rashly negligent; utterly careless or heedless

listen to the pronunciation of rashly negligent; utterly careless or heedless
İngilizce - Türkçe

rashly negligent; utterly careless or heedless teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reckless
{s} umursamaz

Tom çok umursamazdı, değil mi? - Tom was very reckless, wasn't he?

Tom umursamaz, değil mi? - Tom is reckless, isn't he?

reckless
pervasız

Pervasız kız tehlikeyi aldırmadan ağaca tırmandı. - The reckless girl climbed the tree regardless of danger.

Pervasız sürüşten dolayı onun ehliyeti alındı. - He had his license taken away because of reckless driving.

reckless
kayıtsız
reckless
{s} düşüncesiz
reckless
dikkatsiz

Polis Tom'a dikkatsiz sürüşü için trafik cezası kesti. - The policeman gave Tom a ticket for reckless driving.

Tom dikkatsiz bir sürücü. - Tom is a reckless driver.

reckless
{s} aldırışsız
reckless
ehlikeyif
reckless
korkusuz
reckless
ihtiyatsız
reckless
{s} laubali
reckless
{s} atak
reckless
{s} dünyayı umursamayan, pervasız, gözü kara
reckless
recklessly pervasızca
reckless
{s} atılgan
reckless
hiç bir şey düşünmeden
reckless
{s} lakayt
reckless
cüretkârlık
reckless
(sıfat) kayıtsız, pervasız, düşüncesiz, atak, atılgan, umursamaz, aldırışsız, çekinmesiz, laubali, lakayt
İngilizce - İngilizce
reckless
rashly negligent; utterly careless or heedless