saygı duy

listen to the pronunciation of saygı duy
Türkçe - İngilizce
{f} respecting

Tom and Mary have started respecting each other. - Tom ve Mary birbirlerine saygı duymaya başladılar.

We cannot help respecting his courage. - Onun cesaretine saygı duymamak elimizde değil.

{f} respected

You're respected by everybody. - Herkes tarafından saygı duyuluyorsun.

His soldiers feared and respected him. - Onun askerleri ondan korkuyor ve ona saygı duyuyordu.

{f} respect

You're respected by everybody. - Herkes tarafından saygı duyuluyorsun.

Recognize and respect the personality of a person. - Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy.

saygı duy