kişilik

listen to the pronunciation of kişilik
Türkçe - İngilizce
personality

A connection between personality and blood type has not been scientifically proven. - Kişilik ve kan grubu arasında bir bağlantı bilimsel olarak kanıtlanmadı.

Yoshio resembles his mother in personality and his father in appearance. - Yoshio kişilik olarak annesine ve görünüş olarak babasına benziyor.

character

Tom is quite a character. - Tom tipik bir kişilik.

He is a man of character. - O kişilikli bir insandır.

identity
for persons
self
(sufficient) for (so many) persons
seated
prov. one's best clothes, one's best, one's Sunday-go-to-meeting clothes
fiber
(araba) seater
personality, character, make-up; individuality
humanity
fibre
stature
presence
person

Yoshio resembles his mother in personality and his father in appearance. - Yoshio kişilik olarak annesine ve görünüş olarak babasına benziyor.

I don't like women without personalities. - Kişiliksiz kadınlardan hoşlanmıyorum.

(Gıda) portions
individuality
for ... persons
selfhood
seater
iki kişilik
double

I'd like to book a double room. - İki kişilik bir oda ayırtmak istiyorum.

The only room available is a double. - Mevcut tek oda iki kişiliktir.

kişilik (porsiyon)
(Gıda) serves
kişilik gelişmesi
personality development
kişilik haklarına tecavüz
infringement of personality rights
kişilik bozukluğu
defect in character
kişilik bölünmesi
dementia
kişilik gücü
guts
kişilik kaybı
loss of identity
kişilik problemi
identity crisis
kişilik testi
personality test
kişilik vermek
personalize
kişilik çatışması
personality clash
kişilik çözünmesi sonucu çıkan savunma mekanizması
dissociation
kişilik özelliği
personality trait
iki kişilik üç tekerlekli bisiklet
sociable
hukuki kişilik
(Kanun) legal personality
kişilik bozukluğu
personality disorder
baskın kişilik
dominant personality
dört kişilik saz heyeti
Four-person delegation instrument
tüzel kişilik perdesi
(Kanun) Corporate veil
çift kişilik
double personality

çift kişilikli olduğu için ne zaman ne yapacağını kestiremiyordum.

çift kişilik yatak
queen bed
agresif kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) somatotonia
alter kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) alter personality
altmış kişilik takım
sixties
altı kişilik grup
sestet
anal atıcı kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) anal expulsive personality
anal kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) anal character
anal tutucu kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) anal retentive personality
beş kişilik heyet
(Hukuk) a five man delegation
bir kişilik
sulky
bir kişilik yemek takımı
setting
birincil kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary personality
birkaç kişilik iş yapan kimse
oneman show
birkaç kişilik işi tek başına yapma
oneman show
dokuz kişilik grup
ennead
dört kişilik araba
four seater
dört kişilik grup
foursome
ekonomik kişilik
(Ticaret) economic entity
histerik kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) hysterical personality
iki kişilik araba
trap
iki kişilik araba
coupe
iki kişilik araç
twoseater
iki kişilik bisiklet
tandem
iki kişilik esnek ve uzun araba
buck board
iki kişilik gelir
dual income
iki kişilik kanepe
love seat
iki kişilik kürek teknesi
two seater kayak
iki kişilik oyun
duologue
iki kişilik yatak
double bed
iki kişilik yataklı
double bedded
iki kişilik çadır
pup tent
iki tane tek kişilik yatak
twin beds
ikinci kişilik
alter ego
ikincil kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary personality
introvert kişilik
(Tıp) introverted personality
iradeli kişilik
decision of character
içeyönelik kişilik
autistic personality
kararlı kişilik
decision of character
nevrotik kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) neurotic character
on bir kişilik takım
eleven
oral alıcı kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral receptive character
oral kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral character
oral-saldırgan kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral aggressive character
otoriter kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) authoritarian personality
sekiz kişilik koro
octette
sekiz kişilik koro
octet
sekiz kişilik takım
eight
seksen kişilik takım
eighties
son kararı veren oniki kişilik jüri heyeti
petty jury
suçlu kişilik
criminal personality
tek kişilik
solo

Charles Lindbergh made the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927. - Charles Lindbergh, Atlantik Okyanusu'nda, 1927 yılında ilk tek kişilik uçuşunu yaptı.

tek kişilik
oneman
tek kişilik
(işletme) single handed
tek kişilik
single seater
tek kişilik
state
tek kişilik
single

I'd like to reserve a single room. - Tek kişilik oda rezervasyonu yaptırmak istiyorum.

I'd like a single with a shower, please. - Duşlu tek kişilik bir oda istiyorum, lütfen.

tek kişilik
sulky
tek kişilik bir oda
single room

I'd like a single room. - Tek kişilik bir oda istiyorum.

I'd like to have a single room with a bath for two nights. - İki gece için banyolu tek kişilik bir oda istiyorum.

tek kişilik dama
solitaire
tek kişilik erik pudingi
college pudding
tek kişilik gösteri
oneman show
tek kişilik hafif araba
stanhope
tek kişilik iki tekerlekli araba
sulky
tek kişilik iskambil oyunu
patience
tek kişilik kâğıt oyunu
solitaire
tek kişilik oda
single

Do you want a single room? - Tek kişilik oda istiyor musunuz?

I'd like to reserve a single room. - Tek kişilik oda rezervasyonu yaptırmak istiyorum.

tek kişilik odamız kalmadı
There are no single rooms left
tek kişilik odanız var mı
Do you have a room for one person
tek kişilik oyun
solo
tek kişilik porselen takım
a sulky set of china
tek kişilik uçak
single seater
tek kişilik çalışma yeri
(kütüphanede) carrel
tipik bir kişilik
quite a character
tüzel kişilik
(Hukuk) legal personality
yedi kişilik grup
septet
yedi kişilik grup
septette
yedi kişilik hükümet
heptarchy
yedi kişilik takım
septuplet
yüz kişilik bölük
century
yüz kişilik bölük komutanı
centurion
çift kişilik
double bed
çift kişilik bir oda
double room

We'd like a double room with bath. - Banyosu olan çift kişilik bir oda istiyoruz.

I'd like a double room. - Çift kişilik bir oda rica ediyorum.

çift kişilik bir oda rica ediyorum
I'd like a double room
çift kişilik dans
twosome
çift kişilik odamız kalmadı
There are no double rooms left
çift kişilik yatak rezervasyonu yaptırmıştım ama odamda ikiz yatak var
I reserved a double bed but I got a twin
çift kişilik yatağı olan bir oda rica ediyorum
I'd like a room with a double bed
önemsiz ve silik kişilik
non person
üç kişilik
threesome
üç kişilik kompartman
drawing room
üç kişilik mevkideki görevli
triumvir
üç kişilik yönetim
troika
üç kişilik yönetim
triumvirate
ıki kişilik bir masa ayırtmak istiyorum
I'd like to reserve a table for two
ıki kişilik bir masa istiyorum
I would like a table for two
Türkçe - Türkçe
Bayram gibi önemli günlerde veya konukların yanına çıkarken giyilen yeni giysi, yabanlık, adamlık
Herhangi bir sayıda kişiden oluşan
Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü
Bir kimseye özgü belirgin nitelik
İnsanlara yakışacak durum ve davranış
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet
Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet: "Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir."- Anayasa. İnsanlara yakışacak durum ve davranış
Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda
Herhangi bir sayıda kişiden oluşan: "Biz, kadın, kız ve çocuk, on altı kişilik bir kafile olduk."- A. Gündüz
kişilik dışı
Kişisel olmayan, gayrişahsî
nörotik kişilik
Nörotik karakter
tek kişilik
Tek kişiye özgü
tüzel kişilik
Tüzel kişinin durumu
çift kişilik
İki kişiye ait, iki kişilik
kişilik