full of sorrow

listen to the pronunciation of full of sorrow
İngilizce - Türkçe

full of sorrow teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

brokenhearted
umutsuzluğa kapılmış
brokenhearted
kalbi kırık

Tom'un kalbi kırıktı. - Tom was brokenhearted.

heartbroken
üzüntülü
heartbroken
kederli
heartbroken
çok üzgün

Çok üzgündü ve kendini astı. - He was heartbroken and hanged himself.

heartbroken
kalbi kırık

Kalbi kırık olmanın ne demek olduğunu biliyorum. - I know what it's like to be heartbroken.

Leyla, Sami'yi kalbi kırık bırakarak Mısır'a taşındı. - Layla moved to Egypt, leaving Sami heartbroken.

heartsick
çok kederli
heartsick
bezgin
brokenhearted
kederli
brokenhearted
umutsuzluga kapilmis
heartbroken
{s} kâlbi kırık

Kalbi kırık olmanın ne demek olduğunu biliyorum. - I know what it's like to be heartbroken.

Tom kalbi kırık olacak. - Tom will be heartbroken.

heartbroken
{s} dertli

Tom Mary'nin dertli olmadığını söyledi. - Tom said Mary isn't heartbroken.

Tom Mary'nin dertli olduğunu söyledi. - Tom said Mary is heartbroken.

heartbroken
{s} acılı
heartbroken
kırık kalpli
heartsick
{s} kederli
heartsick
{s} acılı
heartsick
{s} üzgün
İngilizce - İngilizce
heartbroken
heartsick
brokenhearted
full of sorrow