik
eating
{i} yıpratıcı
eats
argo yemek
fit to eat
(Fiili Deyim ) yenilebilir
have to eat the same food
aynı yemeğe talim etmek
how do you eat this
bunu nasıl yiyorsunuz
i want to eat the best local food
en iyi yerel yemeği yemek istiyorum
i want to order something to eat
yiyecek bir şeyler sipariş etmek istiyorum
i will eat my hat if
arap olayım
i'd like to eat
yemek istiyorum
it was more than i could eat
bu benim yiyebileceğimden fazlaydı
make smb. eat humble pie
burnunu sürtmek
meal, ready to eat
(Askeri) yenmeye hazır yemek
want to eat
yemek istemek
what did you eat
ne yedin
what do you want to eat
ne yemek istersin
would you care for something to eat
birşeyler yemek ister misiniz
Türkçe - Türkçe

eat teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ATE
(Hukuk) Tanrı tanımazlık, ahlaksızlık
Ate
(Osmanlı Dönemi) ME'NUSE
ate
Ateist
ate
Tanrıtanımaz (kimse)
ate
Tanrıtanımaz
ate
Vuruş, darbe anlamında kullanılan sözcük
ate
Karate, judo gibi dövüş sporlarında vuruş, darbe anlamında kullanılan sözcük
ate
Eski yunan düşününe özgü soyut bir kavram ve onu simgeleyen dişi cinsten tanrısal bir varlık
İngilizce - İngilizce
To destroy, consume, or use up

This project is eating up all the money.

To perform oral sex on someone

Eat me!.

To consume money or (other instruments of value, such as a token) deposited or inserted by a user, while failing to either provide the intended product or service, or return the payment

The video game in the corner just ate my quarter.

To consume a meal

What time do we eat this evening?.

To corrode or erode

The strong acid eats through the metal.

To consume (something solid or semi-solid, usually food) by putting it into the mouth and swallowing it

Don’t disturb me now; can't you see that I’m eating?.

To be eaten

The soup that eats like a meal.

To take the loss in a transaction

I have to have him in court tomorrow, if he doesn't show up, I forfeit the bond and I have to eat the $300,000 - From the movie Midnight Run.

To damage, destroy, or fail to eject a removable part or an inserted object

John is late for the meeting because the photocopier ate his report.

To cause (someone) to worry

What’s eating you?.

eat a meal; take a meal; "We did not eat until 10 P
because there were so many phone calls"; "I didn't eat yet, so I gladly accept your invitation" take in solid food; "She was eating a banana"; "What did you eat for dinner last night?" worry or cause anxiety in a persistent way; "What's eating you?
(v ) rEs, rees
To take food; to feed; especially, to take solid, in distinction from liquid, food; to board
{v} to take food, swallow, devour, feed upon, corrode
take in solid food; "She was eating a banana"; "What did you eat for dinner last night?"
because there were so many phone calls"; "I didn't eat yet, so I gladly accept your invitation"
If you eat, you have a meal. Let's go out to eat We ate lunch together a few times
What kids do between meals, but not at them
What kids do between meals
take in food; used of animals only; "This dog doesn't eat certain kinds of meat"; "What do whales eat?"
If you eat sensibly or healthily, you eat food that is good for you. a campaign to persuade people to eat more healthily
vi makan
Estimated Approach Time - Time at which an aircraft may leave the holding and transfer to APP
Employment Appeal Tribunal
{f} consume food; destroy; wear away, corrode; consume
cause to deteriorate due to the action of water, air, or an acid; "The acid corroded the metal"; "The steady dripping of water rusted the metal stopper in the sink"
If you have someone eating out of your hand, they are completely under your control. She usually has the press eating out of her hand
expected approach time
To chew and swallow as food; to devour; said especially of food not liquid; as, to eat bread
worry or cause anxiety in a persistent way; "What's eating you?
to have your cake and eat it: see cake dog eat dog: see dog to eat humble pie: see humble
To taste or relish; as, it eats like tender beef
To take a loss in a transaction
to corrode and remove the metal from the front fender has been eaten away by rust
When you eat something, you put it into your mouth, chew it, and swallow it. She was eating a sandwich We took our time and ate slowly
use up (resources or materials); "this car consumes a lot of gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20 bottles of wine a week"
Wiping out
To corrode, as metal, by rust; to consume the flesh, as a cancer; to waste or wear away; to destroy gradually; to cause to disappear
If something is eating you, it is annoying or worrying you. `What the hell's eating you?' he demanded
To make one's way slowly
eat a meal; take a meal; "We did not eat until 10 P M because there were so many phone calls"; "I didn't eat yet, so I gladly accept your invitation"
Params: string OBJECT
worry or cause anxiety in a persistent way; "What's eating you?"
eat away
Gradually to erode or corrode

The river bank had been eaten away over the years by the flood water.

eat crow
To recognize that one has been shown to be mistaken or outdone, especially by admitting that one has made a humiliating error

In political libel, furthermore, a public recanting by the vilifier is more likely to be believed by the public, for it is well known that no politician likes to eat crow unless he has to.

eat for two
To be pregnant
eat from someone's hand
Alternative form of eat out of someone's hand
eat humble pie
to admit one's faults; to make a humiliating apology
eat in
to eat a meal at home
eat like a bird
To eat small amounts
eat like a horse
to consume a large amount of food
eat like a pig
To chew noisily, with one's mouth open, or with much greed
eat my dust
An in-your-face mockery of a competitor to a losing rival

I'm ahead of ya! Eat my dust!.

eat my shorts
An irreverent rebuke or dismissal
eat one's Wheaties
To suddenly appear more positively assertive or able to stand up for oneself
eat one's hat
Used in a result clause to express disbelief in the conditional clause proposition

He said he would eat his hat if more than ten people came. He'd better fetch a knife and fork!.

eat one's heart out
To feel overwhelming sorrow, jealousy or longing, to grieve

Eat your heart out, pal! We won the title!.

eat one's own dog food
To test the beta programs that are in the test phase on one's own computers; to dogfood
eat one's own dog food
To use or consume the economic goods or services that oneself is producing; to be part of a closed household economy
eat one's seed corn
To consume what is meant for investment instead
eat one's words
To regret or retract what one has said

He didn't think I could do it, but I proved him wrong and made him eat his words.

eat one's young
To betray a constituent or charge out of self-serving interests or desperation; savaging

With bankruptcy looming, the corporation eventually began eating its young; massive layoffs were announced, and all employee benefits and bonuses were suspended.

eat out
To perform cunnilingus

The lesbian couple ate each other out.

eat out
To dine at a restaurant or such public place

Jacky wanted Korean barbeque, but his mom didn't want to eat out.

eat out of someone's hand
To behave in a docile, submissive way towards somebody

Violetta is well aware of all this and goes out of her way to charm him. . . . He eats out of her hand and would not notice is she fed him rocks.

eat pussy
To perform cunnilingus
eat someone out of house and home
To consume such a portion of one's store of food that little is left for the owner

or I will ride thee o' nights like the mare.

eat someone's dust
To be outrun

You better move fast before you eat his dust.

eat someone's dust
To get one to be on a losing end
eat the seed corn
To consume what is meant for investment instead
eat the wind
To take a walk
eat up
To accept or believe entirely, immediately, and without questioning

She ate up everything that her image consultant said.

eat up
To consume completely

He was so hungry that he ate up everything on his plate.

eat alive
(deyim) Defeat, conquer, or overwhelm completely
eat high on the hog
(deyim) Eat or live well or elegantly

For the first few days after the check arrived, they ate high on the hog.

eat one's heart out
grieve long and hopelessly for something, want something

You can eat your heart out but I won`t give you a piece of this chocolate bar.

eat one's words
(deyim) Retract what one has said, especially in a humiliated way
eat out of one's hand
(deyim) Accept the domination of another
eat someone alive
(deyim) Overwhelm or defeat someone thoroughly, make short work of someone

Lacking experience in manufacturing, he was eaten alive by his competitors.

eat someone alive
(deyim) Defeat, conquer, or overwhelm completely
eat away
If one thing eats away another or eats away at another, it gradually destroys or uses it up. Rot is eating away the interior of the house The recession is eating away at their revenues
eat away
wear away or erode
eat away
gnaw at, nibble away at, erode
eat away
remove soil or rock; "Rain eroded the terraces"
eat crow
(Slang) "eat shit", suffer; be compelled to accept a humiliating defeat
eat dirt
suffer a humiliating experience, suffer a great deal, be deeply disappointed
eat humble pie
admit that one has done something wrong and apologize, be apologetic
eat in
eat at home
eat into
If a substance such as acid or rust eats into something, it destroys or damages its surface. Ulcers occur when the stomach's natural acids eat into the lining of the stomach
eat into
gnaw into; make resentful or angry; "The unjustice rankled her"; "his resentment festered
eat into
take a chunk out of, erode, eat away (especially referring to financial or other savings)
eat into
gnaw into; make resentful or angry; "The unjustice rankled her"; "his resentment festered"
eat into
If something eats into your time or your resources, it uses them, when they should be used for other things. Responsibilities at home and work eat into his time
eat kosher
follow Jewish dietary laws
eat like a bird
eat very little, eat very slowly
eat like a horse
eat large amounts of food, eat a lot
eat one's fill
eat as much as one wants, eat until hunger is satisfied, eat until one is full
eat one's heart out
be tormented, suffer; grieve in a bitter manner; be jealous
eat one's salt
be the guest of
eat one's words
take back what has been said; repent of what has been said
eat out
eat at a restaurant (e.g.: "I don't feel like cooking tonight, let's eat out")
eat out
eat at a restaurant or at somebody else's home
eat out of someone's hand
accept control and influence of another
eat salt with
break bread with, eat with
eat the bread of idleness
be inactive, loaf, do nothing, laze
eat till one is full
eat to the point where one can eat no more
eat to repletion
eat to the point where one can eat no more
eat up
finish eating all the food on one's plate or on the table; "She polished off the remaining potatoes
eat up
eat it all, clean your plate
eat up
If something eats up money, time, or resources, it uses them or consumes them in great quantities. Health insurance costs are eating up his income
eat up
When you eat up your food, you eat all of it. Eat up your lunch Some seed fell along the footpath, and the birds came and ate it up
eat with relish
enjoy one's food, eat with enjoyment
I could eat a horse
Very hungry; short form of "I'm so hungry, I could eat a horse."
I don't eat fish
Indicates that the speaker does not eat fish
I don't eat meat
Indicates that the speaker does not eat meat
I don't eat pork
Indicates that the speaker does not eat pork
all-you-can-eat
Offering unlimited food to a diner at a restaurant for a fixed price for as long as he or she continues to eat

JT's serves all-you-can-eat prime rib on Wednesday nights for $18.99.

all-you-can-eat
Offering unlimited service for a fixed price per time period

Nokia has unveiled its all-you-can-eat Comes With Music package for the United Kingdom.

binge eat
To engage in binge eating
bite to eat
A snack or quick meal
dog eat dog
Ruthless competition. Describes a business or other set of circumstances where people have to act with no consideration for other people if they are to succeed

It is dog eat dog on Las Vegas's world-famous Strip as casino complexes such as MGM Grand and New York New York compete for attention with outlandish gestures like rollercoaster rides and a replica of the Manhattan skyline.

don't shit where you eat
Refers the principle that one shouldn't cause problems in a place or situation that one finds oneself in often, as one will be negatively affected by these problems
eaten
That has been consumed by eating
eating
food, comestibles

I remember when we visited Aunt Martha's house, we had some really good eating!.

eating
Present participle of eat
eating
Suitable to be eaten without being cooked

Wait! That's not an eating apple.

eats
Third-person singular simple present indicative form of eat
good enough to eat
Supremely beautiful; aesthetically pleasing

The colours in this artwork are good enough to eat.

have one's cake and eat it too
To seek to have two things which are mutually incompatible (such as eating a piece of cake and yet still possessing that piece for future use)

Do you seriously want to break up with her and still have sex with her? You can't have your cake and eat it too!.

have something to eat
To eat anything
never eat Shredded Wheat
A mnemonic used to learn the parts of the compass
real men don't eat quiche
The stereotypical man does not do things that are considered effeminate, as to do so would imply they are effeminate
you are what you eat
If you eat well, you will be well; but if you eat badly you will feel bad
don't know whether to eat it or rub it on
(deyim) do not know what to do with something
ate
{v} past of to eat
eaten
{a} swallowed, devoured, consumed
I'll eat my hat
Said to indicate that one thinks something is extremely unlikely to happen
a bite to eat
(deyim) Snack; a small amount of food that is eaten between main meals or instead of a meal
have one's cake and eat it
(deyim) To wish to have one's cake and eat it too or simply have one's cake and eat it (sometimes eat one's cake and have it too) is to want more than one can handle or deserve, or to try to have two incompatible things. This is a popular English idiomatic proverb, or figure of speech
have one's cake and eat it too
(deyim) To wish to have one's cake and eat it too or simply have one's cake and eat it (sometimes eat one's cake and have it too) is to want more than one can handle or deserve, or to try to have two incompatible things. This is a popular English idiomatic proverb, or figure of speech
have your cake and eat it
(deyim) (in negative) Have or do two things at the same time that are impossible to have or do at the same time

You can't have your cake and eat it - if you want more local services, you can't expect to pay less tax.

you can't have your cake and eat it
(deyim) Have or do two things at the same time that are impossible to have or do at the same time

You can't have your cake and eat it - if you want more local services, you can't expect to pay less tax.

you can't have your cake and eat it
(deyim) Have in one's possession something and be able to use or exploit it; to have it both ways. (Usually stated in the negative)
ATE
(Ticaret) (automated test equipment) Test systems integrated into the production process that operate and report without human intervention
ate
As an ending of participles or participial adjectives it is equivalent to - ed; as, situate or situated; animate or animated
ate
Japanese term for "smashing"
ate
Striking To strike
ate
Automatic Test Equipment; computer controlled equipment used in the production testing of packaged ICs Test voltage sequences (test pattern) are applied and responses compared to data on file or to a known-to-be-good IC
ate
Automatic (or Automated) Test Equipment
ate
(Gk- blindness; ruin; pron aw'-tay): in ancient Greek culture this term was used for criminal folly or reckless ambition of a man beyond his proper sphere; it can refer both to blind ambition, and also to that moral blindness which lacks the courage and humility to admit wrong and to ask forgiveness; in the Iliad, Book 9, Agamemnon confesses: "Mad, blind I was!" (IX 134) and Achilles' old friend Phoenix warns him about being "stiff-necked and harsh blinded" (IX 621); in Greek mythology there was a goddess Ate (often translated "Ruin") who personified the fatal blindnesss and recklessness which produces crime, and the divine punishment which follows it and punishes it; Homer said that Ate was the eldest daughter of Zeus, "that maddening goddess who blinds us all," and that Zeus cast her out of heaven after she once blinded even him (XIX 106-158; see also Fagles, Intro , p 54)
ate
Automated Test Equipment
ate
pinpoint strike, smash
ate
ATM Terminating Equipment
ate
Ate is the past tense of eat. Past tense of eat. the past tense of eat
ate
Equipment that automatically tests populated circuit boards and can be used to program Lattice ISP devices
ate
(eat, ate, eaten)
ate
Acronym: Automatic Test Equipment Also known simply as "the tester" Computer driven hardware designed to test integrated circuits
ate
Automated test equipment used to perform electrical testing of integrated circuits
ate
It is also used in the case of certain basic salts
ate
(2 syl ) Goddess of vengeance and mischief This goddess was driven out of heaven, and took refuge among the sons of men "With Atë by his side come not from hell, Cry "Havoc," and let slip the dogs of war " Shakespeare: Julius Caesar, iii 1
ate
dil
ate
In chemistry it is used to denote the salts formed from those acids whose names end -ic (excepting binary or halogen acids); as, sulphate from sulphuric acid, nitrate from nitric acid, etc
ate
As a noun suffix, it marks the agent; as, curate, delegate
ate
the preterit of Eat
ate
Strike, hit
ate
past tense of eat, as in: We ate in that new restaurant last week
ate
a pinpoint strike; a smash
ate
automated test equipment What you will need when your circuit enters production
ate
It also sometimes marks the office or dignity; as, tribunate
ate
goddess of criminal rashness and its punishment
ate
Equipment that automatically analyzes functional or static parameters to evaluate performance
ate
blow, strike
ate
(2 syl ) Goddess of vengeance and mischief This goddess was driven out of heaven, and took refuge among the sons of men "With Atë by his side come not from hell, Cry "Havoc," and let slip the dogs of war " Shakespeare: Julius Caesar, iii 1
ate
Association of Teacher Educators
ate
Common Japanese abbreviation for atari
ate
As the ending of a verb, it means to make, to cause, to act, etc
ate
An immediate threat to capture; a single liberty remains A verbal warning is often issued when placing an opponent into ate
ate
Automatic Test Equipment
ate
The goddess of mischievous folly; also, in later poets, the goddess of vengeance
ate
as, to propitiate (to make propitious); to animate (to give life to)
ate
simple past of eat
dog eat dog
ruthlessly competitive, marked by ruthless self-interest
dog-eat-dog world
world full of competition
eat out
board out
eaten
{s} consumed, having been taken into the mouth and swallowed
eaten
past participle of eat
eaten
Eaten is the past participle of eat
eaten
having been taken into the mouth for consumption
eating
{i} act of consuming food, chewing and swallowing
eating
the act of consuming food
eating
Something fit to be eaten; food; as, a peach is good eating
eating
suitable to be eaten without being cooked; for example an eating apple
eating
The act of tasking food; the act of consuming or corroding
eats
informal terms for a meal
eats
Food, especially snacks. food, especially for a party
eats
Food

Tom says that he only eats organic food. - Tom says he only eats organic food.

Tom says he only eats organic food. - Tom says that he only eats organic food.

eats
third-person singular of eat
eats
{i} food (Slang)
let us eat and drink for tomorrow we shall die
live for the moment for life is transient, seize the day
let us eat and drink, for tomorrow we shall die
let's enjoy life now because it is too short
ready to eat
ready to be served, able to be eaten without any further preparation
want to have one's cake and eat it
want to have all benefits, is not willing to take the good with the bad
you are what you eat
concept that to be fit and healthy you must eat good nutritious food
you cannot eat your cake and have it
you cannot get everything you want, it is not possible to achieve every dream you may have
eat